Servicekosten

Header afbeelding

Huur je een woning in een complex met gezamenlijke voorzieningen? Dan betaal je elke maand servicekosten. Servicekosten kan je zien als een voorschotbedrag voor algemene kosten, zoals schoonmaak en tuinonderhoud. Er zijn twee soorten servicekosten: verrekenbare servicekosten en niet-verrekenbare servicekosten.

Soorten servicekosten

Verrekenbare servicekosten

Verrekenbare servicekosten bestaan uit voorschotbedragen. Omdat deze bedragen een schatting zijn, is het mogelijk dat de kosten lager of juist hoger uitvallen dan geschat. Vóór 1 juli krijg je een afrekening met daarop de werkelijk gemaakte kosten. Het kan zijn dat je geld moet bijbetalen of geld terugkrijgt van Wierden en Borgen. Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende servicekosten.

 • Alle bewoners gebruiken de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw. Deze ruimtes zijn geen onderdeel van de woningen. Een schoonmaakbedrijf maakt deze ruimtes schoon. Voorbeelden van gemeenschappelijke ruimtes zijn trappenhuizen, portieken en liften.

 • Dit zijn de energiekosten die nodig zijn voor de gemeenschappelijke voorzieningen. Bijvoorbeeld de lift en de verlichting van gemeenschappelijke ruimtes. Ook de kosten voor het verwarmen van de gemeenschappelijke ruimtes horen hierbij.

 • Een hovenier onderhoudt het gemeenschappelijk groen.

 • In een aantal complexen is een huismeester aanwezig. De huismeester houdt toezicht op het gebruik en het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimtes en voert kleinere onderhoudsreparaties uit. De huismeester is voor jou het eerste aanspreekpunt over het gebruik van je woning, de gemeenschappelijke ruimtes en de woonomgeving.

 • Over de kosten van warmtelevering rekenen 2% administratiekosten. Doet een extern bedrijf een meting? Dan rekenen we 1% administratiekosten. Wierden en Borgen berekent de administratiekosten door volgens de richtlijnen van de huurcommissie.

 • Heb je geen eigen cv in je woning? Dan zorgt een gemeenschappelijke warmte-installatie voor de warmte in je woning. De verwarming van de gezamenlijke verwarming verbruikt gas. Dit verbruik verrekenen we in de servicekosten. 

Niet-verrekenbare servicekosten

Niet-verrekenbare servicekosten bestaan uit abonnementskosten. Je betaalt dan een vast bedrag per maand. Dit bedrag staat vast en wordt daarom ook niet verrekend aan het einde van het jaar.

 • Het Fond Klein Onderhoud (FKO) is een service van Wierden en Borgen voor extra hulp bij reparaties in je woning. Als je lid bent van het FKO voeren wij een aantal reparaties voor je uit die je anders zelf moet doen. De kosten voor het lidmaatschap zijn € 3,58 per maand. 

 • Voor de glasverzekering betaal je maandelijks abonnementskosten. Je bent dan verzekerd voor glasbreuk in ramen en deuren die bedoeld zijn voor lichtdoorlating in je woning en berging of schuur.

Berekening servicekosten

Maandelijks betaal je een gedeelte van de geschatte servicekosten. Dit noemen we voorschotten. Eén keer per jaar verrekenen we achteraf de werkelijk gemaakte kosten met de door jou betaalde voorschotten over de periode van 1 januari tot en met 31 december. Vóór 1 juli ontvang je de afrekening over het jaar daarvoor. 

Wat staat er op de afrekening?

Op de afrekening staat:

 • Op welke periode afrekening betrekking heeft
 • Welke servicekosten worden afgerekend
 • De werkelijk gemaakte kosten
 • De door jou betaalde voorschotten
 • Het bedrag dat je terug ontvangt of moet betalen

Wanneer passen we het voorschot aan?

Wij passen het voorschot aan als er een groot verschil is tussen het voorschot dat je betaalt en de werkelijke kosten. Als we de voorschotten aanpassen, ontvang je hierover bericht.

NZ6 1607
MJJ 20200611 Wierdenborgen 1

Subsidiabele servicekosten

Kom je in aanmerking voor huurtoeslag? Dan mag je bepaalde servicekosten tot een maximumbedrag meetellen in de berekening van de huurtoeslag. Deze subsidiabele servicekosten zijn:

 • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten;
 • energiekosten voor gemeenschappelijke voorzieningen;
 • huismeesterkosten;

Per rubriek mag je maximaal € 12,- optellen bij de huurprijs. Ook als je meer betaalt. Betaal je minder dan €12,-? Dan tel je het lagere bedrag op. In totaal gaat het dus om maximaal € 36,-. 

Uitleg over je afrekening

Je ontvangt elk jaar een afrekening. Je ontvangt deze afrekening vóór 1 juli van het volgende jaar. In de afrekening staat een overzicht van de totale servicekosten die je in het afgelopen jaar moest betalen. Deze kosten verrekenen we met de voorschotten die je al hebt betaald.

 • Heb je minder voorschot betaald dan de werkelijke kosten? Dan moet je het verschil aan ons betalen. Je vindt het totaalbedrag op de afrekening.

  Is het bedrag hoger dan € 5,-?
  Dan brengen wij dit in rekening. Wij vragen je het bedrag voor de vervaldatum aan ons over te maken op IBAN NL18 RABO 0306 3295 14 ten name van Wierden en Borgen, onder vermelding van het factuurnummer.

  Is het bedrag lager dan € 5,-?
  Dan hoef je dit niet te betalen. Op de afrekening servicekosten staat dan ook dat je (vanwege het minimumbedrag) het bedrag niet hoeft te betalen.

 • Heb je meer voorschot betaald dan de werkelijke kosten? Dan krijg je geld terug. Als het bedrag boven de € 2,50 is, storten wij het op je bankrekening.

 • Wij passen het voorschot aan als er een groot verschil is tussen het voorschot en de werkelijke kosten. Als we de voorschotten aanpassen, ontvang je hierover bericht.

 • Dan rekenen we aan het begin van het nieuwe jaar de servicekosten met je af. We kunnen de servicekosten niet tussentijds afrekenen, omdat de werkelijke kosten dan nog niet bekend zijn.

 • Dan betaal je alleen de kosten voor de periode dat je de woning huurde. Deze periode vind je terug op de afrekening van de servicekosten.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de afrekening servicekosten en kom je er met ons niet uit? Betaal dan wel eerst de afrekening aan Wierden en Borgen. Daarna kan je bezwaar maken bij de Huurcommissie. De Huurcommissie is onafhankelijk en haar uitspraak is bindend.

Je kunt bezwaar maken bij de Huurcommissie binnen 24 maanden na afloop van de uiterste ontvangstdatum van je afrekening servicekosten. Als je naar aanleiding van de uitspraak van de Huurcommissie minder of niet hoeft te betalen, dan betaalt Wierden en Borgen het bedrag aan je terug.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over servicekosten

Welke servicekosten betaal ik?

Een overzicht van de servicekosten vind je in de huurovereenkomst of onder het kopje 'Mijn Contracten' op Mijn W&B.  Je kunt het overzicht ook vinden in de brief 'aanzegging huurverhoging'. Deze ontvang je elk jaar vóór 1 mei.

Hoe verdelen jullie de servicekosten van mijn gebouw?

Wij volgen het beleid van de huurcommissie voor het verdelen van de servicekosten. Meer informatie hierover vind je op de website van de huurcommissie.

Ik heb zelf een energieleverancier, waarom betaal ik voor stroomgebruik?

Stroomverbruik dat je via de servicekosten betaalt, is voor verbruik in de gemeenschappelijke ruimtes. Bijvoorbeeld de verlichting van de portiek, galerijen en bergingen en het stroomverbruik van liften.

Wie betaalt de servicekosten voor leegstaande woningen?

Wierden en Borgen betaalt de servicekosten voor leegstaande woningen. We brengen deze kosten dus niet in rekening bij de rest van de bewoners van het gebouw.

Kan Wierden en Borgen een wijziging doorvoeren in het servicekostenpakket?

Ja, dat kan. Wierden en Borgen mag altijd een voorstel doen om een bepaalde service of dienst in te voeren waarvoor je (nog) geen servicekosten betaalt.

We voeren het voorstel door als 70% van de huurders akkoord gaat. Ook huurders die niet akkoord gingen, moeten deze servicekosten dan betalen.

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.