Servicekosten

Header afbeelding

Huurt u woning in een complex met gezamenlijke voorzieningen? Dan betaalt u elke maand servicekosten. Servicekosten kunt u zien als een voorschotbedrag voor algemene kosten, zoals schoonmaak en tuinonderhoud. Er zijn twee soorten servicekosten: verrekenbare servicekosten en niet-verrekenbare servicekosten.

Soorten servicekosten

Verrekenbare servicekosten

Verrekenbare servicekosten bestaan uit voorschotbedragen. Omdat deze bedragen een schatting zijn, is het mogelijk dat de kosten lager of juist hoger uitvallen dan geschat. Op 1 juli krijgt u een afrekening met daarop de werkelijk gemaakte kosten. Het kan zijn dat u geld moet bijbetalen of geld terugkrijgt van Wierden en Borgen. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende servicekosten.

 • Alle bewoners gebruiken de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw. Deze ruimten zijn geen onderdeel van de woningen. Een schoonmaakbedrijf verzorgt de schoonmaak van deze ruimte. Voorbeelden van gemeenschappelijke ruimten zijn trappenhuizen, portieken en liften.

 • Dit zijn de energiekosten die nodig zijn voor de gemeenschappelijke voorzieningen. Bijvoorbeeld de lift en de verlichting van gemeenschappelijke ruimten. Ook de kosten voor het verwarmen van de gemeenschappelijke ruimten horen hierbij.

 • Een hovenier onderhoudt het gemeenschappelijk groen onder contract bij Wierden en Borgen.

 • In een aantal complexen is een huismeester aanwezig. De huismeester houdt toezicht op het gebruik en het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimte en voert kleinere onderhoudsreparaties uit. De huismeester is voor u het eerste aanspreekpunt over het gebruik van uw woning, de gemeenschappelijke ruimte en de woonomgeving.

 • Over de kosten van warmtelevering wordt 2% administratiekosten gerekend. Over de overige kostenposten is dit 5%. Dit zijn de kosten die gemaakt worden voor het opstellen van de jaarlijkse afrekening. Wierden en Borgen berekent de administratiekosten door volgens de richtlijnen van de huurcommissie.

 • Heeft u geen eigen cv of kachel in uw woning? Dan zorgt een gemeenschappelijke warmte-installatie voor de warmte in uw woning. De verwarming van de collectieve verwarming verbruikt gas. Ook dit verbruik rekenen wij met u af.

Niet-verrekenbare servicekosten

Niet-verrekenbare servicekosten bestaan uit abonnementskosten. U betaalt dan een vast bedrag per maand. Dit bedrag staat vast en wordt daarom ook niet verrekend aan het einde van het jaar.

 • Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor kleine reparaties in uw woning. Als u lid bent van het Fonds Klein Onderhoud kunt u veel van deze klussen door Wierden en Borgen laten uitvoeren. Voor het lidmaatschap van het Fonds Klein Onderhoud betaalt u maandelijks abonnementskosten, waarmee wij een groot deel van het onderhoud aan de woning (dat onder verantwoordelijkheid van de huurder valt) uitvoeren.

 • Voor de glasverzekering betaalt u maandelijks abonnementskosten. U bent dan verzekerd voor glasbreuk in ramen en deuren die dienen tot lichtdoorlating in uw woning en berging of schuur.

Berekening servicekosten

U betaalt elke maand een voorschot voor de servicekosten. De hoogte van deze kosten vindt u in uw huurcontract.

Subsidiabele servicekosten

Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dan mag u bepaalde servicekosten tot een maximumbedrag meetellen in de berekening van de huurtoeslag. Deze subsidiabele servicekosten zijn:

 • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten;
 • energiekosten voor gemeenschappelijke voorzieningen;
 • huismeesterkosten;
 • kosten voor recreatieruimten

Per rubriek mag u maximaal € 12,- optellen bij de huurprijs, ook als u meer betaalt. In totaal gaat het dus om maximaal € 48,-.

NZ6 1607
MJJ 20200611 Wierdenborgen 1

Uitleg over uw afrekening

U ontvangt elk jaar een afrekening. U ontvangt deze afrekening voor 1 juli van het volgende jaar. In de afrekening staat een overzicht van de totale servicekosten die u in het afgelopen jaar moest betalen. Deze kosten verrekenen we met de voorschotten die u al heeft betaald.

 • Heeft u minder voorschot betaald dan de werkelijke kosten? Dan moet u het verschil aan ons betalen. U vindt het totaalbedrag op de afrekening.

  Is het bedrag hoger dan € 5,-?
  Dan brengen wij u dit in rekening. Wij vragen u het bedrag voor de vervaldatum aan ons over te maken op IBAN NL18 RABO 0306 3295 14 ten name van Wierden en Borgen, onder vermelding van het factuurnummer.

  Is het bedrag lager dan € 5,-?
  Dan hoeft u dit niet te betalen. Op de afrekening servicekosten staat dat u (vanwege het minimumbedrag) het bedrag niet hoeft te betalen.

 • Heeft u meer voorschot betaald dan de werkelijke kosten? Dan krijgt u geld terug. Alle bedragen boven de € 2,50 storten wij op uw bankrekening.

 • Zit er een groot verschil tussen het voorschot dat u betaald heeft en de werkelijke kosten? Dan passen wij de voorschotten aan. Het nieuwe bedrag vindt u dan in de toelichting die u bij uw afrekening ontvangt.

 • Dan rekenen we aan het begin van het nieuwe jaar de servicekosten met u af. We kunnen de servicekosten niet tussentijds afrekenen, omdat de werkelijke kosten dan nog niet bekend zijn.

 • Dan betaalt u alleen de kosten voor de periode dat u in de woning heeft gewoond. Deze periode vindt u terug op de afrekening van de servicekosten.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de afrekening servicekosten en komt u er met ons niet uit? Betaal dan wel eerst de afrekening aan Wierden en Borgen en klop daarna aan bij de Huurcommissie. De Huurcommissie is onafhankelijk en haar uitspraak is bindend.

U kunt bezwaar maken bij de Huurcommissie binnen 24 maanden na afloop van de uiterste ontvangstdatum van uw afrekening servicekosten. Als u naar aanleiding van de uitspraak van de Huurcommissie minder of niet hoeft te betalen, dan betaalt Wierden en Borgen het bedrag aan u terug.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over servicekosten

Welke servicekosten betaal ik?

Een overzicht van de servicekosten vindt u in de huurovereenkomst of onder het kopje 'Mijn Contracten' op Mijn W&B. U kunt het overzicht ook vinden in de brief 'aanzegging huurverhoging'. Deze ontvangt u elk jaar voor 1 mei.

Hoe verdelen jullie de servicekosten van mijn gebouw?

Wij volgen het beleid van de huurcommissie voor het verdelen van de servicekosten. U kunt alle informatie vinden op de website van de huurcommissie.

Ik heb zelf een energieleverancier, waarom betaal ik voor stroomgebruik?

Stroomverbruik dat u via de servicekosten betaalt, is voor verbruik in de algemene ruimtes. Bijvoorbeeld de verlichting van de portiek, galerijen en bergingen en het stroomverbruik van liften.

Wie betaalt de servicekosten voor leegstaande woningen?

Wierden en Borgen betaalt de servicekosten voor leegstaande woningen. We brengen deze kosten dus niet in rekening bij overige bewoners van het gebouw.

Kan Wierden en Borgen een wijziging doorvoeren in het servicekostenpakket?

Ja, dat kan. Wierden en Borgen mag altijd een voorstel doen om een bepaalde service of dienst in te voeren waarvoor u (nog) geen servicekosten betaalt.

We voeren het voorstel door als 70% van de huurders akkoord gaat. Ook huurders die niet akkoord gingen, moeten deze servicekosten dan betalen.

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.