Medehuurder

Header afbeelding

U bent medehuurder als u op de huurovereenkomst staat. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. U bent automatisch medehuurder als u getrouwd of geregistreerd partner bent.

Medehuurder worden?

Samenwonen met een (nieuwe) partner

Als u samen gaat wonen in het huurhuis waar één van de twee partners al in woonde, kunt u medehuurder worden als u minimaal 2 jaar samen op het adres staat ingeschreven  bij de gemeente. Wij vragen u om een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen. Dit verzoek moet door zowel huurder als medebewoner worden ondertekend. Tevens vragen wij u om een uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie bij ons in te leveren. Daarnaast moet u aantonen dat u de kosten van de huishouding deelt en dat u in de toekomst wilt blijven samenwonen. U toont dit aan met bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen.

Samenwonend, maar geen partners

U hoeft niet per se een relatie hebben om medehuurder te worden. Wel moet u kunnen aantonen dat u al minstens twee jaar een 'duurzaam gemeenschappelijk huishouden' bent. Dit betekent dat u allebei twee jaar op hetzelfde huisadres woont en financieel voor elkaar zorgt.

Hoofdhuurder verhuist

Als de hoofdhuurder verhuist, kan de medehuurder in veel gevallen hoofdhuurder worden. Download de afstandsverklaring en mail deze ingevuld naar ons Woonpunt.

Partner overleden

Als de hoofdhuurder overlijdt, wordt u automatisch hoofdhuurder als u medehuurder was. Was u nog geen medehuurder? Dan kunnen we u in veel gevallen medehuurder maken. De voorwaarde is dan dat u minimaal twee jaar samen op uw adres staat ingeschreven bij de gemeente. We hebben een schriftelijk verzoek van u nodig en de akte van overlijden van uw partner.

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.