Tooltip content here Menu

Medehuurder

Je bent medehuurder als je op de huurovereenkomst staat. Als medehuurder heb je dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Je bent automatisch medehuurder als je getrouwd of geregistreerd partner bent.

Medehuurder worden?

Samenwonen met een (nieuwe) partner

Ga je samenwonen in het huurhuis waar één van de twee partners al in woonde?  Dan kan je medehuurder worden als je minimaal 2 jaar samen op het adres staat ingeschreven bij de gemeente. Hiervoor kan je een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Dit verzoek moet door zowel de huurder als de medebewoner worden ondertekend. Ook vragen wij je om een uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie bij ons in te leveren. Ten slotte moet je aantonen dat je de kosten van de huishouding deelt en dat je in de toekomst wilt blijven samenwonen. Dit kan met bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen.

Samenwonend, maar geen partners

Je hoeft niet per se een relatie hebben om medehuurder te worden. Wel moet je kunnen aantonen dat je al minstens twee jaar een 'duurzaam gemeenschappelijk huishouden' bent. Dit betekent dat je allebei twee jaar op hetzelfde huisadres woont en financieel voor elkaar zorgt.

Hoofdhuurder verhuist

Als de hoofdhuurder verhuist, kan de medehuurder in veel gevallen hoofdhuurder worden. Download de afstandsverklaring en mail deze ingevuld naar ons Woonpunt.

Hoofdhuurder overleden

Als de hoofdhuurder overlijdt, wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder. Was je nog geen medehuurder? Dan kunnen we je in veel gevallen medehuurder maken. Wel moet je kunnen aantonen dat je al minstens twee jaar een 'duurzaam gemeenschappelijk huishouden' bent. Dit betekent dat je allebei twee jaar op hetzelfde huisadres woont en financieel voor elkaar zorgt. We hebben een schriftelijk verzoek en de akte van overlijden nodig.

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.