Tooltip content here Menu

Woningruil

Je mag van woning ruilen met een andere huurder. Dit kan een huurder zijn van Wierden en Borgen of een huurder van een andere woningcorporatie. Je hebt dan wel toestemming nodig van ons, de andere huurder en de andere woningcorporatie.

Voorwaarden woningruil

 • Degene waarmee je van woning wilt ruilen en jij hebben geen overlast veroorzaakt, geen huurachterstand en de woning fatsoenlijk bewoond;
 • Je woont beiden minimaal 1 jaar op het huidige adres;
 • De duur van het nieuwe huurcontract is minimaal 1 jaar;
 • De nieuwe woning past bij jullie beiden als het gaat om jullie inkomen, leeftijd en gezinssamenstelling;
 • Je neemt de woning en eventuele zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV's) over zoals in de staat van bezichtiging;
 • Het gaat om een zelfstandige huurwoning die niet bestemd is voor bijzondere doelgroepen zoals een aangepaste woning, woning bestemd voor woonwagenbewoners, etc.;
 • De woning is niet bestemd voor verkoop, sloop en/of renovatie;
 • Degene waarmee je wilt ruilen staat minimaal een halfjaar ingeschreven bij Woningnet Groningen (voor woningruil in de stad) of bij Woningnet Boven Groningen (voor woningruil buiten de stad).

Na de aanvraag doen we altijd een voor-controle bij de woning(en). Daarbij controleren we op grote gebreken. Als die er zijn laat Wierden en Borgen die repareren. 

Aanvraag woningruil

Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je een aanvraag voor woningruil bij ons indienen. We hebben ook de gegevens nodig van de persoon waarmee je wilt ruilen. Houd er rekening mee dat een aanvraag enige tijd kan duren. Ruil nooit van woning voordat je toestemming hebt van Wierden en Borgen en de andere woningcorporatie.

Ruilen met een huurder van een andere woningcorporatie

Wil je ruilen met een huurder van een andere woningcorporatie? Dan kan je u aan de betreffende woningcorporatie vragen welke informatie zij van jou nodig hebben. Van degene met wie je wil ruilen, hebben wij in ieder geval de volgende documenten nodig:

 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier woningruil;
 • Een recente loonstrook of uitkeringsspecificatie;
 • Inkomensverklaring van de belastingdienst van de hoofdhuurder en van alle meeverhuizende personen ouder dan 18 jaar (aan te vragen bij de belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543);
 • Een verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over woningruil.

Verandert de huur van mijn woning als ik van woning ruil?

Bij woningruil passen wij de huur van de woning aan. De huurprijs voor de nieuwe huurder kan dus anders zijn dan de huur die jij betaalt.

Interessante documenten

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.