Het kan zijn dat u niet tevreden bent over het handelen van Wierden en Borgen. Dan kunt u een klacht indienen. Uw melden van uw klacht is belangrijk voor ons. Wij bieden graag een goede dienstverlening en we willen van onze fouten leren.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Telefonisch

U kunt ons bellen over uw klacht. We nemen de klacht dan met u door. We kijken dan of we er samen uit kunnen komen. Lukt dat niet direct? Dan vullen we, samen met u, het klachtenformulier in.

 • Ja, natuurlijk kan dat. U kunt hiervoor gewoon contact met ons opnemen.

 • Is uw nieuwe huis nog geen drie maanden oud? Dan valt uw klacht nog onder de garantie van de aannemer. Vul uw klacht (als deze niet spoedeisend is) in op het formulier dat u ontvangen heeft bij de oplevering. De aannemer zorgt er dan voor dat de klachten worden opgelost. Is uw woning ouder dan drie maanden? Neem dan contact met ons op over uw klacht of reparatieverzoek.

 • Deze klachten worden behandeld door de huurcommissie of de kantonrechter. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Schriftelijk

U kunt ook schriftelijk uw klacht indienen door het naar ons op te sturen. Per e-mail kan natuurlijk ook: woonpunt@wierdenenborgen.nl

Komt u er met ons niet uit?

Komen wij er samen niet uit, dan kun u naar de klachtencommissie of de huurcommissie stappen. Voor veel zaken kunt u terecht bij de klachtencommissie.  De Huurcommissie helpt bij zaken die gaan over de huurprijs, de servicekosten, huurverhoging en onderhoud. U kunt ook een rechtszaak beginnen maar dit is vaak duur en kost veel tijd. Vraag dus eerst advies, bijvoorbeeld van een rechtswinkel of juridisch loket.

De klachtencommissie

Bent u het niet eens met hoe wij uw klacht hebben behandeld? Dan kunt u bij een onafhankelijke partij terecht: de Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen. Deze commissie staat los van Wierden en Borgen en is dus onafhankelijk.

 • De klachtencommissie probeert uw klacht zo snel en zo goed mogelijk af te handelen. Klachten die al bij een andere instantie in behandeling zijn, worden niet door de klachtencommissie in behandeling genomen. Heeft u een klacht en wilt u deze indienen bij de klachtencommissie? Neem dan contact op met het secretariaat van de Klachtencommissie. Zij kunnen u een klachtenformulier sturen en u informeren over de verdere gang van zaken.

 • Tussen uw brief en de behandeling van uw klacht zit hooguit een maand. U krijgt ten minste tien dagen van tevoren te horen wanneer uw klacht wordt behandeld.

  Binnen twee weken na de zitting moet het advies van de klachtencommissie bij het bestuur van de woningcorporatie liggen. Het bestuur stuurt u uiterlijk twee weken later de uitslag toe met een kopie van de brief van de klachtencommissie. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. 

 • Contactgegevens klachtencommissie

  Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen
  Postbus 7015
  9701 JA Groningen

  Telefoonnummer: (050) 369 36 98
  E-mailadres: secretariaat@kc-groningen.nl

  De Klachtencommissie is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.

 • Wilt u meer weten over de werkwijze van de klachtencommissie? Lees dan de folder Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen (PDF).

De huurcommissie

Bent u het niet eens bent met de huurprijs of het onderhoud van uw woning? Of vindt u de servicekosten te hoog? En komt u er in overleg met ons niet uit? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem.

 • De Huurcommissie is een onafhankelijke landelijke organisatie. Zij doen uitspraak bij onenigheid tussen huurder en verhuurder. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. 

 • Ja, er zijn kosten verbonden aan het indienen van een geschil bij de Huurcommissie. 

 • De Huurcommissie kan alleen in de eerste 6 maanden van uw huurcontract de huurprijs en de onderhoudsstaat van de woning voor u controleren. Dit heet een toets aanvangshuurprijs.

 •  Op de website van de Huurcommissie vindt u alle informatie. 

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.