Tooltip content here Menu

Gepland onderhoud

Iedere woning heeft onderhoud nodig en dat kan even voor overlast zorgen. We willen je daarbij ondersteunen en het proces zo goed mogelijk regelen. Met onze huurdersorganisaties hebben we afgesproken hoe we dat kunnen doen. Dat lees je in het Sociaal Plan.

Ga direct naar:

In gesprek met bewoners
Aantekeningen maken bij inspectie

Wat doet Wierden en Borgen voor mij als huurder?

Om de kwaliteit van je huis op peil te houden, is er zo nu en dan onderhoud nodig. Bijvoorbeeld schilderwerk, nieuwe kozijnen of het vervangen van je badkamer, je keuken of toilet. De werkzaamheden kunnen overlast veroorzaken. Dat is vervelend, maar je krijgt er een mooier huis voor terug. Natuurlijk beperken we de overlast zoveel mogelijk.

Hoe ziet het proces eruit?

Je krijgt minimaal 6 weken van tevoren een brief van ons over de onderhoudswerkzaamheden. Zo kan je je hierop kunt voorbereiden. In de brief staat welke aannemer het werk voor ons gaat doen. De aannemer is je eerste aanspreekpunt. Hij maakt een afspraak bij je thuis om de situatie te bekijken. Dan vertelt hij ook wat er gaat gebeuren, wanneer ze komen en hoe lang het duurt.

Aandachtspunten tijdens uitvoering

Maatregelen voor beperken overlast

De aannemer bespreekt welke maatregelen mogelijk en nodig zijn om de overlast te beperken, zoals maatregelen tegen stof. De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt veilig en schoon. De aannemer laat de werkplek schoon en opgeruimd achter.

Checklist voorbereidingen

Het is van belang dat de aannemer goed en snel zijn werk kan doen, om de overlast zoveel mogelijk te beperken.  We verwachten daarom dat je de volgende voorbereidingen treft:

  • Je bent op de afgesproken dagen thuis of zorgt dat de aannemer naar binnen kan;
  • Je zorgt dat je meubels en spullen niet in de weg staan;
  • Je maakt de looproute vrij van spullen;

De aannemer maakt hierover op tijd afspraken met je. Heb je hulp nodig? Geef dat aan bij de aannemer

Vergoedingen en schadeherstel

Vergoedingen (prijspeil 2023)

Als tegemoetkoming voor het ongemak krijg je na afloop van de werkzaamheden eenmalig een financiële vergoeding.

Schadeherstel

Als door de werkzaamheden schade ontstaat in of rondom je woning, wordt dit hersteld of vergoed. Voorwaarde is dat je de schade binnen 48 uur opmerkt en aan ons meldt. De schade moet herleidbaar zijn naar de werkzaamheden. We helpen je zo nodig bij het invullen van de schadeformulieren voor de verzekering.

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.