Tooltip content here Menu

Mijn woning wordt aangepakt

Veel van de woningen van Wierden en Borgen worden nu of in de komende jaren aangepakt. Van planmatig onderhoud tot sloop en nieuwbouw. Dat zijn vaak ingrijpende projecten waar veel bij komt kijken. In ons Sociaal Plan hebben we afgesproken waar je als huurder op kunt rekenen. We zetten ons in voor goede begeleiding en een eindresultaat waar we trots op kunnen zijn: een mooi en veilig thuis. 

Gepland onderhoud

Om de kwaliteit van de woningen op peil te houden is er zo nu en dan (groot) onderhoud nodig. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om schilderwerk of het vervangen van tegels of toilet. Wierden en Borgen streeft ernaar om de overlast en het ongemak zoveel mogelijk te beperken.

Woningverbetering bewoonde staat

Als je huis wordt verbeterd terwijl je er woont, geeft dat flinke overlast. De werkzaamheden duren meestal niet langer dan vier weken, maar je zit er wel middenin. We willen je daarbij ondersteunen en het proces zo goed mogelijk regelen. Met onze huurdersorganisaties hebben we afgesproken hoe we dat kunnen doen.

Woningverbetering onbewoonde staat

Als er grote woningverbeteringen aan het jouw huis worden gedaan zorgt dat voor veel overlast. Het duurt vaak langer dan vier weken. In zo’n situatie vragen we je om tijdelijk ergens anders te wonen. We noemen die woning een wisselwoning. 

Sloop-nieuwbouw

Als je te horen krijgt dat jouw huis wordt gesloopt, dan is dat heel ingrijpend. Er zijn gegronde redenen voor zo’n besluit, maar dat maakt het niet minder heftig. In zo’n situatie vragen we je om langere tijd ergens anders te wonen. We noemen die woning een wisselwoning. Ook kun je ervoor kiezen om niet terug te keren naar de nieuwbouw en een andere plek te zoeken.

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.