Sloop-nieuwbouw

Header afbeelding

Als u te horen krijgt dat uw huis wordt gesloopt, dan is dat heel ingrijpend. Er zijn gegronde redenen voor zo’n besluit, maar dat maakt het niet minder heftig. Bij Wierden en Borgen begrijpen we dat heel goed. We willen u ondersteunen en het proces zo goed mogelijk regelen. Met onze huurdersorganisaties hebben we afgesproken hoe we dat kunnen doen.

MJJ 20200611 Wierdenborgen 16
MJJ 20210308 Sloop 36

Wat doet Wierden en Borgen voor mij als huurder?

U kunt als huurder tijdens dit ingrijpende proces rekenen op begeleiding en ondersteuning van Wierden en Borgen. We vinden het belangrijk om goed contact met u te houden. Het Sociaal Plan bevat regelingen en vergoedingen, maar laat ook ruimte voor maatwerk. Waar de ene huurder zich in zo’n proces heel goed zelf redt, kan een ander namelijk wel wat hulp gebruiken. Dat verschil mag er zijn. We willen u graag passend en goed begeleiden. U krijgt een vaste woonconsulent die u eenvoudig per e-mail of telefoon kunt bereiken.

Van sloop tot nieuwbouw

Hoe ziet het proces van sloop tot nieuwbouw eruit?

We leggen graag kort uit welke stappen we bij een besluit tot sloop doorlopen. Bij Wierden en Borgen werkt een team aan het plan voor uw wijk of straat. Dit team heeft nauw contact met de betrokken huurdersorganisatie en projectcommissie, die u en de andere huurders vertegenwoordigen. De plannen worden opgeschreven in een projectplan. Een sloopproces (van idee tot realisatie) duurt enkele jaren en bestaat uit onderstaande stappen.

 • Voordat het besluit tot sloop van uw huis wordt genomen, mag u meedenken over de aanpak van uw woning. Daarvoor kunt u naar informatiebijeenkomsten gaan en als u wilt lid worden van de projectcommissie die huurders vertegenwoordigt. Huurders mogen tijdens de bijeenkomsten op verschillende scenario’s reageren en hun voorkeuren aangeven. De bestuurder van Wierden en Borgen neemt uiteindelijk het besluit over het scenario. Bij een besluit tot sloop en nieuwbouw, kunt u als huurder vervolgens meedenken over de nieuwbouw.

 • Uw woonconsulent komt bij u op huisbezoek om uw persoonlijke situatie en wensen te bespreken en het concept projectplan met het sloopvoorstel door te nemen. Ook het Sociaal Plan komt aan bod. De afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk bewonersdocument.

 • Per post ontvangt u van ons een sloopvoorstel. In dat voorstel staan de sloopdatum en de afgesproken vergoedingen. Ook geeft het inzicht in de woonlasten in de nieuwe situatie. U hebt twee weken om over dit voorstel na de denken en ons te laten weten of u ermee akkoord gaat. Op basis van de uitkomsten van deze draagvlakmeting adviseert de huurdersorganisatie Wierden en Borgen.

 • Als het definitieve sloopbesluit is genomen, krijgt u een brief van Wierden en Borgen met daarin twee belangrijke data: de datum waarop het Sociaal Plan ingaat en de geplande sloopdatum. Vanaf de datum waarop het Sociaal Plan ingaat hebt u 12 maanden om te verhuizen.

 • Uw woonconsulent komt een tweede keer bij u op bezoek om te bespreken wat er precies gaat gebeuren. We horen dan graag hoe u het proces ervaart, wat uw vragen zijn en waarbij u ondersteuning nodig hebt. Nieuwe afspraken worden toegevoegd aan het persoonlijk bewonersdocument.

 • Voor alle huurders die met sloop te maken krijgen is een andere woning nodig. Als er te weinig wisselwoningen in de omgeving beschikbaar zijn, kan het project in delen worden opgeknipt. De sloopdatum kan dan per woningblok verschillen. De datum waarop het Sociaal Plan ingaat is gekoppeld aan de sloopdatum. Daarmee zorgen we ervoor dat alle huurders op tijd een andere woning kunnen krijgen.

 • Als u terugkeert naar de nieuwbouw in dezelfde straat, hebt u het eerste recht op uw eigen plek. Als het niet mogelijk is om naar die plek terug te keren, mag de huurder met de langste woonduur het eerst zijn voorkeur aangeven.

 • Als de nieuwbouwwoningen worden opgeleverd bouwen we een feestje met de betrokken huurders. Verder meten we de tevredenheid van huurders bij elk project.

Afspraken, regelingen en vergoedingen

Afspraken en regelingen

Reparaties

Reparatieverzoeken worden ook na een sloopbesluit nog gewoon afgehandeld; er worden alleen geen grote investeringen meer gedaan.

Leefbaarheid

We zorgen ervoor dat de wijk – ook met leegstaande woningen – leefbaar blijft. Dat doen we bijvoorbeeld door een leegstaande woning te voorzien van verlichting en te zorgen dat het er aan de binnen- en buitenkant netjes uitziet. De woningen worden voor zover mogelijk ingezet als wisselwoning of tijdelijk verhuurd om leegstand te beperken.

Huur

We voorkomen dubbele huurlasten in de verhuismaand. U betaalt alleen de huur voor de woning met de laagste huurprijs (geldt voor 1 maand). De huur wordt niet meer verhoogd zodra het Sociaal Plan ingaat. Dit geldt niet voor de servicekosten. De huur wordt pas weer verhoogd in het kalenderjaar na de oplevering van de nieuwe woning.

Overlast

We nemen in overleg met de projectcommissie maatregelen om de overlast tijdens de werkzaamheden voor omwonenden te beperken.

Verhuizing

Wmo-voorzieningen worden passend overgebracht naar de (wissel)woning. Uiteraard in goed overleg.

Spijtregeling

Huurders die spijt krijgen van hun vervangende woningen en/of nieuwe leefomgeving, kunnen tot een jaar na hun verhuizing een aanvraag doen voor een andere woning. Zij krijgen urgentie, maar niet opnieuw een verhuiskostenvergoeding.

Vergoedingen (prijspeil 2021)

 • € 1.013,- verhuiskostenvergoeding voor verhuizing naar een wisselwoning.

 • € 6.334,29 verhuiskostenvergoeding voor verhuizing naar definitieve woning.

 • Regelt u de verhuizing naar uw wisselwoning zelf? Dan ontvangt u € 506,50 extra onkostenvergoeding.

 • € 779,50 vergoeding voor aanschaf elektrisch kookstel bij verhuizing naar een gasloze woning.

 • Reiskostenvergoeding voor een wisselwoning buiten uw huidige woonplaats.

 • Tijdelijke huur van een garagebox als de wisselwoning geen garage heeft en uw huidige woning wel.

 • Vergoeding voor een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV) die u móet achterlaten, als de ZAV een verbetering was en als die is aangebracht voordat het sloopbesluit was genomen.

Huisbezoeken

Checklist eerste huisbezoek

Uw woonconsulent van Wierden en Borgen komt zodra er een sloopvoorstel ligt bij u thuis op bezoek en bespreekt dan met u:

 • Het sloopvoorstel (projectplan)
 • Uw persoonlijke situatie
 • Uw woonwensen
 • Het Sociaal Plan met uw rechten en plichten
 • Mogelijke andere (knel)punten en vragen

Checklist tweede huisbezoek

Uw woonconsulent van Wierden en Borgen komt binnen twee maanden na het definitieve sloopbesluit bij u langs en bespreekt met u:

 • Proces
 • Ondersteuning
 • Het slooptbesluit
 • Sociaal plan met uw rechten en plichten
 • Vergoedingen en regelingen bij verhuizing
 • Spelregels bij het zoeken van een andere woning
 • Een zoekprofiel voor een woning: uw woonwensen en mogelijkheden bij Wierden en Borgen
 • Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)
 • Wmo-voorzieningen
 • Mogelijke andere knelpunten en vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over sloop en nieuwbouw

Wat is een wisselwoning?

Als u na de sloop en nieuwbouw terugkeert, hebt u in de tussentijd recht op een wisselwoning. Een wisselwoning is gestoffeerd met raambekleding en vloerbekleding. De woning is gesausd of behangen en de tuin is ingericht. U betaalt niet meer voor de wisselwoning dan voor uw huidige woning. Daarnaast betaalt u servicekosten, gas, water en elektra.

Wat is passend toewijzen?

Woningen worden in principe ‘passend toegewezen’. Dit betekent dat een gezin met kinderen een grotere woning met meer slaapkamers krijgt dan een alleenstaande.

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.