Sloop-nieuwbouw

Header afbeelding

Als je te horen krijgt dat jouw huis wordt gesloopt, dan is dat heel ingrijpend. Er zijn gegronde redenen voor zo’n besluit, maar dat maakt het niet minder heftig. Bij Wierden en Borgen begrijpen we dat heel goed. We willen je ondersteunen en het proces zo goed mogelijk regelen. Met onze huurdersorganisaties hebben we afgesproken hoe we dat kunnen doen.

MJJ 20200611 Wierdenborgen 16
MJJ 20210308 Sloop 36

Wat doet Wierden en Borgen voor mij als huurder?

Je kunt als huurder tijdens dit ingrijpende proces rekenen op begeleiding en ondersteuning van Wierden en Borgen. We vinden het belangrijk om goed contact met je te houden. Het Sociaal Plan bevat regelingen en vergoedingen, maar laat ook ruimte voor maatwerk. Waar de ene huurder zich in zo’n proces heel goed zelf redt, kan een ander namelijk wel wat hulp gebruiken. Dat verschil mag er zijn. We willen je graag passend en goed begeleiden. Je krijgt een vaste woonconsulent die je eenvoudig per e-mail of telefoon kunt bereiken.

Van sloop tot nieuwbouw

Hoe ziet het proces van sloop tot nieuwbouw eruit?

We leggen graag kort uit welke stappen we bij een besluit tot sloop doorlopen. Bij Wierden en Borgen werkt een team aan het plan voor jouw wijk of straat. Dit team heeft nauw contact met de betrokken huurdersorganisatie en projectcommissie, die jou en de andere huurders vertegenwoordigen. De plannen worden opgeschreven in een projectplan. Een sloopproces (van idee tot realisatie) duurt enkele jaren en bestaat uit onderstaande stappen.

 • Voordat het besluit tot sloop van jouw huis wordt genomen, mag je meedenken over de aanpak van jouw woning. Daarvoor kun je naar informatiebijeenkomsten gaan en als je wilt lid worden van de projectcommissie die huurders vertegenwoordigt. Huurders mogen tijdens de bijeenkomsten op verschillende scenario’s reageren en hun voorkeuren aangeven. De bestuurder van Wierden en Borgen neemt uiteindelijk het besluit over het scenario. Bij een besluit tot sloop en nieuwbouw, kun je als huurder vervolgens meedenken over de nieuwbouw.

 • Jouw woonconsulent komt bij je op huisbezoek om jouw persoonlijke situatie en wensen te bespreken en het concept projectplan met het sloopvoorstel door te nemen. Ook het Sociaal Plan komt aan bod. De afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk bewonersdocument.

 • Per post ontvang je van ons een sloopvoorstel. In dat voorstel staan de sloopdatum en de afgesproken vergoedingen. Ook geeft het inzicht in de woonlasten in de nieuwe situatie. Je hebt twee weken om over dit voorstel na de denken en ons te laten weten of je ermee akkoord gaat. Op basis van de uitkomsten van deze draagvlakmeting adviseert de huurdersorganisatie Wierden en Borgen.

 • Als het definitieve sloopbesluit is genomen, krijg je een brief van Wierden en Borgen met daarin twee belangrijke data: de datum waarop het Sociaal Plan ingaat en de geplande sloopdatum. Vanaf de datum waarop het Sociaal Plan ingaat heb je 12 maanden om te verhuizen.

 • Jouw woonconsulent komt een tweede keer bij je op bezoek om te bespreken wat er precies gaat gebeuren. We horen dan graag hoe je het proces ervaart, wat jouw vragen zijn en waarbij je ondersteuning nodig hebt. Nieuwe afspraken worden toegevoegd aan het persoonlijk bewonersdocument.

 • Voor alle huurders die met sloop te maken krijgen is een andere woning nodig. Als er te weinig wisselwoningen in de omgeving beschikbaar zijn, kan het project in delen worden opgeknipt. De sloopdatum kan dan per woningblok verschillen. De datum waarop het Sociaal Plan ingaat is gekoppeld aan de sloopdatum. Daarmee zorgen we ervoor dat alle huurders op tijd een andere woning kunnen krijgen.

 • Als je terugkeert naar de nieuwbouw in dezelfde straat, heb je het eerste recht op jouw eigen plek. Als het niet mogelijk is om naar die plek terug te keren, mag de huurder met de langste woonduur het eerst zijn voorkeur aangeven.

 • Als de nieuwbouwwoningen worden opgeleverd bouwen we een feestje met de betrokken huurders. Verder meten we de tevredenheid van huurders bij elk project.

Afspraken, regelingen en vergoedingen

Afspraken en regelingen

Reparaties

Reparatieverzoeken worden ook na een sloopbesluit nog gewoon afgehandeld; er worden alleen geen grote investeringen meer gedaan.

Leefbaarheid

We zorgen ervoor dat de wijk – ook met leegstaande woningen – leefbaar blijft. Dat doen we bijvoorbeeld door een leegstaande woning te voorzien van verlichting en te zorgen dat het er aan de binnen- en buitenkant netjes uitziet. De woningen worden voor zover mogelijk ingezet als wisselwoning of tijdelijk verhuurd om leegstand te beperken.

Huur

We voorkomen dubbele huurlasten in de verhuismaand (geldt voor 1 maand). Je betaalt alleen de huur voor de woning met de laagste huurprijs. De huur wordt niet meer verhoogd zodra het Sociaal Plan ingaat. Dit geldt niet voor de servicekosten. De huur wordt pas weer verhoogd in het kalenderjaar na de oplevering van de nieuwe woning.

Overlast

We nemen in overleg met de projectcommissie maatregelen om de overlast tijdens de werkzaamheden voor omwonenden te beperken.

Wmo-voorzieningen

Wmo-voorzieningen worden passend overgebracht naar de (wissel)woning. Uiteraard in goed overleg.

Spijtregeling

Huurders die spijt krijgen van hun vervangende woningen en/of nieuwe leefomgeving, kunnen tot een jaar na hun verhuizing een aanvraag doen voor een andere woning. Zij krijgen urgentie, maar niet opnieuw een verhuiskostenvergoeding.

Vergoedingen (prijspeil 2022)

 • € 1.016,30 verhuiskostenvergoeding voor verhuizing naar een wisselwoning. Dit kun je gebruiken voor de inrichting van de wisselwoning en alle zaken daaromheen. De verhuizing naar de wisselwoning wordt geregeld.  

  Regel je de verhuizing naar de wisselwoning zelf? 
  Dan krijg je nog een extra vergoeding van €518,15.

   

 • € 6.505,- verhuiskostenvergoeding voor verhuizing naar definitieve woning.

  85% wordt twee weken na de huuropzegging betaald (dat is €5.530,-)
  en 15% na het opleveren en inleveren van de sleutels van de wisselwoning (dat is €975,-). 

 • Staat de wisselwoning in een andere woonplaats, dan krijg je een maandelijkse onkostenvergoeding, berekend via de kortste route. 

  Per maand  
  Tot 5 km: €55,00
  Van 5 tot 10 km: €80,00
  Van 10 tot 15 km: €110,00
  15 km en verder: €135,00

   

 • Heeft je nieuwe woning geen gasaansluiting? Dan krijg je een vergoeding om een elektrisch kooktoestel aan te schaffen van €800,00.

Huisbezoeken

Checklist eerste huisbezoek

Jouw woonconsulent van Wierden en Borgen komt zodra er een sloopvoorstel ligt bij je thuis op bezoek en bespreekt dan met je:

 • Het sloopvoorstel (projectplan)
 • Jouw persoonlijke situatie
 • Jouw woonwensen
 • Het Sociaal Plan met jouw rechten en plichten
 • Mogelijke andere (knel)punten en vragen

Checklist tweede huisbezoek

De woonconsulent van Wierden en Borgen komt binnen twee maanden na het definitieve sloopbesluit opnieuw bij je langs en bespreekt met je:

 • Proces
 • Ondersteuning
 • Het sloopbesluit
 • Sociaal plan met jouw rechten en plichten
 • Vergoedingen en regelingen bij verhuizing
 • Spelregels bij het zoeken van een andere woning
 • Een zoekprofiel voor een woning: je woonwensen en mogelijkheden bij Wierden en Borgen
 • Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)
 • Wmo-voorzieningen
 • Mogelijke andere knelpunten en vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over sloop en nieuwbouw

Wat is een wisselwoning?

Als je na de sloop en nieuwbouw terugkeert, heb je in de tussentijd recht op een wisselwoning. Een wisselwoning is gestoffeerd met raambekleding en vloerbekleding. De woning is gesausd of behangen en de tuin is ingericht. Je betaalt niet meer voor de wisselwoning dan voor je huidige woning. Daarnaast betaal je servicekosten, gas, water en elektra.

Wat is passend toewijzen?

Woningen worden in principe ‘passend toegewezen’. Dit betekent dat een gezin met kinderen een grotere woning met meer slaapkamers krijgt dan een alleenstaande.

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.