Verduurzaming woningen

Header afbeelding

Wierden en Borgen wil dat je als huurder in een veilig, goed, betaalbaar en energiezuinig huis woont. Daarom verduurzamen en verbeteren wij de komende jaren veel van onze woningen.

Een verduurzaamde woning is energiezuiniger en gaat langer mee. Zo dragen we bij aan de duurzaamheidsdoelen van Nederland en werken we aan een betere toekomst. Dat doen we het liefst samen met jullie. Ons doel? In 2050 zijn al onze woningen CO2-neutraal en aardgasvrij.

Wat gaan we doen?

De komende jaren gaan we onze woningen versneld verduurzamen. Dat doen we door de huizen te isoleren en zuinige en hernieuwbare energiebronnen te gebruiken. Voorbeelden van deze hernieuwbare energiebronnen zijn zonnepanelen en (hybride) warmtepompen.

Wat levert het je op?

  • Door deze aanpassingen woon je comfortabeler.
  • Bovendien heb je een lagere energierekening. Hou er wel rekening mee dat door de verbetering van je woning je huur meestal iets zal stijgen. Je totale woonlasten dalen of blijven minimaal gelijk. Meer hierover lees je onder de veelgestelde vragen.

Wanneer welke woning?

Wanneer we je woning gaan verduurzamen, is afhankelijk van je energielabel. We pakken de woningen met de slechtste energielabels als eerste aan. Logisch, want hier moet het meeste gebeuren en wonen de huurders met de hoogste energierekeningen.

  • De woningen met energielabel E, F of G verduurzamen we van 2023 t/m 2028. De aannemers voor deze opgave selecteren we in 2022. De planning van deze aanpak volgt in 2023.

  • Heeft je huis energielabel C of D, maar is de woning onderdeel van een gebouw met veel E, F of G-labels? Dan kan het zijn dat we je woning meenemen met de verduurzaming van de E, F en G labels. Verder kijken we wat we kunnen doen met zonnepanelen. We starten in 2023.

  • De woning is al energiezuinig. Verder isoleren heeft daarom op dit moment geen prioriteit. Wellicht nemen we op termijn nog extra maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen. Maar de aanpak van woningen met een lager energielabel heeft voorrang.

Benieuwd wat we al doen?

Ook in de afgelopen jaren hebben we al allerlei woningen verduurzaamd, in het aardbevingsgebied en daarbuiten. Bekijk alle projecten in dit overzicht.

25 04 2022 Vonc Op Stee #1 2022 Witsenborgstraat Bedum Lsfotografie 01

Veelgestelde vragen

Wat is het verduurzamen van een woning?

Het verduurzamen van een woning kan op verschillende manieren. Het doel van verduurzamen is dat de woning minder energie verbruikt. Dit kan door de woning te isoleren, zonnepanelen aan te brengen en/of te kiezen voor (hybride) warmtepompen.

Heeft het verduurzamen van mijn woning invloed op mijn huurprijs?

Ja, in de meeste gevallen stijgt je huurprijs. Door verduurzaming stijgt de kwaliteit van uw woning. Dit zorgt voor een stijging van de huurpunten die we gebruiken voor het berekenen van de huurprijs. Ook mogen wij een directe huurverhoging vragen zodra het energielabel van een woning verbetert.

Door de verduurzaming dalen je energielasten. Deze daling proberen we groter (of minimaal gelijk aan) de huurverhoging te laten zijn. Zo blijven je totale woonlasten gelijk en in sommige gevallen dalen de totale kosten.

Worden mijn woonlasten hoger als jullie mijn woning verduurzamen?

Nee. Door de verduurzaming van je woning dalen je energielasten. Wij streven er naar dat deze daling groter is dan (en in ieder geval minimaal gelijk is aan) de huurverhoging door de verduurzaming. Hierdoor dalen je woonlasten (of blijven deze minimaal gelijk).

Wat zijn woonlasten?

Dit is het bedrag van je huurprijs en je energielasten bij elkaar opgeteld.

Heeft het energielabel invloed op de hoogte van mijn huurprijs?

Ja. Een energielabel is medebepalend voor het aantal huurpunten van je woning. Een hoger energielabel zorgt voor een stijging van de huurpunten die we gebruiken voor het berekenen van de huurprijs.

Waarom is er een nieuw energielabel en wat is het verschil met de vorige?

Vanaf 1 januari 2021 heeft de overheid een nieuwe methode. Deze methode berekent de energielabels op basis van de hoeveelheid fossiele brandstof die de woning nodig per m2 om te verwarmen. De nieuwe methode (NTA8800) is veel uitgebreider en nauwkeuriger. De vorige methode (Nader Voorschrift) berekende een label met ongeveer 30 punten, de nieuwe methode die dit op basis van 300 punten. Het kan dus zijn dat een woning nu een ander energielabel heeft. 

Mag ik zelf kleine energiebesparende maatregelen zoals radiatorfolie, tochtstrippen en dergelijke aanbrengen?

Ja, dat mag. Hiervoor heb je geen toestemming nodig. 

Mag ik zelf mijn muren, vloer en/of dak isoleren?

Dit hangt af van wat je wilt isoleren en op welke manier. Je kan  hiervoor een ZAV-aanvraag indienen. Dan bespreken we de mogelijkheden met je.

Mag ik zelf zonnepanelen op mijn woning plaatsen? Of kan ik zonnepanelen aanvragen?

Nee, op dit moment geven wij geen toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook kan je geen zonnepanelen aanvragen.

Uiteindelijk willen we zonnepanelen op al onze woningen gaan plaatsen (op de voorwaarde dat het dak van de woning hiervoor geschikt is).

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.