Versterking, afspraken en vergoedingen

Header afbeelding

Door gaswinning hebben we regelmatig last van aardbevingen in Groningen. Misschien heeft u al te maken met de gevolgen van de aardbevingen of krijgt u hier in de toekomst mee te maken. Er komt dan veel op u af. Wierden en Borgen vindt het belangrijk dat u veilig woont. Daarom begeleiden en ondersteunen we u zo goed mogelijk.

We werken samen

Samen met organisaties

Voor de aanpak van uw woning werken we samen met andere organisaties, zoals de gemeente waar u woont, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en aannemers. Op de website van de NCG vindt u een handig overzicht van alle betrokken organisaties en hun contactgegevens.

Samen met huurders

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op. We kijken samen met u naar een antwoord op uw vraag of zoeken naar een passende oplossing. Ook kunt u contact met ons opnemen als u ideeën heeft hoe we samen met u kunnen blijven werken aan fijn wonen in uw gemeente.

Samen met andere woningcorporaties: Kr8

Dertig procent van het te versterken vastgoed in het aardbevingsgebied is bezit van corporaties. Daarom bundelen de acht woningcorporaties in het aardbevingsgebied al een aantal jaren hun Kr8en op het gebied van de versterkingsopgave, schade-afhandeling en waardedaling.

Versterking, afspraken en vergoedingen

Versterking en bestuurlijke afspraken

 • Door de aardbevingen in Groningen zijn woningen soms niet meer veilig genoeg. Daarom onderzoekt Nationaal Coördinator Groningen woningen in het aardbevingsgebied om te bepalen of ze voldoen aan de in Nederland geldende veiligheidsnorm. Voldoet een woning niet aan de norm? Dan is versterking van het de woning nodig. Een deel van onze huurwoningen is onderdeel van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen. Als uw woning onderdeel uitmaakt van dit programma dan heeft u hierover bericht gehad van uw gemeente en van ons.

  Meer informatie over de stappen in het versterkingstraject vindt u op de website van de NCG.

 • Omdat de gaswinning in Groningen stopt, neemt de kans op aardbevingen af. Dit kan betekenen dat woningen minder of geen versterking meer nodig hebben. Daarom hebben het Rijk, de provincie Groningen en de gemeentes Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt op 6 november 2020 extra afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over de versterking van woningen in het aardbevingsbied. De afspraken gelden voor alle eigenaren van woningen. Deze afspraken gelden dus ook voor ons als verhuurder van uw woning.

  Wierden en Borgen onderzoekt wat de nieuwe afspraken betekenen voor de versterkingsaanpak van onze woningen en wat dit betekent voor de bewoners. Dit doen we in overleg met de huurdersorganisaties en met de gemeente waar u woont. Als er particuliere woningeneigenaren in hetzelfde blok wonen, stemmen we dat met elkaar af. Als wij ons voorstel klaar en afgestemd hebben met de huurdersorganisatie, informeren wij onze huurders daar persoonlijk over. Daar hebben we tijd voor nodig.

  Er zijn verschillende mogelijkheden

  • Het versterkingsadvies voor uw woning is (bijna) klaar.
   Eigenaren van woningen waarvoor het versterkingsadvies klaar ligt bij de NCG, of is afgegeven aan de eigenaar (maar de uitvoering is nog niet gestart) hebben twee mogelijkheden. Zij kunnen ervoor kiezen de woning volgens dit versterkingsadvies te laten versterken. Of zij kunnen de woning opnieuw laten beoordelen volgens de nieuwe inzichten. Als wordt gekozen voor “beoordelen volgends de nieuwste inzichten” komen woningeigenaren in aanmerking voor een vergoeding voor verbetering en verduurzaming van de woning.

  • Er is nog geen versterkingsadvies voor de woning beschikbaar, maar voor vergelijkbare woningen in de buurt wel.
   Woningen waar nog geen versterkingsadvies voor is, worden beoordeeld tegen de nieuwe norm. Niet uitlegbare verschillen in buurten of straten worden zoveel mogelijk gelijkgetrokken, zodat eigenaren in dezelfde straat of buurt zoveel mogelijk gelijk worden behandeld.

  • Er is nog geen versterkingsadvies voor de woning beschikbaar.
   Woningen waar nog geen versterkingsadvies van beschikbaar is, worden beoordeeld tegen de nieuwe norm. Woningeigenaren kom in aanmerking voor een vergoeding voor de verduurzaming van de woning.

  Wierden en Borgen onderzoekt wat deze afspraken voor de aanpak van uw woning betekenen.

  Meer informatie   
  Meer informatie over het versterkingsprogramma, leest u op de website van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). U kunt het bestuursakkoord inlezen als bijlage bij dit nieuwsbericht op de website van de rijksoverheid.

Vergoedingen

 • Op 6 november 2020 hebben Rijk, provincie en gemeenten afgesproken dat huurders van woningcorporaties een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro ontvangen. Dit bedrag is voor alle huurders van woningcorporaties in het gebied waar ook de waardedalingsregeling van het IMG geldt. Dit gebied is nog aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt (9679, 9681 en 9682).

  De vergoeding is gekoppeld aan de woning en wordt in september door de woningcorporatie aan de hoofdhuurder uitgekeerd. Deze huurders ontvangen dit bedrag automatisch op hun rekening. De huurders ontvangen hierover in de week van 6 september een brief. Huurders die huren via een tussenpersoon krijgen de vergoeding in het najaar uitbetaald. De woningcorporaties moeten over de uitvoering hiervan nog afspraken maken met de tussenverhuurders.

  Dit is een vergoeding op basis van een regeling van de Rijksoverheid, die door de corporaties wordt uitgekeerd. De corporaties krijgen hier een subsidie voor. De subsidieregeling van de Rijksoverheid trad op 10 juli 2021 in werking. Vanaf die datum kunnen corporaties de subsidie aanvragen.

 • Huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied hebben in een aantal gevallen recht op een tegemoetkoming van de rijksoverheid. Deze tegemoetkoming komt bovenop ons eigen sociaal plan. Met deze tegemoetkoming worden verschillen tussen huurders en particuliere eigenaren gelijkgetrokken.

  Huurders die ná 1 november 2020 naar een wisselwoning verhuizen, hebben recht op vergoedingen voor:

  • Gebruik van gas, water, licht en internet
  • Zelf aangebrachte voorzieningen in en rond de huidige woning van de huurder
  • Het zelf regelen van tijdelijke huisvesting
  • Huurders kunnen de verhuizing kosteloos door Wierden en Borgen uit laten voeren.

  De woonconsulent bespreekt dit met de huurder als dit aan de orde is in het versterkingsproject.

  Vragen?
  Huurders kunnen met vragen terecht bij de woonconsulent die hen begeleidt.

 • Kreeg u tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 te maken met versterkingsmaatregelen aan hun huurwoning? Dan komt u in een aantal gevallen in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming achteraf.  

  Deze huurders ontvangen een basisvergoeding van € 500,- voor kosten die niet meer te achterhalen zijn, zoals zelf aangebrachte voorzieningen. Daarnaast krijgen huurders die zelf betaalden voor nutsvoorzieningen en internet een vergoeding van € 45,- per week voor de periode dat een huurder in een tijdelijke woning heeft gewoond. Het gaat om een tegemoetkoming.

  Vragen?
  De regeling wordt uitgevoerd door de NCG. Voor vragen kunt u contact opnemen met hen via tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl of telefonisch via (088) 041 44 77.

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.