Tooltip content here Menu

Samenwerkingsverband Kr8-corporaties

30% van de te versterken woningen in het aardbevingsgebied is bezit van woningcorporaties. Daarom bundelen de 8 woningcorporaties in het aardbevingsgebied hun Kr8en op het gebied van de versterkingsopgave, schade-afhandeling, waardedaling en portefeuillestrategie. Dit doen we onder de naam Kr8.

De Kr8-corporaties werken aan veilige, betaalbare en duurzame woningen voor huurders. Samen streven we naar een eenduidige aanpak en eerlijke compensatie voor huurders. Om Groningen en onze huurders weer perspectief te bieden voor de toekomst.

De woningcorporaties in het aardbevingsgebied werken samen in de Kr8 aan veiligheid, duidelijkheid en eenduidigheid voor haar huurders. Naast Wierden en Borgen gaat het om Acantus, Groninger Huis, Lefier, Goud Wonen en Woonzorg Nederland. Dit doen we samen met het Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG).

Kr8en bundelen

Vanuit samenwerking kunnen we meer voor de huurders betekenen. En meer voor het gebied. In de Kr8 bundelen we kennis, ervaring en onderzoek om aan te sluiten bij wat huurders nodig hebben. Verder werken we nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de gemeenten Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Midden-Groningen en Oldambt.

Resultaten 2021

De samenwerking tussen de Kr8-corporaties krijgt steeds meer vorm en resultaat. Hier de belangrijkste resultaten die we in 2021 behaalden op een rij:

  • Voor 6.297 van de 8.370 huurder wachten we nog op een versterkingsadvies
  • 31% van de te versterken woningen in Groningen zijn huurwoningen
  • 1.126 huurwoningen zijn versterkt
  • 816 huurwoningen worden op dit moment versterkt
  • 1.257 woningen werden op norm verklaard na nieuwbouw, versterking of herbeoordeling
  • Huurders in het aardbevingsgebied kregen een vergoeding van 750 euro.
  • Vergoedingen huurders en particulieren zoveel mogelijk gelijk getrokken.
  • Snellere schade-afhandeling (door eigen coördinatie)
  • Inzicht in toekomstige woonvraag aardbevingsgebied

Gelijke vergoedingen bij versterking

Huurders en particuliere woningeigenaren in het aardbevingsgebied moeten in dezelfde gevallen hetzelfde behandeld worden. Dat betekent: eenzelfde vergoeding krijgen van de overheid als zij bijvoorbeeld tijdelijk moeten verhuizen. Het valt niet uit te leggen als een particuliere eigenaar dan een hogere vergoeding krijgt van het Rijk dan een huurder. De Kr8-corporaties hebben zich er eind 2020 met succes voor ingespannen om die vergoedingen gelijk te trekken. Huurders krijgen nu, net als particuliere woningeigenaren kosten zoals gas, water en internet vergoed. 

Interessante documenten

Woonactieplan Samen Sterk Wonen

Na de parlementaire enquête gaswinning en de ereschuld aan Groningen, werken de Kr8-corporaties en de HPAG aan een woonactieplan.  Dit is het plan van huurders en corporaties, om de ereschuld voor de sociale huisvesting in te lossen. Hierin staat wat er volgens ons concreet nodig is om in de toekomst veilig én plezierig te kunnen wonen in Groningen. 

Input opgehaald bij huurders

Tussen 22 en 25 mei 2023 zijn 50 collega’s van de andere woningcorporaties de wijken in gegaan. Ze hebben bij onze huurders aangebeld, huurders konden ook online reageren. In totaal hebben we de stem van 271 huurders gehoord. Vervolgens spraken we op maandag 19 juni 2023 met ruim 80 relaties en collega’s over een gezamenlijk woonactieplan. Met de stem van onze huurders als uitgangspunt hebben we gesproken over concrete acties die we gezamenlijk kunnen oppakken om de wensen van onze huurders te realiseren en de ereschuld aan Groningen in te lossen. 

Woonactieplan in de maak

Dit werken we uit in een woonactieplan. Hierin staan acties die we per direct kunnen op pakken, op korte termijn en op lange(re) termijn en wat hiervoor nodig is. Na de zomer van 2023 gaan we dit woonactieplan verder verfijnen en concretiseren en gezamenlijke vervolgstappen bepalen. Dan zal het woonactieplan ook worden gepubliceerd.