Woningverbetering bewoonde staat

Header afbeelding

Als uw huis wordt verbeterd terwijl u er woont, geeft dat overlast. We willen u daarbij ondersteunen en het proces zo goed mogelijk regelen. Met onze huurdersorganisaties hebben we afgesproken hoe we dat kunnen doen.

Wat doet Wierden en Borgen voor mij als huurder?

U kunt als huurder tijdens dit ingrijpende proces rekenen op begeleiding en ondersteuning van Wierden en Borgen. We vinden het belangrijk om goed contact met u te houden. Het Sociaal Plan bevat regelingen en vergoedingen, maar laat ook ruimte voor maatwerk. Waar de ene huurder zich in zo’n proces heel goed zelf redt, kan een ander namelijk wel wat hulp gebruiken. Dat verschil mag er zijn. We willen u graag passend en goed begeleiden. U krijgt een vaste woonconsulent die u eenvoudig per e-mail of telefoon kunt bereiken.

Overlastvergoeding

Bij woningverbetering gaat het vaak om het aanbrengen van (extra) voorzieningen, verduurzaming en isolatie en/of het vergroten van een toilet of badkamer. De werkzaamheden duren meestal korter dan vier weken, maar kunnen wel voor behoorlijke overlast zorgen. U ontvangt een overlastvergoeding die overeenkomt met de duur van de verbeteringswerkzaamheden in uw woning.

MJJ 20200611 Wierdenborgen 42
MJJ Wierden En Borgen 46

Verbeteren in bewoonde staat

Hoe ziet het proces eruit?

Bij Wierden en Borgen werkt een team aan het plan voor uw wijk of straat. Dit team heeft nauw contact met de betrokken huurdersorganisatie en projectcommissie, die u en de andere huurders vertegenwoordigen. De plannen worden opgeschreven in een projectplan.

 • Voordat we besluiten welke werkzaamheden we gaan uitvoeren, mag u meedenken over de aanpak van uw woning. Daarvoor kunt u naar informatiebijeenkomsten gaan en, als u dat wilt, lid worden van de projectcommissie die huurders vertegenwoordigt. Huurders mogen tijdens de bijeenkomsten op verschillende scenario’s reageren en hun voorkeuren aangeven. De bestuurder van Wierden en Borgen neemt uiteindelijk het besluit over het scenario.

 • Uw woonconsulent van Wierden en Borgen komt bij u op huisbezoek om het woningverbeteringsvoorstel met u door te nemen. Tijdens dit eerste huisbezoek wordt ook een zogenaamde ‘woningopname’ gedaan om de staat van de woning te bepalen. Op basis daarvan wordt het woningverbeteringsvoorstel op uw woning toegespitst. Ook nemen we het Sociaal Plan met u door. De afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk bewonersdocument.

 • Per post ontvangt u van ons een woningverbeteringsvoorstel. In dat voorstel staan de geplande uitvoeringsdatum, de werkzaamheden en de afgesproken vergoedingen. Ook geeft het inzicht in de financiële gevolgen voor u als huurder. Tijdens een tweede huisbezoek wordt dit voorstel toegelicht. Daarna kunt u ons laten weten of u ermee akkoord gaat. Op basis van de uitkomsten van deze draagvlakmeting adviseert de huurdersorganisatie Wierden en Borgen.

 • Als het definitieve besluit is genomen, krijgt u een brief van Wierden en Borgen
  met daarin de geplande start van de werkzaamheden.

Vergoedingen en schadeherstel

Overlastvergoeding (prijspeil 2021)

Voor een woningverbetering in bewoonde staat, krijgt u een vergoeding van € 207,87 per week als tegemoetkoming voor de overlast. Als het werk langer duurt dan in de overeenkomst vermeld, wordt de vergoeding per extra week met € 103,93 verhoogd. Duren de werkzaamheden korter dan aangegeven, dan wordt de vergoeding voor deze weken met € - 103,93 per week naar beneden bijgesteld. In individuele gevallen, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte, kan een tijdelijk verblijf ergens anders gewenst zijn. Wierden en Borgen regelt in dat geval alles. De huurder krijgt een eenmalige vergoeding van € 259,83 ter compensatie voor de overlast.

Schadeherstel

Als tijdens de werkzaamheden schade wordt toegebracht in of rondom de woning, wordt dit hersteld of vergoed. Voorwaarde is dat de schade binnen 48 uur na constatering wordt gemeld bij Wierden en Borgen en herleidbaar is naar de werkzaamheden. Wij helpen u zo nodig bij het invullen van de schadeformulieren voor de verzekering.

Verwachte aanpassingen

U kunt voor rekening van Wierden en Borgen raambekleding of vloerbedekking laten vermaken of vervangen. Dit geldt alleen wanneer vloer, kozijnen of ramen tijdens de werkzaamheden worden vervangen en de bekleding/bedekking niet kan worden teruggeplaatst. Wierden en Borgen bepaalt de precieze omvang van de aanpassingen. Tuinen worden in principe in de oorspronkelijke staat hersteld. U kunt er ook voor kiezen om het herstel per vierkante meter (m2) te laten vergoeden. De bedragen per vierkante meter vindt u in het onderstaande overzicht (prijspeil 2021).

 • € 25,98 per vierkante meter.

 • € 20,79 per vierkante meter.

 • € 31,18 per vierkante meter.

 • € 25,98 per vierkante meter.

 • € 20,79 per vierkante meter.

 • € 31,18 per vierkante meter.

Aandachtspunten tijdens uitvoering

 • Voorafgaand en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bespreekt Wierden en Borgen welke maatregelen mogelijk en nodig zijn om de overlast te beperken, zoals maatregelen tegen stof. De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt veilig en zo schoon mogelijk. De aannemer laat de werkplek schoon en opgeruimd achter.

 • Bij de plaatsing van bouwketen, opslag van materiaal en het parkeren van voertuigen wordt rekening gehouden met u als huurder. Het uitzicht en de parkeermogelijkheden worden niet onnodig belemmerd.

 • Als het nodig is om in of rond de woning ruimte vrij te maken om bepaalde werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt u hierover tijdig geïnformeerd. Als u hierbij hulp nodig heeft, kan Wierden en Borgen u ondersteunen.

 • Aanpassingen in of aan een woning die in het kader van de Wmo zijn aangebracht, worden zo nodig weggehaald en na afronding van het werk teruggeplaatst. Dat gebeurt altijd in overleg, zonder extra kosten.

Huisbezoeken

Alle afspraken die tijdens de huisbezoeken worden gemaakt, leggen we vast in een persoonlijk bewonersdocument. Dit wordt in overleg met u per post of digitaal toegezonden.

Checklist eerste huisbezoek

Uw woonconsulent komt zodra er een woningverbeteringsvoorstel ligt bij u thuis op bezoek en bespreekt dan met u:

 • Het woningverbeteringsvoorstel
 • Uw persoonlijke situatie
 • Het Sociaal Plan met uw rechten en plichten
 • Woningopname
 • Mogelijke andere (knel)punten en vragen

Checklist tweede huisbezoek

Uw woonconsulent komt binnen twee maanden na het definitieve woningverbeteringsbesluit bij u langs en bespreekt met u:

 • Het woningverbeteringsbesluit
 • Vergoedingen en regelingen
 • Het proces
 • Mogelijke andere (knel)punten en vragen

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.