Woningverbetering bewoonde staat

Header afbeelding

Als je huis wordt verbeterd terwijl je er woont, geeft dat overlast. We willen je daarbij ondersteunen en het proces zo goed mogelijk regelen. Met onze huurdersorganisaties hebben we afgesproken hoe we dat kunnen doen.

Wat doet Wierden en Borgen voor mij als huurder?

Je kunt als huurder tijdens dit ingrijpende proces rekenen op begeleiding en ondersteuning van Wierden en Borgen. We vinden het belangrijk om goed contact met je te houden. Het Sociaal Plan bevat regelingen en vergoedingen, maar laat ook ruimte voor maatwerk. Waar de ene huurder zich in zo’n proces heel goed zelf redt, kan een ander namelijk wel wat hulp gebruiken. Dat verschil mag er zijn. We willen je graag passend en goed begeleiden. Je krijgt een vaste woonconsulent die je eenvoudig per e-mail of telefoon kunt bereiken.

Overlastvergoeding

Bij woningverbetering gaat het vaak om het aanbrengen van (extra) voorzieningen, verduurzaming en isolatie en/of het vergroten van een toilet of badkamer. De werkzaamheden duren meestal korter dan vier weken, maar kunnen wel voor behoorlijke overlast zorgen. Je ontvangt een overlastvergoeding voor de verbeteringswerkzaamheden in jouw woning.

MJJ 20200611 Wierdenborgen 42
MJJ Wierden En Borgen 46

Verbeteren in bewoonde staat

Hoe ziet het proces eruit?

Bij Wierden en Borgen werkt een team aan het plan voor jouw wijk of straat. Dit team heeft nauw contact met de betrokken huurdersorganisatie en projectcommissie, die jou en de andere huurders vertegenwoordigen. De plannen worden opgeschreven in een projectplan.

 • Voordat we besluiten welke werkzaamheden we gaan uitvoeren, mag je meedenken over de aanpak van jouw woning. Daarvoor kun je naar informatiebijeenkomsten gaan en, als je dat wilt, lid worden van de projectcommissie die huurders vertegenwoordigt. Huurders mogen tijdens de bijeenkomsten op verschillende scenario’s reageren en hun voorkeuren aangeven. De bestuurder van Wierden en Borgen neemt uiteindelijk het besluit over het scenario.

 • De woonconsulent van Wierden en Borgen komt bij je op huisbezoek om het woningverbeteringsvoorstel met je door te nemen. Tijdens dit eerste huisbezoek wordt ook een zogenaamde ‘woningopname’ gedaan om de staat van de woning te bepalen. Op basis daarvan wordt het woningverbeteringsvoorstel op jouw woning toegespitst. Ook nemen we het Sociaal Plan met je door. De afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk bewonersdocument.

 • Per post ontvang je van ons een woningverbeteringsvoorstel. In dat voorstel staan de geplande uitvoeringsdatum, de werkzaamheden en de afgesproken vergoedingen. Ook geeft het inzicht in de financiële gevolgen voor jou als huurder. Tijdens een tweede huisbezoek wordt dit voorstel toegelicht. Daarna kun je ons laten weten of je ermee akkoord gaat. Op basis van de uitkomsten van deze draagvlakmeting adviseert de huurdersorganisatie Wierden en Borgen.

 • Als het definitieve besluit is genomen, krijg je een brief van Wierden en Borgen met daarin de geplande start van de werkzaamheden.

Vergoedingen en schadeherstel

Vergoeding voor de werkzaamheden

Voor een woningverbetering in bewoonde staat, krijg je een vergoeding voor de werkzaamheden die bij jou worden gedaan. In onderstaand overzicht noemen we de werkzaamheden en de vergoeding. 

 • Geen vergoeding

 • Geen vergoeding. 

 • €20,00

 • €20,00

 • €60,00

 • €80,00

 • €80,00

 • €40,00

Schadeherstel

Als tijdens de werkzaamheden schade wordt toegebracht in of rondom de woning, wordt dit hersteld of vergoed. Voorwaarde is dat de schade binnen 48 uur na constatering wordt gemeld bij Wierden en Borgen en herleidbaar is naar de werkzaamheden. Wij helpen je zo nodig bij het invullen van de schadeformulieren voor de verzekering.

Tuin

Bij werkzaamheden aan je gevel, moet een deel van de tuin bij de gevel worden vrijgemaakt. We kunnen dan niet voorkomen dat de tuin beschadigd raakt. De aannemer probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de tuin. Planten, struiken en/of bomen in de tuin die voor jou van grote waarde zijn kun je het beste tijdelijk verplaatsen. Als de werkzaamheden klaar zijn wordt de tuin in basis hersteld.

Wandherstel

De werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor bestaande wandafwerking (bijvoorbeeld je behang). We herstellen wanden per muur. Als dezelfde wandafwerking niet meer leverbaar is, dan herstellen we het bij benadering. Bij herstel van minimaal 2 wanden per ruimte worden als dat nodig is alle wanden in die ruimte opnieuw afgewerkt.

Herstel vloer

De werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor jouw vloer. De vloer wordt hersteld per vertrek. Als dezelfde vloer niet meer leverbaar is, dan wordt gezocht naar de meest passende oplossing.
Bij het plaatsen van een vloerluik wordt de vloer bij het luik netjes afgewerkt. En het vloerluik wordt voorzien van dezelfde of goed passende vloerafwerking.

Raambekleding vervangen

Zijn je kozijnen of ramen vervangen en kan je raambekleding niet terug worden gehangen? Dan mag je voor rekening van Wierden en Borgen de raambekleding voor dat vertrek laten vermaken. En als vermaken niet kan, mag je vergelijkbare raambekleding laten bevestigen. De leverancier/stoffeerder wordt door Wierden en Borgen uitgekozen.

Aandachtspunten tijdens uitvoering

 • Voorafgaand en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bespreekt Wierden en Borgen welke maatregelen mogelijk en nodig zijn om de overlast te beperken, zoals maatregelen tegen stof. De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt veilig en zo schoon mogelijk. De aannemer laat de werkplek schoon en opgeruimd achter.

 • Bij de plaatsing van bouwketen, opslag van materiaal en het parkeren van voertuigen wordt rekening gehouden met jou als huurder. Het uitzicht en de parkeermogelijkheden worden niet onnodig belemmerd.

 • Als het nodig is om in of rond de woning ruimte vrij te maken om bepaalde werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt je hierover tijdig geïnformeerd. Als je hierbij hulp nodig hebt, kan Wierden en Borgen je ondersteunen.

 • Aanpassingen in of aan een woning die in het kader van de Wmo zijn aangebracht, worden zo nodig weggehaald en na afronding van het werk teruggeplaatst. Dat gebeurt altijd in overleg, zonder extra kosten.

Huisbezoeken

Alle afspraken die tijdens de huisbezoeken worden gemaakt, leggen we vast in een persoonlijk bewonersdocument. Dit wordt in overleg met jou per post of digitaal toegezonden.

Checklist eerste huisbezoek

Jouw woonconsulent komt zodra er een woningverbeteringsvoorstel ligt bij je thuis op bezoek en bespreekt dan met je:

 • Het woningverbeteringsvoorstel
 • Jouw persoonlijke situatie
 • Het Sociaal Plan met jouw rechten en plichten
 • Woningopname
 • Mogelijke andere (knel)punten en vragen

Checklist tweede huisbezoek

De woonconsulent komt binnen twee maanden na het definitieve woningverbeteringsbesluit opnieuw bij je langs en bespreekt met je:

 • Het woningverbeteringsbesluit
 • Vergoedingen en regelingen
 • Het proces
 • Mogelijke andere (knel)punten en vragen

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.