Woningverbetering onbewoonde staat

Header afbeelding

Als er grote woningverbeteringen aan het uw huis worden gedaan zorgt dat voor overlast. Het duurt vaak langer dan vier weken. In zo’n situatie vragen we u om tijdelijk ergens anders te wonen. We willen u ondersteunen en het proces zo goed mogelijk regelen. Met onze huurdersorganisaties hebben we afgesproken hoe we dat kunnen doen. U vindt dat in het Sociaal Plan. Deze folder vertelt u in het kort wat er voor uw situatie in het Sociaal Plan staat.

NZ6 1566
MJJ Wierden En Borgen 96

Wat doet Wierden en Borgen voor mij als huurder?

U kunt als huurder tijdens dit proces rekenen op begeleiding en ondersteuning van Wierden en Borgen. We vinden het belangrijk om goed contact met u te houden. Het Sociaal Plan bevat regelingen en vergoedingen, maar laat ook ruimte voor maatwerk. Waar de ene huurder zich in zo’n proces heel goed zelf redt, kan een ander namelijk wel wat hulp gebruiken. Dat verschil mag er zijn. We willen u graag passend en goed begeleiden. U krijgt een vaste woonconsulent die u eenvoudig per e-mail of telefoon kunt bereiken.

Hoe ziet het proces eruit?

Bij Wierden en Borgen werkt een team aan het plan voor uw wijk of straat. Dit team heeft nauw contact met de betrokken huurdersorganisatie en projectcommissie, die u en de andere huurders vertegenwoordigen. De plannen worden opgeschreven in een projectplan.

 • Voordat duidelijk is wat er precies met elke woning gebeurt, mag u meedenken over de aanpak van uw woning. Daarvoor kunt u naar informatiebijeenkomsten gaan. U kunt ook lid worden van de projectcommissie die huurders vertegenwoordigt. Huurders mogen tijdens de bijeenkomsten op verschillende scenario’s reageren en hun voorkeuren aangeven. De bestuurder van Wierden en Borgen neemt uiteindelijk het besluit over het scenario.

 • Uw woonconsulent komt bij u op huisbezoek om het woningverbeteringsvoorstel met u door te nemen. Tijdens dit eerste huisbezoek wordt ook een zogenaamde ‘woningopname’ gedaan om de staat van de woning te bepalen. Op basis daarvan wordt het woningverbeteringsvoorstel op uw woning toegespitst. Ook nemen we het Sociaal Plan met u door. De afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk bewonersdocument.

 • Per post ontvangt u van ons een woningverbeteringsvoorstel. In dat voorstel staan de geplande uitvoeringsdatum, de werkzaamheden en de afgesproken vergoedingen. Ook geeft het inzicht in de woonlasten en de verwachte energielasten in de nieuwe situatie. Uw huurtoeslag kan van invloed zijn op de nieuwe netto woonlasten. U kunt ons vragen een nieuwe berekening van de huur inclusief de huurtoeslag voor u te maken.

  U hebt twee weken om over dit voorstel na de denken en ons te laten weten of u ermee akkoord gaat. Op basis van de uitkomsten van deze draagvlakmeting adviseert de huurdersorganisatie Wierden en Borgen.

 • Als het definitieve besluit is genomen, krijgt u een brief van Wierden en Borgen met daarin twee belangrijke data: de datum waarop het Sociaal Plan ingaat en de geplande start van de werkzaamheden. Tussen beide data zit minimaal drie maanden, zodat u genoeg tijd hebt voor de tijdelijke verhuizing.

 • Er komt een tweede keer een woonconsulent bij u op bezoek om te bespreken wat er precies gaat gebeuren. We horen dan graag hoe u het proces ervaart, wat uw vragen zijn en waarbij u ondersteuning nodig hebt. Nieuwe afspraken worden toegevoegd aan het persoonlijk bewonersdocument.

 • Voor alle huurders die met grote woningverbetering te maken krijgen is een andere woning nodig. Om alle tijdelijke huisvesting goed te kunnen regelen, kan het noodzakelijk zijn om het project in delen op te knippen. De datum waarop het Sociaal Plan ingaat kan daardoor verschillen.

Afspraken en regelingen

Reparaties

Reparatieverzoeken worden ook tot aan de woningverbetering nog gewoon afgehandeld; er worden alleen geen grote investeringen meer gedaan.

Veiligheid

Wierden en Borgen treft in overleg met de projectcommissie extra veiligheidsmaatregelen. Een woning kan indien gewenst worden dichtgezet of er wordt een beveiligingsbedrijf ingeschakeld. Ook kunnen woningen worden voorzien van tijdschakelaars in de donkere maanden van het jaar.

Overlast

We nemen in overleg met de projectcommissie maatregelen om de overlast tijdens de werkzaamheden voor omwonenden te beperken.

Huur

We voorkomen dubbele huurlasten. U betaalt alleen de huur van uw eigen woning. De huur wordt niet verhoogd zodra het Sociaal Plan ingaat. Dit geldt niet voor de servicekosten. De jaarlijkse huurverhoging start weer in het jaar na de woningverbetering.

Zelf regelen of laten regelen?

U hebt als huurder twee opties: zelf alles regelen of alles laten regelen. Als u alles door ons wilt laten regelen, dan spreken we van de ‘ontzorgregeling’. Wierden en Borgen regelt dan alles: de verhuizing naar een tijdelijke woning, de afwerking van alle verbeteringen en het terugverhuizen naar uw woning.

U kunt er voor kiezen zelf een tijdelijk verblijf te regelen, de verhuizingen te organiseren en de herstelwerkzaamheden na de woningverbetering te verzorgen. Overweegt u dit? Kijk dan goed in het Sociaal Plan wat er precies van u wordt verwacht. Denk bijvoorbeeld aan het gereedmaken van het huis en de tuin en het verwijderen van voorzieningen.

Vergoedingen (prijspeil 2021)

Gaat u alles zelf regelen, dan krijgt u daarvoor een vergoeding van € 6.334,29. Uw woonconsulent neemt beide opties uitgebreid met u door. Wierden en Borgen verstrekt de volgende financiële vergoedingen (prijspeil 2021):

 • € 259,83 bij terugkomst in de eigen woning, als u hebt gekozen voor de ontzorgregeling.

 • € 6.334,29 verhuiskostenvergoeding wanneer u alles zelf hebt geregeld.

 • Reiskostenvergoeding voor een wisselwoning buiten uw huidige woonplaats.

 • € 779,50 vergoeding voor aanschaf elektrisch kookstel bij verhuizing naar een gasloze woning.

 • Tijdelijke huur van een garagebox als de wisselwoning geen garage heeft en uw huidige woning wel.

 • Vergoeding voor een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV) die u móet achterlaten, als de ZAV een verbetering was en als die is aangebracht voordat het sloopbesluit was genomen.

Huisbezoeken

Alle afspraken die tijdens de huisbezoeken worden gemaakt, leggen we vast in een persoonlijk bewonersdocument. Dit wordt in overleg met u als huurder per post of digitaal toegezonden.

Checklist eerste huisbezoek

Uw woonconsulent komt zodra er een woningverbeteringsvoorstel ligt bij u thuis op bezoek en bespreekt dan met u:

 • Het woningverbeteringsvoorstel
 • Uw persoonlijke situatie
 • Het Sociaal Plan met uw rechten en plichten
 • Woningopname
 • Mogelijke andere (knel)punten en vragen

Checklist tweede huisbezoek

Uw woonconsulent komt binnen twee maanden na het definitieve woningverbeteringsbesluit bij u langs en bespreekt met u:

 • Het woningverbeteringsbesluit
 • Vergoedingen en regelingen
 • Tijdelijke huisvesting: alles zelf regelen of alle zorg uit handen
 • Het Sociaal Plan met uw rechten en plichten
 • Zelf Aangebrachte Voorzieningen
 • Wmo-voorzieningen (en eventuele andere voorzieningen)
 • Vergoedingen en regelingen
 • Het proces
 • Mogelijke andere (knel)punten en vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over woningverbetering in onbewoonde staat

Wat is een logeerwoning?

Als u uw huis moet verlaten vanwege woningverbetering zorgen wij voor een tijdelijke woning. Dat kan in een logeerwoning. Een logeerwoning is schoon, gestoffeerd en volledig ingericht met meubels.

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.