Woningverbetering onbewoonde staat

Header afbeelding

Als er grote woningverbeteringen aan het jouw huis worden gedaan zorgt dat voor overlast. Het duurt vaak langer dan vier weken. In zo’n situatie vragen we je om tijdelijk ergens anders te wonen. We willen je ondersteunen en het proces zo goed mogelijk regelen. Met onze huurdersorganisaties hebben we afgesproken hoe we dat kunnen doen. Je vindt dat in het Sociaal Plan. 

NZ6 1566
MJJ Wierden En Borgen 96

Wat doet Wierden en Borgen voor mij als huurder?

Je kunt als huurder tijdens dit proces rekenen op begeleiding en ondersteuning van Wierden en Borgen. We vinden het belangrijk om goed contact met je te houden. Het Sociaal Plan bevat regelingen en vergoedingen, maar laat ook ruimte voor maatwerk. Waar de ene huurder zich in zo’n proces heel goed zelf redt, kan een ander namelijk wel wat hulp gebruiken. Dat verschil mag er zijn. We willen je graag passend en goed begeleiden. Je krijgt een vaste woonconsulent die je eenvoudig per e-mail of telefoon kunt bereiken.

Hoe ziet het proces eruit?

Bij Wierden en Borgen werkt een team aan het plan voor jouw wijk of straat. Dit team heeft nauw contact met de betrokken huurdersorganisatie en projectcommissie, die jou en de andere huurders vertegenwoordigen. De plannen worden opgeschreven in een projectplan.

 • Voordat duidelijk is wat er precies met elke woning gebeurt, mag je meedenken over de aanpak van jouw woning. Daarvoor kun je naar informatiebijeenkomsten gaan. Je kan ook lid worden van de projectcommissie die huurders vertegenwoordigt. Huurders mogen tijdens de bijeenkomsten op verschillende scenario’s reageren en hun voorkeuren aangeven. De bestuurder van Wierden en Borgen neemt uiteindelijk het besluit over het scenario.

 • Jouw woonconsulent komt bij je op huisbezoek om het woningverbeteringsvoorstel met je door te nemen. Tijdens dit eerste huisbezoek wordt ook een zogenaamde ‘woningopname’ gedaan om de staat van de woning te bepalen. Op basis daarvan wordt het woningverbeteringsvoorstel op jouw woning toegespitst. Ook nemen we het Sociaal Plan met je door. De afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk bewonersdocument.

 • Per post ontvang je van ons een woningverbeteringsvoorstel. In dat voorstel staan de geplande uitvoeringsdatum, de werkzaamheden en de afgesproken vergoedingen. Ook geeft het inzicht in de woonlasten en de verwachte energielasten in de nieuwe situatie. Jouw huurtoeslag kan van invloed zijn op de nieuwe netto woonlasten. Je kunt ons vragen een nieuwe berekening van de huur inclusief de huurtoeslag voor je te maken.

  Je hebt twee weken om over dit voorstel na de denken en ons te laten weten of je ermee akkoord gaat. Op basis van de uitkomsten van deze draagvlakmeting adviseert de huurdersorganisatie Wierden en Borgen.

 • Als het definitieve besluit is genomen, krijg je een brief van Wierden en Borgen met daarin twee belangrijke data: de datum waarop het Sociaal Plan ingaat en de geplande start van de werkzaamheden. Tussen beide data zit minimaal drie maanden, zodat je genoeg tijd hebt voor de tijdelijke verhuizing.

 • Er komt een tweede keer een woonconsulent bij je op bezoek om te bespreken wat er precies gaat gebeuren. We horen dan graag hoe je het proces ervaart, wat jouw vragen zijn en waarbij je ondersteuning nodig hebt. Nieuwe afspraken worden toegevoegd aan het persoonlijk bewonersdocument.

 • Voor alle huurders die met grote woningverbetering te maken krijgen is een andere woning nodig. Om alle tijdelijke huisvesting goed te kunnen regelen, kan het noodzakelijk zijn om het project in delen op te knippen. De datum waarop het Sociaal Plan ingaat kan daardoor verschillen.

Afspraken en regelingen

Reparaties

Reparatieverzoeken worden ook tot aan de woningverbetering nog gewoon afgehandeld; er worden alleen geen grote investeringen meer gedaan.

Veiligheid

Wierden en Borgen treft in overleg met de projectcommissie extra veiligheidsmaatregelen. Een woning kan indien gewenst worden dichtgezet of er wordt een beveiligingsbedrijf ingeschakeld. Ook kunnen woningen worden voorzien van tijdschakelaars in de donkere maanden van het jaar.

Overlast

We nemen in overleg met de projectcommissie maatregelen om de overlast tijdens de werkzaamheden voor omwonenden te beperken.

Huur

We voorkomen dubbele huurlasten. Je betaalt alleen de huur van jouw eigen woning. De huur wordt niet verhoogd zodra het Sociaal Plan ingaat. Dit geldt niet voor de servicekosten. De jaarlijkse huurverhoging start weer in het jaar na de woningverbetering.

Vergoedingen (prijspeil 2022)

 • Wierden en Borgen zorgt voor de tijdelijke huisvesting en ondersteunt bij de verhuizing. Je krijgt een vaste vergoeding van €270,00. 

 • Staat de wisselwoning in een andere woonplaats, dan krijg je een maandelijkse onkostenvergoeding, berekend via de kortste route. 

  Per maand  
  Tot 5 km: €55,00
  Van 5 tot 10 km: €80,00
  Van 10 tot 15 km: €110,00
  15 km en verder: €135,00

   

 • Heeft je woning na de werkzaamheden geen gasaansluiting meer? Dan krijg je een vergoeding om een elektrisch kooktoestel aan te schaffen van €800,00.

Huisbezoeken

Alle afspraken die tijdens de huisbezoeken worden gemaakt, leggen we vast in een persoonlijk bewonersdocument. Dit wordt in overleg met jou per post of digitaal toegezonden.

Checklist eerste huisbezoek

Jouw woonconsulent komt zodra er een woningverbeteringsvoorstel ligt bij je thuis op bezoek en bespreekt dan met je:

 • Het woningverbeteringsvoorstel
 • Jouw persoonlijke situatie
 • Het Sociaal Plan met jouw rechten en plichten
 • Woningopname
 • Mogelijke andere (knel)punten en vragen

Checklist tweede huisbezoek

De woonconsulent komt binnen twee maanden na het definitieve woningverbeteringsbesluit opnieuw bij je langs en bespreekt met je:

 • Het woningverbeteringsbesluit
 • Vergoedingen en regelingen
 • Tijdelijke huisvesting
 • Het Sociaal Plan met jouw rechten en plichten
 • Zelf Aangebrachte Voorzieningen
 • Wmo-voorzieningen (en eventuele andere voorzieningen)
 • Vergoedingen en regelingen
 • Het proces
 • Mogelijke andere (knel)punten en vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over woningverbetering in onbewoonde staat

Wat is een logeerwoning?

Als je jouw huis moet verlaten vanwege woningverbetering zorgen wij voor een tijdelijke woning. Dat kan in een logeerwoning. Een logeerwoning is schoon, gestoffeerd en volledig ingericht met meubels.

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.