Tooltip content here Menu

Woningverbetering onbewoonde staat

Als er grote woningverbeteringen aan het jouw huis worden gedaan zorgt dat voor overlast. Het duurt vaak langer dan vier weken. In zo’n situatie vragen we je om tijdelijk ergens anders te wonen. We willen je ondersteunen en het proces zo goed mogelijk regelen. Met onze huurdersorganisaties hebben we afgesproken hoe we dat kunnen doen. Je vindt dat in het Sociaal Plan. 

In gesprek met bewoners
Werkzaamheden aan de binnenkant van een woning

Wat doet Wierden en Borgen voor mij als huurder?

Je kunt als huurder tijdens dit proces rekenen op begeleiding en ondersteuning van Wierden en Borgen. We vinden het belangrijk om goed contact met je te houden. Het Sociaal Plan bevat regelingen en vergoedingen, maar laat ook ruimte voor maatwerk. Waar de ene huurder zich in zo’n proces heel goed zelf redt, kan een ander namelijk wel wat hulp gebruiken. Dat verschil mag er zijn. We willen je graag passend en goed begeleiden. Je krijgt een vaste woonconsulent die je eenvoudig per e-mail of telefoon kunt bereiken.

Hoe ziet het proces eruit?

Bij Wierden en Borgen werkt een team aan het plan voor jouw wijk of straat. Dit team heeft nauw contact met de betrokken huurdersorganisatie en projectcommissie, die jou en de andere huurders vertegenwoordigen. De plannen worden opgeschreven in een projectplan.

Afspraken en regelingen

Reparaties

Reparatieverzoeken worden ook tot aan de woningverbetering nog gewoon afgehandeld; er worden alleen geen grote investeringen meer gedaan.

Veiligheid

Wierden en Borgen treft in overleg met de projectcommissie extra veiligheidsmaatregelen. Een woning kan indien gewenst worden dichtgezet of er wordt een beveiligingsbedrijf ingeschakeld. Ook kunnen woningen worden voorzien van tijdschakelaars in de donkere maanden van het jaar.

Overlast

We nemen in overleg met de projectcommissie maatregelen om de overlast tijdens de werkzaamheden voor omwonenden te beperken.

Huur

We voorkomen dubbele huurlasten. Je betaalt alleen de huur van jouw eigen woning. De huur wordt niet verhoogd zodra het Sociaal Plan ingaat. Dit geldt niet voor de servicekosten. De jaarlijkse huurverhoging start weer in het jaar na de woningverbetering.

Vergoedingen (prijspeil 2023)

Huisbezoeken

Alle afspraken die tijdens de huisbezoeken worden gemaakt, leggen we vast in een persoonlijk bewonersdocument. Dit wordt in overleg met jou per post of digitaal toegezonden.

Checklist eerste huisbezoek

Jouw woonconsulent komt zodra er een woningverbeteringsvoorstel ligt bij je thuis op bezoek en bespreekt dan met je:

 • Het woningverbeteringsvoorstel
 • Jouw persoonlijke situatie
 • Het Sociaal Plan met jouw rechten en plichten
 • Woningopname
 • Mogelijke andere (knel)punten en vragen

Checklist tweede huisbezoek

De woonconsulent komt binnen twee maanden na het definitieve woningverbeteringsbesluit opnieuw bij je langs en bespreekt met je:

 • Het woningverbeteringsbesluit
 • Vergoedingen en regelingen
 • Tijdelijke huisvesting
 • Het Sociaal Plan met jouw rechten en plichten
 • Zelf Aangebrachte Voorzieningen
 • Wmo-voorzieningen (en eventuele andere voorzieningen)
 • Vergoedingen en regelingen
 • Het proces
 • Mogelijke andere (knel)punten en vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over woningverbetering in onbewoonde staat

Wat is een logeerwoning?

Als je jouw huis moet verlaten vanwege woningverbetering zorgen wij voor een tijdelijke woning. Dat kan in een logeerwoning. Een logeerwoning is schoon, gestoffeerd en volledig ingericht met meubels.

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.