Tooltip content here Menu

Corporaties benadrukken belang van goede afstemming in aardbevingsgebied

Geplaatst op woensdag 4 maart 2020

Vanochtend spraken acht Groningse corporaties (Kr8) en  het  Huurders Platform Aardbevingen Groningen (HPAG) met minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verbetering van de samenwerking tussen de overheid en de betrokken corporaties in het snel veilig maken van woningen in het Groningse aardbevingsgebied.

Tempo maken

Samen hebben de corporaties 604 woningen versterkt en 1246 woningen in uitvoering. Voor 4116 adressen is het wachten op een versterkingsadvies. De corporaties willen voor deze adressen met de minister duidelijke afspraken maken over de kaders waarbinnen deze woningen worden aangepakt. Zodat helder is wat huurders en particuliere eigenaren kunnen verwachten en waar zij recht op hebben. De corporaties en de HPAG kijken terug op een constructief gesprek, en zien er naar uit om nu samen met gemeenten, Nationaal Coördinator Groningen en BZK tempo te maken in de versterking.

Ben Jacobs (voorzitter Huurdersvereniging de Huurder) namens HPAG:
“De tijd van alleen praten is voorbij. We willen resultaten en een einde aan de onzekerheid van huurders. We bieden ons partnerschap aan om samen tot goede resultaten te komen voor iedereen”. 

Over de kr8

Kr8 bestaat uit 8 corporaties in de kern van het aardbevingsgebied: Acantus, Woningstichting De Delthe, Woonstichting Groninger Huis, Lefier, Woongroep Marenland, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woonstichting Wierden en Borgen en Woonzorg Nederland. De Kr8-woningcorporaties zetten zich in voor het perspectief van huurders in het kerngebied van de aardbevingen in Groningen.

Intensieve samenwerking

“Wij hebben de minister aangegeven dat voor het vervolg van de versterkingsopgave intensieve samenwerking en afstemming met alle partijen in de omgeving nodig blijft."

Hilde van Ree
Directeur-bestuurder Groninger Huis