Tooltip content here Menu

Een kamer vrij en aandacht over? Verhuur een kamer aan een jongere!

Geplaatst op donderdag 1 december 2022

Op jezelf gaan wonen is een grote stap. Het is fijn als je soms terug kan vallen op je ouders of vrienden. Maar wat als dat sociale vangnet er niet is? Stichting Kamers met Aandacht zoekt mensen die woonruimte willen verhuren, maar ook een steuntje in de rug bieden. Om jongeren tussen 18 en 23 jaar met een achtergrond in jeugd- of pleegzorg op weg te helpen naar zelfstandigheid en een kansrijke toekomst. Wierden en Borgen steunt dit initiatief.

Als huurder mag je een 'Kamer met Aandacht' onderverhuren

Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer willen verhuren. Deze jongeren zijn eraan toe om op eigen benen te staan, maar hebben behoefte aan iemand in de buurt; een luisterend oor, een helpende hand of een oogje in het zeil. Huurders van Wierden en Borgen kunnen nu ook een Kamer met Aandacht onderverhuren.

Invulling in allerlei vormen mogelijk

In principe kan iedere woonruimte een Kamer met Aandacht worden; een kamer of zolder in een woonhuis, in een studentenflat of woongroep, een tuinhuis enzovoort. De aandacht kan ook variëren. Sommige verhuurders kiezen ervoor om de jongere bij het gezinsleven te betrekken. Ze eten samen of kijken gezamenlijk tv. Anderen drinken eens per week een kopje thee of helpen bij de financiën. Weer anderen bieden alleen woonruimte en een signalerende functie.

Zorgvuldig gescreend en gematcht

Verhuurders en jongeren worden door Kamers met Aandacht zorgvuldig gescreend en gematcht op basis van hun mogelijkheden, behoeften en wensen. Een van de voorwaarden is dat de jongere de kamer minimaal een jaar kan huren. Een goede klik is daarom belangrijk.

Onder begeleiding van een coördinator van Kamers met Aandacht hebben een verhuurder en jongere eerst kennismakingsgesprekken en krijgen zij bedenktijd voordat ze met elkaar verdergaan. Ook stellen zij samen huisregels op, die met het huurcontract door de verhuurder en jongere worden ondertekend. Kamers met Aandacht is - voor vragen of ondersteuning van de verhuurders - 24/7 bereikbaar gedurende de hele looptijd van het huurcontract.

Geen gevolgen voor toeslag, wel voor uitkering

Kamers met Aandacht werkt met tijdelijke huurcontracten van minimaal 1 en maximaal 5 jaar. U bepaalt als verhuurder zelf hoe lang u een kamer onderverhuurt. Het verhuren van een Kamer met Aandacht heeft geen effect op huur- of zorgtoeslag en/of inkomstenbelasting. Voor een bijstandsuitkering heeft deelname aan Kamers met Aandacht wel gevolgen.

Meer informatie

Wilt u iets betekenen voor een jongere? Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de jongeren die op zoek zijn naar een Kamer met Aandacht? Elke maand organiseert Kamers met Aandacht een vrijblijvende online informatiebijeenkomst. Wilt u liever telefonisch contact? Dat kan via 06 - 11 13 46 85. Voor meer informatie kunt u ook kijken op kamersmetaandacht.nl 

Vergrootbare afbeelding: LOGO MET TEKST 1 (2A)