Tooltip content here Menu

Feestelijke opening nieuw plantsoen in Leens

Geplaatst op dinsdag 21 november 2023

Een nieuw plantsoen aan de J.P. Beukemastraat in Leens werd 20 november feestelijk geopend. Hiervoor plantten de directeur-bestuurder van Wierden en Borgen, Matthieu van Olffen, samen met wethouder Mariëtte de Visser en de directeur van Bouwbedrijf Lont en omwonenden vier bomen. De gemeente Het Hogeland heeft het plantsoen verder laten inrichten. Met het planten van de laatste vier bomen is het plantsoen bijna klaar.

Ruimte voor plantsoen door sloop en nieuwbouw

In de Pr. Beatrixstraat en de J.P. Beukemastraat heeft Wierden en Borgen de afgelopen jaren 24 woningen gesloopt en 16 woningen teruggebouwd. Wierden en Borgen kwam met het voorstel om de woningen aan de Beukemastraat een kwartslag te draaien. Hierdoor kwam er tussen de woningen ruimte vrij voor een plantsoen. Van Olffen: “Het plantsoen is een mooie aanwinst voor de buurt. Het komt de leefbaarheid ten goede en de huurders kunnen genieten van een groen uitzicht.”

Ook meer ruimte voor parkeren

Ook de gemeente was blij met dit voorstel. De woningen stonden altijd aan een smalle straat waarbij het parkeren erg krap was. Door de woningen een kwartslag te draaien is er achter de woningen ruimte ontstaan om parkeerplaatsen te maken. Hierdoor staan de auto’s nu uit het zicht en hoeven ze niet meer in de smalle straat te staan.

Plantsoen maakt het af

De huurders in de straat zijn blij dat het sloop- en nieuwbouwproject nu helemaal klaar is. De komst van het nieuwe plantsoen maakt het voor hen helemaal af.