Tooltip content here Menu

Geslaagde themamiddag over hoarding met netwerkpartners

Geplaatst op vrijdag 11 november 2022

De themamiddag over ‘hoarding’ (oftewel verzameldwang) voor onze netwerkpartners in gemeente Het Hogeland was een succes! Op donderdagmiddag 10 november hebben we met ongeveer 40 aanwezigen nagedacht en gesproken over hoe we mensen met verzameldwang sámen het beste kunnen helpen.

De aftrap werd gedaan door Matthieu van Olffen, directeur-bestuurder van Wierden en Borgen. ‘Hoarding’, zo vertelde Matthieu, ‘is een ander woord voor verzameldwang. Van alles bewaren en niets weggooien. Vaak staat een woning van iemand met verzameldwang zo vol dat het iemand belemmert in het dagelijks leven. Het kan ook invloed hebben op de omgeving. Daarom zijn onze samenwerkingsverbanden zo waardevol; alleen samen kunnen we deze mensen helpen.’

Kennis delen en samenwerking verbeteren

Door vijf verschillende deskundigen werden de deelnemers meegenomen in de dagelijkse praktijk van de hoarding-casuïstiek.  Zo spraken Annette von Unruh en Bianca Boersma van de GGD, Marjan Boiten van het OGGZ, Luc Oldenhof van de Brandweer, Franc de Wals van VTH Groningen en onze eigen woonconsulent Annelies Denninger allemaal over hun bijdrage in het proces.

‘Het is voor het eerst dat we dit zo doen’, legt Yvonne van Cooten (manager Wonen) uit. ‘Het doel is om met elkaar van dit onderwerp te leren. Samen met onze samenwerkingspartners die hier ook mee te maken hebben. Zo versterken we ook nog eens de onderlinge samenwerking.’

Grotere rol voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Een van de belangrijkste conclusies bleek te zijn dat VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) een grotere rol moeten krijgen binnen de samenwerking in Het Hogeland. De driehoek OGGZ – Brandweer - VTH wordt de komende tijd versterkt en dat is voor alle ketenpartners een verbetering.   

Het was een ontzettend leerzame dag. En het belang van goede samenwerking bleek onmiskenbaar. Alle deelnemers worden ontzettend bedankt!