Tooltip content here Menu

Pilot klimaatadaptief bouwen in Middelstum

Geplaatst op vrijdag 30 juni 2023

Aan de Zuiderstraat in Middelstum gaat Wierden en Borgen klimaatadaptief bouwen. Op de plaats waar 19 woningen stonden moeten 14 klimaatadaptieve, duurzame en toekomstbestendige sociale huurwoningen worden teruggebouwd. Samen met de bewoners, Specht architectuur en stedenbouw en de gemeente Eemsdelta wordt het plan verder uitgewerkt.

Waarom een pilot klimaatadaptief bouwen?

Wierden en Borgen kiest voor een pilot klimaatadaptief bouwen. Het klimaat verandert en het steeds extremere weer vraagt om woningen die daar op zijn voorbereid en bijdragen aan een beter woonklimaat. Projectleider Peter Godlieb: “We willen laten zien dat ook in de sociale woningbouw dit soort innovaties mogelijk zijn. Het moet een pilot zijn om zélf van te leren, maar ook om anderen te inspireren.”

Bewoners enthousiast over ideeën voor klimaatadaptatie

Op 14 juni presenteerde Wierden en Borgen de plannen aan de terugkerende bewoners. Zij zijn enthousiast over de ideeën en denken mee over de invulling van een groene en duurzame leefomgeving en woning.

Zo worden ideeën besproken van de omgeving die wateroverlast kunnen beperken, maar ook droogte kunnen voorkomen: van een waterberging onder de weg tot een regenton en van groene daken tot open watergoten. Daarnaast wordt er nagedacht over vergroening door aanleg van een natuurlijke tuin, maar ook door bijvoorbeeld groen aan de gevel of op het dak. Dat is fijn voor de bewoners, maar ook voor bijvoorbeeld egels, vogels en insecten in de omgeving.

Ook de woning zelf moet klimaatadaptief zijn en de binnentemperatuur op natuurlijke wijze kunnen reguleren. Dat zou kunnen door een veranda, diepere kozijnen, slimme zonwering of mogelijkheden tot ventilatie. Er zijn genoeg ideeën om te kunnen toepassen. Samen met de betrokkenen en ook met de aannemer wordt bepaald wat passend is voor de woningen in Middelstum.

Investeren in kennis over klimaatadaptatie

Binnenkort staat er een workshop op de planning met de bewoners, maar ook met de omwonenden en andere partijen. De workshop gaat in op de praktijk van klimaatadaptatie: wat is het en wat kan het betekenen voor een woning of de omgeving? Ook gaat Wierden en Borgen met verschillende collega’s kijken bij Building voor een rondleiding door de testhal.

Planning

In 2023 volgt de selectie van de aannemer en wordt het plan verder uitgewerkt. We koersen op begin 2024 voor de start bouw. De verwachting is dat de woningen eind 2024 worden opgeleverd.