Tooltip content here Menu

Project Duurzaam Thuis uitgebreid met 81 woningen

Geplaatst op dinsdag 2 april 2024

In het project Duurzaam Thuis heeft Wierden en Borgen 150 woningen verduurzaamd en gerenoveerd in Bedum, Garmerwolde, Onderdendam, Roodeschool, Ten Boer en Uithuizermeeden. Inmiddels is besloten om nog 81 woningen toe te voegen aan het project in Bedum en Uithuizermeeden.   

De woningen in Bedum en Uithuizermeeden zijn toegevoegd aan dit project, omdat duidelijk is geworden dat het niet nodig is om ze te versterken. Toen Duurzaam Thuis 1 van start ging hadden deze woningen nog een versterkingsadvies. Na de nieuwe normering bleek dit niet meer nodig voor deze woningen. Daarom gaan we ze nu ook renoveren en verduurzamen, net als de andere woningen daar in de buurt.  

Ook deze woningen worden volledig geïsoleerd, krijgen zonnepanelen en een nieuw ventilatiesysteem. Verder worden kozijnen hersteld, dakpannen en dakgoten vervangen en de groepenkast aangepast. Als het nodig is vervangen we ook het toilet, keuken en/of badkamer. Tijdens de werkzaamheden kunnen de bewoners in hun huis blijven wonen.

Wensen van bewoners meegenomen

Het project in Bedum is het eerste dat van start gaat in Duurzaam Thuis 2. We hebben uitgebreid gekeken naar de wensen van de bewoners. Daarvoor hebben we van tevoren interviews gehouden met huurders in het project en veel overleg gehad met de projectcommissie. Een van de uitkomsten is dat de huurders in dit project een ventilatiespaarpomp krijgen in plaats van een WTW-installatie. Door de grote belangstelling voor elektrisch koken, is ook gekozen om koken met inductie mogelijk te maken. In Uithuizermeeden gaan we ook in overleg met de projectcommissie over de wensen van de huurders.  

Keuze van de voordeur

Coranne Staal en haar dochter wonen in een van de huizen in en zijn blij dat nu ook hun woning wordt aangepakt. Een van de keuzes die ze mogen maken is de kleur en glasverdeling in de nieuwe voordeur. Coranne en haar dochter waren het er al snel over eens. Het werd de groene deur, met 1 lang deel glas. 

De werkzaamheden in Bedum starten in mei

Aannemer Van Wijnen voert ook nu weer de werkzaamheden uit. Ze starten half mei in Bedum. Zodra er draagvlak behaald is in Uithuizermeeden kunnen ze daar ook starten na de zomervakantie. 

Wil je de projecten volgen?

Kijk dan op de projectpagina: