Tooltip content here Menu

Resultaten communicatieonderzoek

Geplaatst op donderdag 7 oktober 2021

In juni en juli stuurden we een groot deel van onze huurders een uitnodiging voor een onderzoek. In dit onderzoek vroegen we naar de bekendheid van, en de tevredenheid over, onze communicatiemiddelen én onze communicatiekanalen. In totaal vulden 764 huurders de vragenlijst in. Daar zijn we blij mee!

De resultaten van het onderzoek

Communicatiemiddelen

Huurdersmagazine Op Stee, brieven en de website zijn onder onze huurders de bekendste communicatiemiddelen. Deze middelen worden ook het meest gelezen of gebruikt. De facebookpagina, folders en flyers en de contactwoningen zijn het minst bekend. Huurders zijn het meest tevreden over de nieuwe website, die beoordelen zij met een 7,4. De laagst beoordeelde middelen zijn de Facebookpagina en het online huurdersportaal. Die krijgen gemiddeld een 7,1.

Communicatiekanalen

Bijna alle huurders weten dat ze telefonisch contact kunnen opnemen met Wierden en Borgen. Ook e-mailen en een bezoek aan kantoor zijn onder de meeste huurders bekend als communicatiekanalen. De mogelijkheid om contact op te nemen via WhatsApp of Facebook is bijna niet bekend. De huurders die wel weten van WhatsApp, beoordelen dit kanaal met een 7,6. 

Algemene tevredenheid

Natuurlijk vroegen we ook naar de algemene tevredenheid over onze communicatie. Gemiddeld beoordeelden huurders de communicatie met een 6,8. Dat is een mooie voldoende, maar er is ook nog ruimte voor verbetering. Zo gaven deelnemers onder andere aan dat ze het belangrijk vinden dat Wierden en Borgen afspraken nakomt en dat er sneller gereageerd moet worden.

Wat doen we met de resultaten?

Met de resultaten van het onderzoek verbeteren we onze communicatiemiddelen- en kanalen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we de inhoud van communicatiemiddelen verbeteren of dat we communicatiekanalen actiever promoten. Dit doen we allemaal op basis van de resultaten uit het onderzoek en met verbeterpunten die huurders ons hebben gegeven.

Klantenpanel

130 enthousiaste deelnemers van het onderzoek gaven zich op voor een klantenpanel. In de loop van dit jaar krijgen deze deelnemers bericht over het vervolg dat we hieraan geven.

Verloting toegangskaartjes

Deelnemers aan het onderzoek maakten kans op toegangskaarten voor een uitje in Groningen. Inmiddels zijn de kaarten verloot onder de deelnemers en hebben de winnaars hierover bericht ontvangen.