Tooltip content here Menu

Rijk en regio akkoord over afspraken versterkingsoperatie

Geplaatst op woensdag 18 november 2020

Rijk en regio maakten vandaag een pakket aanvullende afspraken bekend voor de versterking van woningen in het Groningse aardbevingsgebied. Deze afspraken hebben ook impact op onze huurders, onze huizen en ons werk.

De Kr8-corporaties, waar Wierden en Borgen onderdeel van is, zijn tussentijds gekend in de afspraken, maar zijn niet betrokken geweest bij de onderhandelingen. Omdat het ook over onze huurders en onze huizen gaat, vinden we het van belang om hier gezamenlijk en eenduidig op te reageren. 

Reactie Kr8-corporaties

"Wij zien de afspraken tussen Rijk en regio als weer een stap in het aardbevingsdossier. De woningcorporaties in het aardbevingsgebied, verenigd in de Kr8, zijn geen onderdeel van deze afspraken. Wij hebben wel input geleverd en het is gelukt om onze huurders en hun woningen, waar wij eigenaar van zijn, een positie te geven in deze afspraken. We zijn blij dat er een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro naar alle huurders in het aardbevingsgebied gaat en een bedrag naar de corporaties om onze woningen te verbeteren. De afspraken kunnen ons verder helpen om, samen met onze huurders, ervoor te zorgen dat zij veilig, betaalbaar en duurzaam kunnen wonen, waarbij nu ook ruimte komt om schade en versterken tegelijk aan te pakken.

De maatschappelijke organisaties (Gasberaad en Groninger Bodem Beweging) zijn zeer beperkt betrokken bij de totstandkoming van de afspraken. Wij hebben Rijk en regio per brief laten weten dit te betreuren. Ook hebben wij in deze brief aangegeven dat de regio baat heeft bij een integrale aanpak, startend bij de mensen die er wonen en de activiteiten die ze doen. De stapeling aan regelingen is voor ons een grote zorg. De afspraken lijken nu gefragmenteerd en het is nog onduidelijk wat deze afspraken concreet betekenen voor de inwoners van Groningen, en daarmee ook onze huurders, en voor ons. 

De woningcorporaties bezitten circa 30% van alle woningen in het gebied. De afgelopen jaren hebben wij ervaring opgedaan in het versterken van woningen. Wij zetten deze expertise graag in en doen een dringend beroep op Rijk en regio om samen met ons en de maatschappelijke organisaties het gewenste effect voor onze inwoners voor elkaar te krijgen. Ondertussen werken wij samen met huurders onverminderd door aan versterkingsprojecten die in voorbereiding of in uitvoering zijn."

Advertentie van rijk en regio

Op 18 november 2020 publiceren rijk en regio een advertentie in het Dagblad van het Noorden en diverse huis-aan-huis-kranten. In die advertentie worden deze afspraken breder uitgelegd.

In de advertentie staat dat huurders van woningcorporaties een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro ontvangen. Dit geldt voor alle huurders in hetzelfde gebied als dat van de waardedalingsregeling, aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt: de postcodes die beginnen met 9679, 9681 en 9682. Het is nog niet duidelijk wanneer huurders dit ontvangen en wie deze uitbetaling gaat doen. Zodra wij hier meer informatie over ontvangen, dan brengen we alle huurders die dit betreft hiervan op de hoogte.

De overige informatie in de advertentie is grotendeels van toepassing voor woningeigenaren. Wij als woningcorporatie zijn ook eigenaar van woningen. De afspraken die gelden voor particuliere woningeigenaren, gelden dus ook voor ons. Veel is nog niet duidelijk en moet nader uitgewerkt worden. Daar wordt aan gewerkt. Zodra wij meer informatie kunnen geven, informeren wij onze huurders hierover.

Heeft u vragen?

Veel is nog onduidelijk en moet nader uitgewerkt worden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ons laten weten de ambitie te hebben dat de regelingen voor huurders en corporaties uiterlijk per 1 juli 2021 in werking treden.