Tooltip content here Menu

Sociale huurwoningen krijgen geen huurverhoging in 2021

Geplaatst op dinsdag 25 mei 2021

Goed nieuws voor alle huurders van een sociale huurwoning: u krijgt dit jaar geen huurverhoging! Vanwege corona zijn veel mensen in financiële problemen gekomen. Daarom heeft de overheid besloten om voor 2021 geen jaarlijkse huurverhoging door te voeren.

Dit geldt niet voor huurders van een vrije sector woning. Ook garages, bergingen en bedrijfsruimten vallen buiten deze regeling. Deze huurders hebben in april een brief ontvangen over de huurverhoging. De servicekosten kunnen dit jaar nog wel aangepast worden. Hierover krijgt u dan in juni bericht.

Eenmalige huurverlaging

Een kleine groep huurders ontvangt dit jaar zelfs een huurverlaging op basis van de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Dit zijn huishoudens met een lager inkomen en een relatief hoge huur. Deze huurders hebben al persoonlijk bericht ontvangen. U komt alleen in aanmerking voor deze huurverlaging als u een sociale huurwoning huurt met een huurprijs hoger dan € 633,25. Dat is de kale huurprijs, dus zonder servicekosten.

Denkt u bij deze groep te horen en heeft u geen bericht gehad? Neem dan contact met ons op.

Verwacht u betalingsproblemen?

Wordt het betalen van de huur een probleem? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing, bijvoorbeeld het treffen van een regeling of het doorverwijzen naar een maatschappelijke instantie. Hoe eerder u contact met ons opneemt, hoe eerder we samen een passende oplossing kunnen bedenken. Twijfel dus niet en trek meteen aan de bel.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de eenmalige huurverlaging

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?

Dat is afhankelijk van de hoogte van uw huidige huur en inkomen. In onderstaande overzicht zijn de inkomens en kale huren opgenomen per type huishouden. Is uw inkomen lager én de huur hoger dan de genoemde bedragen? Dan komt u in aanmerking voor een huurverlaging. Belangrijk is dat servicekosten niet meegerekend worden in de huurprijs. Via Mijn W&B kunt u de kale huurprijs vinden.

Type huishouden

Bruto-inkomen lager dan

Kale huur hoger dan

Verlaging kale huur naar

1-persoons

Tot en met € 23.725

 € 633,25

€ 633,25

1-persoons, AOW-gerechtigd

Tot en met € 23.650

 € 633,25

€ 633,25

2-persoons

Tot en met € 32.200

 € 633,25

€ 633,25

2-persoons,

tenminste één AOW-gerechtigd

Tot en met 32.075

 € 633,25

€ 633,25

3 of meerpersoons

Tot en met € 32.200

 € 678,66

€ 678,66

3 of meerpersoons,
tenminste één AOW-gerechtigd

Tot en met € 32.075

 € 678,66

€ 678,66

Hoe werkt de eenmalige huurverlaging?

Als u vóór 2020 al een te hoge huur had voor uw inkomen (zoals in de tabel bij de vraag Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?), dan verloopt het proces automatisch via de Belastingdienst. Zij voeren een controle uit of er huurders zijn die te duur wonen. Hiervoor kijken ze naar het vastgestelde inkomen over 2019 en het aantal ingeschreven personen. Op basis van deze controle, krijgen wij per woning een kenmerk terug. Op basis van dit kenmerk weten wij of we uw huur moeten verlagen en ontvangt u vóór 1 april een brief met het huurverlagingsvoorstel. Deze gaat uiterlijk op 1 mei in.

Kan ik zelf deze eenmalige huurverlaging aanvragen?

Ja, u kunt ook zelf een huurverlaging aanvragen. De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2019. Hebt u na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor u al minstens zes maanden een lager inkomen hebt dan de inkomensgrens? Dan heeft u ook recht op huurverlaging. Dit moet u wel zelf bij ons aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Let op! Als u vóór 2020 al aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u de huurverlaging automatisch. Hiervoor hoeft u zelf niets te doen. Voor 1 april ontvangt u bericht van ons.

Interessante documenten