Tooltip content here Menu

Veranderingen in Raad van Commissarissen

Geplaatst op dinsdag 7 december 2021

Twee vertrekkers, één nieuwkomer en de overdracht van het voorzitterschap aan Marjolein Sulter. Dat zijn de veranderingen die op 1 januari ingaan bij de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Wierden en Borgen.

De vertrekkers en het voorzitterschap

Nu al geruime tijd sprake is van rust in de bestuurlijke geledingen van woningcorporatie Wierden en Borgen is het voor Koos Parie – die in 2019 als (tijdelijk) voorzitter van de Raad werd benoemd - het moment om het voorzitterschap over te dragen aan collega commissaris Marjolein Sulter. Sulter is goed ingewerkt bij Wierden en Borgen, een ervaren commissaris en beroepsmatig deskundig op het gebied van bestuurlijke vraagstukken en verhoudingen. Tegelijk met Parie beëindigt ook Marianne Hilbolling haar lidmaatschap van de raad aangezien de wettelijk toegestane periode van 8 jaar dan verstreken is.

De nieuwkomer

Na 1 januari start Klaas Groenveld als nieuwe commissaris. Hij werkt als Opgaveregisseur Middelen en Financiën bij provincie Fryslân .

Aan de benoeming ging een zorgvuldig wervings- en selectieproces vooraf. Ook de huurdersorganisaties, de ondernemingsraad en de bestuurder waren vanaf het begin nauw bij dit traject betrokken en zijn enthousiast over de uitkomst.

De nieuwe voorzitter heeft zin in haar nieuwe rol. Sulter: “De raad gaat door op de ingeslagen weg. De sociale huursector in Groningen is geen simpel vraagstuk. Met onze professionele en betrokken medewerkers gaan we daar weer hard mee aan de slag. Dat het vooral om de huurders gaat heeft iedereen goed op het netvlies.”