Tooltip content here Menu

Verdeling woningbezit Woongroep Marenland verder uitgewerkt

Geplaatst op donderdag 13 juli 2023

In het eerste halfjaar van 2023 heeft Woongroep Marenland, samen met vier Groningse woningcorporaties, de verdeling van haar woningbezit verder uitgewerkt. De reden voor deze stap is dat Woongroep Marenland in 2022 concludeerde dat de opgave in aardbevingsgebied te groot is voor de eigen organisatie. Voor de continuïteit is het beter om die opgave te verdelen over meerdere corporaties. De vier corporaties die het woningbezit willen overnemen zijn Acantus, Goud Wonen, Groninger Huis en Wierden en Borgen. Eind juni is een uitgewerkt plan voorgelegd aan huurdersorganisaties, gemeenten en ondernemingsraden.

Goede afstemming

Margriet Drijver, directeur-bestuurder van Woongroep Marenland vertelt dat de vier corporaties eind 2022 al de intentie uitspraken om de verdeling van het woningbezit samen op te pakken. ‘Dat was een steun in de rug. In de eerste helft van dit jaar hebben we met elkaar zaken verder uitgewerkt. Het voordeel was dat woningcorporaties in dit gebied al jaren nauw samenwerken. Mensen kennen elkaar goed, stemmen zaken al met elkaar af. Dat heeft ons geholpen bij het werk.’

 

 

Een hele klus

Het overdragen van sociale huurwoningen en ander bezit van een woningcorporatie, is vrij uniek in Nederland, vertelt Margriet Drijver: ‘Het is een hele klus, en voor alle partijen nieuw. Voor direct betrokkenen binnen Woongroep Marenland ook emotioneel om te doen. Je sluit niet zomaar een organisatie af, met een historie van meer dan 100 jaar. Medewerkers zijn bovendien sterk verbonden met het werkgebied, met hun werk en velen kennen huurders al jarenlang. Dat ze zich blijven inzetten, voor huurders en projecten, verdient een groot compliment.’

 

Formele stappen

Margriet Drijver vertelt dat de uitwerking van de verdeling klaar is, maar dat er nog een aantal stappen gezet moeten worden voordat het definitief rond is. ‘De  huurdersorganisaties, gemeenten en ondernemingsraden gaan onze uitwerking als eerste beoordelen. Ze geven advies, hun zienswijze en huurdersorganisaties moeten aangeven of ze ermee instemmen. Vervolgens moeten externe toezichthouders, zoals de Autoriteit woningcorporaties, ons plan goedkeuren. De laatste stap is dan Woongroep Marenland juridisch wordt gesplitst.’

 

Volgende stap in 2e halfjaar 2023

‘Als alles verloopt volgens plan, dan kunnen we huurders van Woongroep Marenland in de tweede helft van 2023 doorgeven wie de nieuwe verhuurder wordt’, vertelt Margriet Drijver. We doen dat niet eerder, omdat procedures nog lopen. ‘Huurders krijgen hierover persoonlijk bericht. Duidelijk is al wel dat Acantus, Goud Wonen, Groninger Huis en Wierden en Borgen alle afspraken overnemen die wij met huurders hebben. Dat geldt voor de huurprijs, maar bijvoorbeeld ook voor projecten die uitgevoerd worden en projecten die wij zelf in 2023 nog hebben voorbereid. Voor huurders verandert er door de overdracht dus niets. Behalve dat zij straks een ander contactpersoon krijgen.’