Tooltip content here Menu

Vergoedingen voor ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) bij versterking definitief

Geplaatst op dinsdag 17 mei 2022

Met ingang van 16 mei 2022 kunnen huurders als hun huis wordt versterkt of gesloopt vanwege de aardbevingsproblematiek een vergoeding aanvragen voor de ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen). Dat viel op 12 mei 2022 te lezen in een bericht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de Staatscourant.

De vergoeding maakt deel uit van de afspraken die woningcorporaties en het rijk op 1 oktober 2020 maakten over het gelijktrekken van vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren. De zogenoemde ZAV-regeling is de laatste concretisering van deze afspraken. Wij zijn blij dat er nu duidelijkheid is.

De Kr8-woningcorporaties en de huurdersorganisaties uit het aardbevingsgebied hebben zich ingezet voor zoveel mogelijk gelijke vergoedingen voor Groningers met een koophuis en mensen die een woning huren bij een woningcorporatie. Deze extra vergoedingen van de Rijksoverheid helpen daarbij.

Kijk voor meer informatie op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/ZAV.

LET OP: Alle huurders die bij ons al in een versterkingsproject zitten krijgen een brief met meer informatie. We vragen hen om nog geen vergoedingsaanvraag te doen bij NCG.  

De Kr8-corporaties zijn de 8 samenwerkende woningcorporaties in het aardbevingsgebied, namelijk Woongroep Marenland, Wierden en Borgen, Acantus, Groninger Huis, De Delthe, SUW, Lefier en Woonzorg Nederland. De HPAG is het samenwerkingsverband van 8 huurdersorganisaties die huurders vertegenwoordigen in het aardbevingsgebied.