Tooltip content here Menu

Verkenning overdracht huurwoningen Westerkwartier aan Wold & Waard

Geplaatst op vrijdag 10 februari 2023

Wierden en Borgen onderzoekt of het verstandig is de sociale huurwoningen in de dorpen Ezinge, Garnwerd en Feerwerd over te dragen aan woningcorporatie Wold & Waard. In de gemeente Westerkwartier is Wierden en Borgen als eigenaar van ongeveer 180 woningen een relatief kleine verhuurder.

Onderzoek naar overdracht woningen aan Wold & Waard

Onze collega-corporatie Wold & Waard is binnen het Westerkwartier met zo’n 5.500 huurwoningen veruit de grootste aanbieder van sociale huurwoningen. Samen met de gemeente en Wold & Waard werken we al jaren aan goed en betaalbaar wonen in het Westerkwartier. We werken op veel gebieden samen en kijken wat beter zou kunnen voor de bewoners. Vanuit die samenwerking onderzoeken we nu in goed overleg met de gemeente en betrokken huurdersorganisaties een overdracht van de woningen aan Wold & Waard.

Efficiënte verdeling van taken

De belangrijkste reden voor deze verkenning is dat het samenvoegen van de sociale huurwoningen binnen het Westerkwartier op veel vlakken kan leiden tot besparingen, zowel financieel als in de inzet van onze medewerkers. Beide corporaties streven naar tevreden huurders, door goede dienstverlening en betaalbare woningen. Ook een pragmatische en kritische blik op de verdeling van het werkgebied van corporaties hoort daar bij.

Hoe verder?

Voor onze huurders in gemeente Westerkwartier verandert er op dit moment helemaal niets. Pas als deze verkenning is afgerond, wordt duidelijk of de overdracht wenselijk en haalbaar is.

Dorp (3)
Slagtersrijge Eezinge