Tooltip content here Menu

Versterkingsopgave in Ten Post afgerond

Geplaatst op dinsdag 21 maart 2023

Alle woningen van Wierden en Borgen in Ten Post zijn de afgelopen jaren versterkt of gesloopt en nieuw gebouwd. Eind 2022 ontvingen de laatste bewoners de sleutel van hun nieuwe woning. Daarmee is de versterkingsopgave van Wierden en Borgen in dit dorp afgerond. In totaal zijn er 8 woningen versterkt en 42 woningen nieuw gebouwd.

De nieuwe en versterkte woningen staan in de Nije Buurt aan de Johan Rengerstraat, Jan Zijlstraat, Oldenhuisstraat en Tammingastraat. Wierden en Borgen startte in 2019 met de versterkingsopgave in Ten Post. In eerste instantie zouden alle woningen alleen worden versterkt. Uiteindelijk is ervoor gekozen om het grootste deel te slopen en nieuw te bouwen. De meeste bewoners hebben ervoor gekozen om eenmalig te verhuizen. Voor wie dat wilde, was dat gelukkig mogelijk binnen Ten Post.

Veilige en toekomstbestendige woningen

'We zijn blij dat alle woningen van Wierden en Borgen in Ten Post nu veilig zijn', zegt Matthieu van Olffen, directeur-bestuurder van Wierden en Borgen. 'In goed overleg met de bewoners hebben we soms ook ander type woningen teruggebouwd. Zo sluiten de woningen ook aan bij de vraag die we de komende jaren verwachten.' De gesloopte woningen waren allemaal hetzelfde type eengezinswoningen. Er zijn grote gezinswoningen, kleine gezinswoningen en levensloopwoningen voor teruggebouwd

Samenwerking met Nationaal Coördinator Groningen

Ook de samenwerking met Nationaal Coördinator Groningen (NCG), verantwoordelijk voor de versterking van woningen in het aardbevingsgebied, verliep goed. ‘Een groot aantal woningen in het gebied is in het bezit van woningcorporaties. Daarmee zijn zij voor ons belangrijke partners in de uitvoering van de versterkingsopgave. Ik ben blij met de oplevering van deze 50 aardbevingsbestendige woningen in de Nije Buurt in Ten Post. Het is weer een mooie stap voorwaarts binnen onze opdracht‘, aldus Ab van der Schans, regiodirecteur NCG van Stad & Ommeland.