Tooltip content here Menu

Wierden en Borgen draagt woningen in Ezinge, Garnwerd en Feerwerd over aan Wold & Waard

Geplaatst op donderdag 6 juli 2023

Op 3 juli schudden de directeuren van woningcorporaties Wierden en Borgen en Wold & Waard elkaar de hand over de overdracht van bijna 180 woningen in het Westerkwartier. Daarmee krijgen de huurders van de sociale huurwoningen in Ezinge, Garnwerd en Feerwerd een nieuwe verhuurder: woningcorporatie Wold & Waard.  

Deze woningen zijn de enige sociale huurwoningen in het Westerkwartier die nog niet in eigendom van Wold & Waard waren. Directeur-bestuurder van Wierden en Borgen, Matthieu van Olffen, vertelt daarover: “Wij werken als corporaties en gemeente al jarenlang samen aan het bieden van goed en betaalbaar wonen in het Westerkwartier. Voor bewoners is het fijn als ze in de hele gemeente op dezelfde manier worden geholpen. Daarom is het logische stap om deze woningen over te dragen aan Wold & Waard.”

Ton Schroor, directeur-bestuurder bij Wold & Waard, sluit zich hier volledig bij aan en voegt hieraan toe: “Wij heten de bewoners van de deze woningen van harte welkom bij Wold & Waard. Ook voor ons voelt het als een logische stap. Toen wij werden benaderd met de vraag voor de overdracht zijn we meteen gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om aan de vraag van onze buurcorporatie tegemoet te komen.”

Voor de huurders van de 180 woningen betekent het dat ze met ingang van 1 januari 2024 een nieuwe verhuurder hebben. Zij zijn hierover per brief geïnformeerd. We verwachten geen grote veranderingen. Na de zomer gaan beide corporaties om tafel om over de woningen, hun bewoners en de details van de overname te praten. In het najaar worden de bewoners verder geïnformeerd.

De foto is gemaakt bij de terp in Ezinge. Beide corporaties bereiden de overdracht van de woningen voor. Er is nog een voorbehoud; er zijn nog 2 instanties die hun goedkeuring moeten geven. Er worden geen belemmeringen verwacht.