Tooltip content here Menu

Wierden en Borgen koopt 63 woningen van Woonservice

Geplaatst op maandag 11 januari 2021

Rond de jaarwisseling heeft woningcorporatie Woonservice 63 huurwoningen in Groningen en Hoogkerk verkocht aan woningstichting Wierden en Borgen. De vastgoedoverdracht is kenmerkend voor de goede onderlinge samenwerking. Voor de huurders van de woningen verandert er niets.

De 63 woningen zijn in 2007 in het bezit gekomen van Woonservice. De corporatie nam vanuit collegiale ondersteuning de woningen over van het voormalige Woonstade, een rechtsvoorganger van Wierden en Borgen. Woonservice was eigenaar op papier, het beheer, onderhoud en de verhuur van de woningen werd gedaan door Woonstade en later door Wierden en Borgen.

Goed voor huurders
Matthieu van Olffen, directeur-bestuurder van Wierden en Borgen: “Als corporaties staan we samen voor de volkshuisvestelijke opgave. De aankoop door Woonservice destijds was goed voor de huurders. Nu zijn we zo ver dat de woningen weer onderdeel worden van Wierden en Borgen. Een deel van de woningen wordt de komende tijd verduurzaamd en verbeterd.”

Bothilde Buma, directeur-bestuurder Woonservice: “Als noordelijke corporaties hebben we elkaar destijds geholpen, vanuit het oogpunt van wat het beste is voor de huurders. Zo konden de woningen behouden blijven voor de sociale huursector. En ook nu is dat weer het uitgangspunt geweest. Met de overdracht van de woningen aan Wierden en Borgen kiezen we wederom voor de volkshuisvestelijke route: samen doen we wat het beste is voor de huurders.”