Tooltip content here Menu

Woonactieplan voor Groningen: Samen sterk wonen

Geplaatst op dinsdag 5 december 2023

Wat is er volgens jou nodig om weer veilig, fijn en met trots in Groningen te kunnen wonen? Die vraag stelden wij samen met de andere woningcorporaties en huurdersorganisaties in het aardbevingsgebied aan onze huurders. De opbrengst bespraken we met onze samenwerkingspartners en we maakten een woonactieplan. Op deze pagina lees je er meer over.

Na de parlementaire enquête gaswinning en de ereschuld aan Groningen ontvingen ruim 10.000 huurders in het aardbevingsgebied in mei 2023 een ansichtkaart met een oproep om mee te denken. Samen met collega’s van de andere corporaties en huurdersorganisaties bezochten we wijken en dorpen en belden bij onze huurders aan om naar hun stem te luisteren. De opbrengst presenteren we op deze pagina.

Versterken van vertrouwen

Wat zeggen bewoners?

 • Inspraak.
 • Goed contact als er iets.
 • Energiezuinige woningen: isolatie, zonnepanelen etc.
 • Tuinen, veel groen en speeltuin.
 • Koffie drinken.
 • Langer thuis kunnen blijven wonen.
 • Woningen voor jongeren.
 • Nette omgeving en uitstraling straat en toezicht hierop.
 • Minder bouwverkeer.
 • Veiligheidsgevoel.

Versterken van sociaal fundament

Waar ben je trots op?

 • Op de mensen in Groningen, omdat ze nuchter met de problemen omgaan.
 • Gewoon normaal.
 • Wonen zoals we wonen.
 • Rust en ruimte.
 • Veel groen.
 • Schone lucht.
 • Nuchterheid.
 • Een kopje koffie halen bij de buren is hier niet gek.
 • De uitgestrektheid van het platteland en de hoge luchten.
 • Niets.

Versterken van woonomgeving

Wat kunnen corporaties voor jou doen?

 • Sneller duidelijkheid wat er met een woning gaat gebeuren.
 • Handelen naar beloftes en deze nakomen.
 • Mensen bij elkaar brengen.
 • Luisteren naar en betrekken bewoners.
 • Zie ons als bewoners.
 • Blijven communiceren, ook al lijkt het alsof er niets nieuws te melden is.
 • Eén aanspreekpunt.
 • Aandacht voor aanleg en tuinonderhoud.
 • Huurders ondersteunen waar nodig.

Versterken van woningen

Wat heb je verloren zien gaan?

 • Karakter van omgeving.
 • Dingen voor kinderen en jeugd.
 • Noaberschap, saamhorigheid en burencontact.
 • Gemengde wijken.
 • Vertrouwen.
 • Voorzieningen, winkels, een levendig centrum.
 • Openbaar vervoer.
 • Al het geld dat aan Groningen is uitgegeven.
 • Buurtleven, de soos.
 • Vogels.
 • De ziel.

Woonactieplan

De reacties van onze bewoners vertaalden we naar acties. Deze acties hebben we beschreven in het woonactieplan ‘Samen sterk wonen’ (PDF). De wensen van onze bewoners hebben we onderverdeeld in acties op het gebied van het versterken van vertrouwen, sociaal fundament, woonomgeving en woningen. Met onze collega’s en samenwerkingspartners.

Kr8en bundelen

Ruim 30% van de woningen in de versterkingsopgave is in het bezit van woningcorporaties. Om onze krachten te bundelen hebben we ons verenigd met de andere woningcorporaties uit het aardbevingsgebied. Dit doen we onder de naam Kr8. We werken samen aan veilige, betaalbare en duurzame woningen voor onze bewoners. Maar we willen meer doen dan dat. Wij voelen ons verantwoordelijk voor veilig, fijn en met trots wonen en willen in het gebied samen bouwen aan vertrouwen, het sociaal fundament, de woonomgeving en de woningen zelf.

We werken hierin samen met: Acantus, Groninger Huis, Goud Wonen, Lefier en Woonzorg Nederland, onze huurders, huurdersorganisaties en HPAG. En met gemeenten, provincie, Cadanz Welzijn, Adema architecten, Bouwbedrijf Kooi, Bureau Woontalent, Change.nl, DAAD architecten, Energiewacht, Groninger dorpen, Heijmans, HKB, IMG, KAW, Platform Kerk en aardbevingen, Natuur & Milieu Groningen, Nationaal Coördinator Groningen, Nijhuis Bouw bv, Plegt-Vos, Sociaal werk Oldambt, WIJ Groningen, Woonbond, Aedes, Gasberaad, Groninger Bodembeweging, Wold & Waard, Nijestee, Woonborg, Noorderzorg.