Samen met huurdersorganisaties, andere corporaties en de Gemeente Groningen vragen we politieke partijen in Den Haag de (ver)huurdersheffing af te schaffen. Door meer geld voor bouwen en verduurzamen houden we onze huurwoningen betaalbaar en de wachtlijsten kort.

Vorige week viel bij onze huurders in Hoogkerk en Groningen een speciale editie van de Woonupdate op de mat. We maakten deze editie samen met de huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk e.o.. Hierin vertellen huurders het verhaal over het project in hun buurt of straat.

07 november 2019

Huurdersorganisaties

Op donderdagavond 7 november ondertekenden vertegenwoordigers van vier huurdersorganisaties en woningcorporatie Wierden en Borgen een nieuw sociaal plan. Het plan beschrijft wat van huurders en Wierden en Borgen mag worden verwacht bij sloop, woningverbetering en onderhoud.

21 december 2020

Huurdersorganisaties

Huurdersorganisaties de Huurder en Huurdersplatform Bedum-Ten Boer gaan samen verder onder de naam HEG: Huurdersorganisatie Hogeland Eemsdelta Groningen (HEG).