Tooltip content here Menu

Privacy

Als woningcorporatie ontkomen wij er niet aan om gegevens van onze huurders te verwerken. We nemen jouw privacy serieus en hanteren een strikt privacy beleid.

  1. Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke informatie. Dat betekent dat we de gegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is.
  2. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen.
  3. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Camera statement

Wierden en Borgen maakt gebruik van cameratoezicht ter bescherming van klanten en hun eigendommen. Bij de inzet van cameratoezicht is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen het belang van de organisatie en de impact op de privacy van de personen die gefilmd worden. In dit statement zijn de uitgangspunten en regels opgenomen die door Wierden en Borgen gehanteerd worden bij de inzet van camera’s.