Tooltip content here Menu

Alle projecten Ten Boer

We hebben de woningen aan de Blinkerdlaan en Ommelanderstraat vervangen voor 14 nieuwe woningen. De plannen hiervan zijn samen met de bewoners uitgewerkt. Verder hebben we 10 nieuwe eengezinswoningen aan de Marskramer gebouwd. Ook verbeteren en verduurzamen we 9 woningen aan Groene Zoom, Karspelstraat en Kloosterstraat onder de naam Duurzaam Thuis. Daarnaast beginnen we met een sloop-nieuwbouw proces aan de Groene Zoom en Herepad.

 

Projecten in het kort

  • Marskramer: nieuwbouw 10 gezinswoningen
  • Blinkerdlaan en Ommelanderstraat: 14 nieuwe woningen
  • Verduurzamen 9 woningen Groene Zoom, Karspelstraat en Kloosterstraat
  • Groene Zoom en Herepad, sloop-nieuwbouw van 9 woningen

Voortgang projecten

  • Marskramer april 2022 opgeleverd
  • Blinkerdlaan en Ommelanderstraat opgeleverd juni 2023
  • Groene Zoom en Herepad in voorbereiding

Contactpersoon

Vragen? Stel ze gerust.

Projectconsulenten Aardbevingsgebied
woonpunt@wierdenenborgen.nl 

Dit doen we in Ten Boer

Recente updates

1e paal 15 appartementen Ten Boer

maandag 22 april 2024

De 1e paal is geheid op woensdag 17 april door Ida Douma voorzitter van Huurdersorganisatie HEG.

Buurtschouw

maandag 26 februari 2024

Woensdagmiddag 24 januari is de buurtschouw geweest voor het Herepad-Groene zoom in Ten Boer. Bijna alle bewoners waren aanwezig om samen met de architect een rondje om de woningen te lopen. De woonwensen voor de woningen en de buurt zijn besproken. De architect gaat nu samen met Wierden en Borgen en de gemeente Groningen de uitkomsten bespreken. Wanneer hier een schetsontwerp van gemaakt is wordt dit gedeeld tijdens de bewonerscommissie.

De laatste punten in Ten Boer

maandag 20 november 2023

In Ten Boer vorderen de werkzaamheden flink en is het deelproject bijna gereed. Een aantal woningen zijn klaar en opgeleverd en van een aantal woningen worden de laatste punten opgepakt.

Door het slechte weer heeft het plaatsen van de nieuwe bergingen wat vertraging opgelopen. Het was dan ook een hele natte oktober en novembermaand! Hopelijk knapt het snel op zodat ook de laatste puntjes kunnen worden opgepakt. 

Gevelonderzoek in Ten Boer

vrijdag 4 augustus 2023

Eind september 2023 zal de aannemer gaan starten in Ten Boer met de verduurzaming. 

Ter voorbereidingen hierop, laat de aannemer door Douwenga en Nebest de spouwankers controleren op dinsdag 15 augustus (onder voorbehoud van de weersomstandigheden). 

De woningen die we gaan onderzoeken zijn:

  • Kloosterstraat 20/28
  • Groene Zoom 63/67

Op basis van de situering van de verschillende woningen en woningtypes zullen de kopgevels en de voorgevels worden onderzocht. Mits bereikbaar met de hoogwerker zullen ook de achtergevels worden onderzocht.

Een spouwanker verbindt de binnenmuur en buitengevel met elkaar. Zo ontstaat een stabiele constructie. Medewerkers van Douwenga en Nebest beoordelen bij verschillende gevels op meer plekken de staat van de spouwankers. Zij kunnen dit onderzoek op twee manieren uitvoeren. Ze maken boorgaten in de buitengevel en met een kleine camera kijken zij in de spouw. Een andere manier om een spouwanker onderzoek uit te voeren is door een aantal bakstenen tijdelijk te verwijderen. Zo zien zij of er problemen met spouwankers zijn. Na het onderzoek herstellen zij de boorgaten en metselen bakstenen weer terug op hun plek.

Eerste bijeenkomst

woensdag 5 juli 2023

Op 20 juni hebben de bewoners de eerste bijeenkomst gehad. Hierbij was onze manager Vastgoed, André Giezen aanwezig. Samen met het Projectteam is er verteld dat Wierden en Borgen de woningen wil vervangen voor nieuwbouw. Dit nieuws was wel even schrikken. De rest van de avond is er gesproken over het Sociaal Plan en hoe we dit proces samen gaan doorlopen. Op dit moment zijn de eerste keukentafelgesprekken bezig.

Werkzaamheden door pdb|design op 16 augustus

maandag 8 augustus 2022

De firma pdb|design architecten & ingenieurs voert op dinsdag 16 augustus werkzaamheden uit voor het project. Een medewerker maakt scans van de woningen. Het bureau maakt op basis van deze scans tekeningen. Deze tekeningen zijn nodig voor de aanvraag van de bouwvergunning. De medewerker hoeft niet in uw woning of achtertuin te zijn. Hij zal vanaf de straat en brandgang scans maken van de voorzijde, zijkant en achterzijde van de woning.

Bewoners akkoord, start werkzaamheden 2023

zaterdag 30 juli 2022

Alle bewoners in dit deelproject hebben ingestemd met het voorstel Duurzaam Thuis. Dit betekent dat we de werkzaamheden gaan uitvoeren. Alle woningen krijgen energielabel A+. De aannemer start in de tweede helft van 2023 met de werkzaamheden.

Woonupdate #5 is uit

vrijdag 22 juli 2022

Afgelopen week ontvingen de bewoners de Woonupdate - juli 2022 - op de deurmat. Wilt u deze ook lezen? Dat kan! U vindt de Woonupdate onderaan deze pagina bij Belangrijke documenten.

Woonupdate 4

maandag 21 februari 2022

Afgelopen week ontvingen de bewoners Woonupdate 4 op de deurmat. Wilt u deze ook lezen? Dat kan! U vindt de Woonupdate onderaan deze pagina bij Belangrijke documenten.

Overeenkomst met aannemer

woensdag 13 oktober 2021

Van Wijnen is de aannemer met wie Wierden en Borgen de samenwerking aangaat voor dit project. Dinsdag 12 oktober ondertekenden de directeur-bestuurder van Wierden en Borgen en regiodirecteur van Van Wijnen de overeenkomst voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 

Een nieuwe projectnaam!

dinsdag 7 september 2021

Samen met de leden van de projectcommissie bedachten we een nieuwe projectnaam die beter bij het project past. We gaan uw woning verbeteren en verduurzamen. Het is uw thuis; een fijner en comfortabeler thuis voor nu en in de toekomst. We noemen het project daarom vanaf nu: “Duurzaam Thuis”.

Woonupdate #3 - september 2021

dinsdag 7 september 2021

De komende week valt de nieuwsbrief bij de bewoners op de deurmat. Wilt u deze al vast lezen? Dat kan! U vindt de nieuwsbrief onderaan deze pagina bij Belangrijke documenten.

Opname energielabel

woensdag 11 augustus 2021

Invent is door Wierden & Borgen gevraagd om de huidige energielabels van de woningen vast te stellen. Daarom bezoekt Invent tussen nu en half september de woningen. De bewoners ontvangen hierover een brief van Invent met meer informatie.

Projectcommissie - 10e bijeenkomst

zondag 27 juni 2021

Dit was de laatste reguliere bijeenkomst met de leden van de projectcommissie. We hebben hen bedankt voor hun inzet en betrokkenheid tijdens de afgelopen maanden. Mede dankzij hen zijn we gekomen tot een concept verbeter-/verduurzamingsvoorstel. (project H3V fase 1B)

Wat een betrokkenheid!

dinsdag 22 juni 2021

Eind mei ontvingen de bewoners een enquête waarin wij hen vroegen naar hun ervaringen en wensen. Wat geweldig om te zien hoeveel respons wij mochten ontvangen! Geweldig dat zo veel bewoners hebben aangegeven niet te kunnen wachten dat de werkzaamheden worden uitgevoerd! We gaan met de uitkomsten aan de slag en het definitieve verbeter-/verduurzamingsvoorstel opstellen. Tijdens keukentafelgesprekken bespreken we dit voorstel met de bewoners. (project H3V fase 1B)

Woonupdate #2 - juni 2021

dinsdag 8 juni 2021

De komende week valt de nieuwsbrief bij de bewoners op de deurmat! Wilt u deze al vast lezen? Dat kan! U vindt de nieuwsbrief onderaan deze pagina bij Belangrijke documenten. (project H3V fase 1B)

Wet Natuurbescherming

maandag 7 juni 2021

Voordat de werkzaamheden starten, moet Wierden en Borgen voldoen aan de regels van Wet natuurbescherming. Vooraf onderzoeken of beschermde diersoorten in de woningen zijn gehuisvest maakt onderdeel uit van deze wet. Buro Bakker voert in juni het vleermuisonderzoek uit. (project H3V fase 1B)

Behoeftepeiling - enquête

maandag 31 mei 2021

De bewoners ontvangen vandaag een enquête waarin ze gevraagd worden hun ervaringen en behoeften te delen. Wierden & Borgen gebruikt de uitkomsten van deze enquête om tot een goed en passend verduurzamingsplan te komen. (project H3V fase 1B)

Projectcommissie - 9e bijeenkomst

maandag 17 mei 2021

Tijdens dit overleg bespreken de aanwezigen onder andere de concept-enquête. De enquête is een behoeftepeiling die alle bewoners zullen ontvangen. Het doel is om de ervaringen en wensen op te halen, om te komen tot een definitief plan dat aansluit bij de doelen van Wierden & Borgen en de wensen en behoeften van de bewoners. (project H3V fase 1B)

Projectcommissie - 8e bijeenkomst

maandag 12 april 2021

Het projectteam deelt de stand van zaken van de voorbereidende werkzaamheden. De leden adviseren het projectteam over mogelijke manieren van communiceren met de bewoners voor en tijdens uitvoering van de werkzaamheden. (project H3V fase 1B)

Projectcommissie - 7e bijeenkomst

maandag 8 maart 2021

Een aantal leden heeft hun werkelijke gebruikscijfers van stoken en elektra gedeeld. Op basis hiervan heeft heeft projectteam doorberekend wat de mogelijke besparingen in woonlasten zijn na uitvoering van verschillende verbeter- en/of verduurzamingswerkzaamheden. (project H3V fase 1B)

Projectcommissie - 6e bijeenkomst

maandag 8 februari 2021

Het projectteam bespreekt met de leden de planning en de mogelijke werkzaamheden die uitgevoerd worden. Daarnaast bespreken ze de stand van zaken van de overige werkzaamheden die in voorbereiding op het project worden uitgevoerd, waaronder het dakpannenonderzoek en de werkzaamheden in relatie tot Wet Natuurbescherming. (project H3V fase 1B)

Projectcommissie - 5e bijeenkomst

maandag 18 januari 2021

Op verzoek van de leden staat deze bijeenkomst grotendeels in het teken van het huurbeleid. Een van de beleidsmedewerkers van Wierden & Borgen geeft een uitgebreide presentatie over dit onderwerp. (project H3V fase 1B)

Brief versterkingsadvies

maandag 11 januari 2021

De bewoners van de woningen met een versterkingsadvies ontvangen een brief waarin zij hierover geïnformeerd worden. Deze woningen maken geen deel meer uit van dit project. (project H3V fase 1B)

Projectcommissie - 4e bijeenkomst

donderdag 7 januari 2021

De leden van de projectcommissie en het projectteam bespreken de huidige stand van zaken van het project waaronder de uitkomsten van het dakpannenonderzoek en de gevolgen van het versterkingsadvies van NCG. (project H3V fase 1B)

Dakpannenonderzoek

dinsdag 1 december 2020

Ter voorbereiding op het definitieve plan voert Buro BMI een dakpannenonderzoek uit. Hieruit blijkt welke dakpannen nog voldoen en bij welke woningen we tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de dakpannen gaan vervangen. (project H3V fase 1B)

Projectcommissie - 3e bijeenkomst

maandag 30 november 2020

Tijdens een interactieve workshop delen de leden van de projectcommissie hun ervaringen en wensen. Het projectteam en de leden bespreken de plannen en de geplande onderhoudswerkzaamheden. (project H3V fase 1B)

Versterkingsadvies NCG

maandag 2 november 2020

NCG geeft op basis van een nieuwe rekenmodel een versterkingsadvies voor woningen in het aardbevingsgebied. Hiervan vallen 66 woningen op dat moment nog binnen dit project. Deze woningen worden ondergebracht in een ander project. (project H3V fase 1B)

Projectcommissie - 2e bijeenkomst

maandag 19 oktober 2020

De leden van de projectcommissie krijgen inzicht in de uitkomsten van de behoeftepeiling van juli 2020. Daarnaast geeft installateur Feenstra een presentatie over de toepassing van mogelijke installaties. (project H3V fase 1B)

Projectcommissie - 1e bijeenkomst

dinsdag 6 oktober 2020

De projectcommissie is een sparringpartner die meedenkt over goede oplossingen bij het verduurzamen en verbeteren: een klankbordgroep die scenario’s bedenkt en beoordeelt en weet wat er leeft bij bewoners. Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt het projectteam met de leden van de projectcommissie de lopende zaken om te komen tot een plan dat aansluit bij de behoeften en wensen van Wierden en Borgen én de bewoners. Namens de Huurdersvereniging is ook iemand aanwezig bij deze bijeenkomsten. Bij "belangrijke documenten" vindt u een overzicht waarin de leden van de projectcommissie vermeld staan. (project H3V fase 1B)

Behoeftepeiling onder huurders

maandag 3 augustus 2020

Het projectteam voert een behoeftepeiling uit onder circa 10% van de bewoners. Het team gaat langs bij de huurders om te informeren naar hun ervaringen, wensen en behoeften. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het opstellen van het projectplan. (project H3V fase 1B)

Oproep deel te nemen aan projectcommissie

woensdag 8 juli 2020

Samen verbeteren en verduurzamen: de bewoners ontvangen een oproep om zich aan te melden voor de projectcommissie. Samen met de projectcommissie gaat Wierden & Borgen de plannen om te verbeteren en verduurzamen verder uitwerken. (project H3V fase 1B)

Informeren huurders finale regeling NAM en Wierden & Borgen

dinsdag 9 juli 2019

De bewoners ontvangen een brief waarin staat vermeld dat Wierden & Borgen met NAM een finale regeling is overeengekomen. Deze regeling is aanleiding tot dit project. (project H3V fase 1B)

Toon meer resultaten

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden en plannen in Ten Boer? Laat dan hieronder je e-mailadres achter. Je krijgt een mail wanneer we weer een update plaatsen.

Belangrijke documenten

Hier plaatsen wij onze woonupdates en andere belangrijke documenten.