Tooltip content here Menu

Alle projecten Ten Boer

We hebben de woningen aan de Blinkerdlaan en Ommelanderstraat vervangen voor 14 nieuwe woningen. De plannen hiervan zijn samen met de bewoners uitgewerkt. Verder hebben we 10 nieuwe eengezinswoningen aan de Marskramer gebouwd. Ook verbeteren en verduurzamen we 9 woningen aan Groene Zoom, Karspelstraat en Kloosterstraat onder de naam Duurzaam Thuis. Daarnaast beginnen we met een sloop-nieuwbouw proces aan de Groene Zoom en Herepad.

 

Projecten in het kort

  • Marskramer: nieuwbouw 10 gezinswoningen
  • Blinkerdlaan en Ommelanderstraat: 14 nieuwe woningen
  • Verduurzamen 9 woningen Groene Zoom, Karspelstraat en Kloosterstraat
  • Groene Zoom en Herepad, sloop-nieuwbouw van 9 woningen
Wiebo vakman

Voortgang projecten

  • Marskramer april 2022 opgeleverd
  • Blinkerdlaan en Ommelanderstraat opgeleverd juni 2023
  • Groene Zoom en Herepad in voorbereiding
Irene de Vries

Contactpersoon

Vragen? Stel ze gerust.

Irene de Vries
Woonconsulent

woonpunt@wierdenenborgen.nl 

Recente updates

Buurtschouw

maandag 26 februari 2024

Woensdagmiddag 24 januari is de buurtschouw geweest voor het Herepad-Groene zoom in Ten Boer. Bijna alle bewoners waren aanwezig om samen met de architect een rondje om de woningen te lopen. De woonwensen voor de woningen en de buurt zijn besproken. De architect gaat nu samen met Wierden en Borgen en de gemeente Groningen de uitkomsten bespreken. Wanneer hier een schetsontwerp van gemaakt is wordt dit gedeeld tijdens de bewonerscommissie.

De laatste punten in Ten Boer

maandag 20 november 2023

In Ten Boer vorderen de werkzaamheden flink en is het deelproject bijna gereed. Een aantal woningen zijn klaar en opgeleverd en van een aantal woningen worden de laatste punten opgepakt.

Door het slechte weer heeft het plaatsen van de nieuwe bergingen wat vertraging opgelopen. Het was dan ook een hele natte oktober en novembermaand! Hopelijk knapt het snel op zodat ook de laatste puntjes kunnen worden opgepakt. 

Gevelonderzoek in Ten Boer

vrijdag 4 augustus 2023

Eind september 2023 zal de aannemer gaan starten in Ten Boer met de verduurzaming. 

Ter voorbereidingen hierop, laat de aannemer door Douwenga en Nebest de spouwankers controleren op dinsdag 15 augustus (onder voorbehoud van de weersomstandigheden). 

De woningen die we gaan onderzoeken zijn:

  • Kloosterstraat 20/28
  • Groene Zoom 63/67

Op basis van de situering van de verschillende woningen en woningtypes zullen de kopgevels en de voorgevels worden onderzocht. Mits bereikbaar met de hoogwerker zullen ook de achtergevels worden onderzocht.

Een spouwanker verbindt de binnenmuur en buitengevel met elkaar. Zo ontstaat een stabiele constructie. Medewerkers van Douwenga en Nebest beoordelen bij verschillende gevels op meer plekken de staat van de spouwankers. Zij kunnen dit onderzoek op twee manieren uitvoeren. Ze maken boorgaten in de buitengevel en met een kleine camera kijken zij in de spouw. Een andere manier om een spouwanker onderzoek uit te voeren is door een aantal bakstenen tijdelijk te verwijderen. Zo zien zij of er problemen met spouwankers zijn. Na het onderzoek herstellen zij de boorgaten en metselen bakstenen weer terug op hun plek.

Eerste bijeenkomst

woensdag 5 juli 2023

Op 20 juni hebben de bewoners de eerste bijeenkomst gehad. Hierbij was onze manager Vastgoed, André Giezen aanwezig. Samen met het Projectteam is er verteld dat Wierden en Borgen de woningen wil vervangen voor nieuwbouw. Dit nieuws was wel even schrikken. De rest van de avond is er gesproken over het Sociaal Plan en hoe we dit proces samen gaan doorlopen. Op dit moment zijn de eerste keukentafelgesprekken bezig.

Kijkmoment op de bouw

maandag 27 maart 2023

Op donderdag 16 maart hebben de terugkerende bewoners in hun woning kunnen kijken. We hebben veel tevreden reacties gekregen! Ook een paar kritische opmerkingen over opleverpuntjes. We verwachten dat de woningen begin mei opgeleverd worden.

Voortgang bouw

maandag 21 november 2022

De bouw van de woningen vordert mooi! Op de foto is het eerste blok te zien van de Ommelanderstraat. Op dit moment is Plegt-Vos bezig met het leggen en storten van de verdiepingsvloeren. Wanneer alles volgens planning verloopt, zit het dak op de woning voor de kerst.

Werkzaamheden door pdb|design op 16 augustus

maandag 8 augustus 2022

De firma pdb|design architecten & ingenieurs voert op dinsdag 16 augustus werkzaamheden uit voor het project. Een medewerker maakt scans van de woningen. Het bureau maakt op basis van deze scans tekeningen. Deze tekeningen zijn nodig voor de aanvraag van de bouwvergunning. De medewerker hoeft niet in uw woning of achtertuin te zijn. Hij zal vanaf de straat en brandgang scans maken van de voorzijde, zijkant en achterzijde van de woning.

Bewoners akkoord, start werkzaamheden 2023

zaterdag 30 juli 2022

Alle bewoners in dit deelproject hebben ingestemd met het voorstel Duurzaam Thuis. Dit betekent dat we de werkzaamheden gaan uitvoeren. Alle woningen krijgen energielabel A+. De aannemer start in de tweede helft van 2023 met de werkzaamheden.

Woonupdate #5 is uit

vrijdag 22 juli 2022

Afgelopen week ontvingen de bewoners de Woonupdate - juli 2022 - op de deurmat. Wilt u deze ook lezen? Dat kan! U vindt de Woonupdate onderaan deze pagina bij Belangrijke documenten.

Laatste paal sloop Blinkerdlaan

woensdag 20 juli 2022

De sloop van de oude woningen is in mei gestart en werd op woensdag 20 juli afgerond. In het bijzijn van de voormalige bewoners werd de laatste paal van de sloop aan de Blinkerdlaan verwijderd. Aan de Ommelanderstraat is de fundering voor de nieuwbouw al gelegd. Bekijk het hele nieuwsbericht hier: https://www.wierdenenborgen.nl/nieuws/afronding-sloop-blinkerdlaan-en-start-nieuwbouw-aan-ommelanderstraat-in-ten-boer 

ZAV: Even geduld aub

donderdag 19 mei 2022

Beste bewoners, Er komen veel vragen binnen over het door de NCG aangekondigde ZAV beleid, oftewel de vergoeding voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen in, aan en om de woning. Als Wierden en Borgen zijn we op dit moment hard bezig om voor iedereen uit te zoeken wat dit betekent en hoe we u hiermee kunnen helpen. Hier hebben we echter even tijd voor nodig. Ons verzoek is om eventuele vragen te bewaren totdat wij u hierover informeren. Wij werken er hard aan om er zo snel mogelijk bij u op terug te komen.

Update van de sloop

donderdag 12 mei 2022

Halverwege april zijn de laatste sleutels ingeleverd van de Ommelanderstraat en Blinkerdlaan. Dat betekent dat alle bewoners nu definitief over zijn naar de wisselwoning of permanente woning.

Het voorbereidende onderzoek is nu afgerond. En de sloopvergunning is ingediend. Zoals op de foto te zien is, is de sloop van de particuliere buren al gestart! Bij onze woningen zijn de sloopwerkzaamheden alleen binnenshuis. Als alles goed gaat, gaat de grijper in het eerste blok in week 22. 

Wilt u ook de updates meekrijgen van de particuliere buren? Plegt-Vos maakt gebruik van een bouwapp. Op het bouwbord die in de wijk staat, staat een QR-code. Wanneer u die scant, krijgt u toegang tot de bouwapp. 

Voorbereiding van de sloop

zaterdag 23 april 2022

In de afgelopen weken is er veel gebeurd ter voorbereiding van de sloop. Tussen 4 en 15 april zijn in fases de sleutels ingeleverd van de bewoners. In dezelfde volgorde is er een asbestinventarisatie bedrijf door de woningen gegaan. Daarop aansluitend zijn alle woningen afgesloten van de nuts. 
Voor nu is het wachten op de asbestrapportages zodat we de volgende stap kunnen zetten. Wanneer de sloper gaat starten, informeren wij de bewoners over.

Definitief ontwerp van het openbaar gebied

dinsdag 1 maart 2022

De gemeente heeft op de website www.versterkenenvernieuwen.groningen.nl  geplaatst wat het definitieve ontwerp wordt van de wijk. Ga naar de website en klik op 'Ten Boer' voor al het nieuws.

Woonupdate 4

maandag 21 februari 2022

Afgelopen week ontvingen de bewoners Woonupdate 4 op de deurmat. Wilt u deze ook lezen? Dat kan! U vindt de Woonupdate onderaan deze pagina bij Belangrijke documenten.

Fijne feestdagen!

woensdag 22 december 2021

Vandaag hebben wij kersstollen uitgedeeld aan de bewoners van de Blinderdlaan en de Ommelanderstraat.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond 2022!

Irene de Vries heeft vakantie van 27 december 2021 tot en met 9 januari 2022. 10 januari zijn wij weer bereikbaar voor u.

Overeenkomst met aannemer

woensdag 13 oktober 2021

Van Wijnen is de aannemer met wie Wierden en Borgen de samenwerking aangaat voor dit project. Dinsdag 12 oktober ondertekenden de directeur-bestuurder van Wierden en Borgen en regiodirecteur van Van Wijnen de overeenkomst voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 

Natuurvrij maken

woensdag 15 september 2021

Vandaag is het bericht naar de bewoners gestuurd dat de woningen eind volgende week natuurvrij gemaakt worden door Bouwbedrijf Doornbos. Ze gaan een groot net over het dak spannen en alle gaatjes en kiertjes bij het dak dicht maken. Hierdoor kunnen de vogels en vleermuizen geen nesten meer maken in de gevels of onder het dak. Dit wordt gedaan ter voorbereiding van het slopen van de woningen. Ook de dieren mogen dan niet meer in de woning 'wonen'.

Een nieuwe projectnaam!

dinsdag 7 september 2021

Samen met de leden van de projectcommissie bedachten we een nieuwe projectnaam die beter bij het project past. We gaan uw woning verbeteren en verduurzamen. Het is uw thuis; een fijner en comfortabeler thuis voor nu en in de toekomst. We noemen het project daarom vanaf nu: “Duurzaam Thuis”.

Woonupdate #3 - september 2021

dinsdag 7 september 2021

De komende week valt de nieuwsbrief bij de bewoners op de deurmat. Wilt u deze al vast lezen? Dat kan! U vindt de nieuwsbrief onderaan deze pagina bij Belangrijke documenten.

Aannemersselectie

donderdag 19 augustus 2021

Op 1 juli vond de aannemersselectie plaats. Uiteindelijk is Plegt-Vos de aannemer geworden die deze nieuwe woningen gaat bouwen. Tijdens de volgende avond met de projectcommissie (24 augustus) gaan we hierover verder in gesprek met de bewoners. 

Opname energielabel

woensdag 11 augustus 2021

Invent is door Wierden & Borgen gevraagd om de huidige energielabels van de woningen vast te stellen. Daarom bezoekt Invent tussen nu en half september de woningen. De bewoners ontvangen hierover een brief van Invent met meer informatie.

Projectcommissie - 10e bijeenkomst

zondag 27 juni 2021

Dit was de laatste reguliere bijeenkomst met de leden van de projectcommissie. We hebben hen bedankt voor hun inzet en betrokkenheid tijdens de afgelopen maanden. Mede dankzij hen zijn we gekomen tot een concept verbeter-/verduurzamingsvoorstel. (project H3V fase 1B)

Wat een betrokkenheid!

dinsdag 22 juni 2021

Eind mei ontvingen de bewoners een enquête waarin wij hen vroegen naar hun ervaringen en wensen. Wat geweldig om te zien hoeveel respons wij mochten ontvangen! Geweldig dat zo veel bewoners hebben aangegeven niet te kunnen wachten dat de werkzaamheden worden uitgevoerd! We gaan met de uitkomsten aan de slag en het definitieve verbeter-/verduurzamingsvoorstel opstellen. Tijdens keukentafelgesprekken bespreken we dit voorstel met de bewoners. (project H3V fase 1B)

Woonupdate #2 - juni 2021

dinsdag 8 juni 2021

De komende week valt de nieuwsbrief bij de bewoners op de deurmat! Wilt u deze al vast lezen? Dat kan! U vindt de nieuwsbrief onderaan deze pagina bij Belangrijke documenten. (project H3V fase 1B)

Wet Natuurbescherming

maandag 7 juni 2021

Voordat de werkzaamheden starten, moet Wierden en Borgen voldoen aan de regels van Wet natuurbescherming. Vooraf onderzoeken of beschermde diersoorten in de woningen zijn gehuisvest maakt onderdeel uit van deze wet. Buro Bakker voert in juni het vleermuisonderzoek uit. (project H3V fase 1B)

Behoeftepeiling - enquête

maandag 31 mei 2021

De bewoners ontvangen vandaag een enquête waarin ze gevraagd worden hun ervaringen en behoeften te delen. Wierden & Borgen gebruikt de uitkomsten van deze enquête om tot een goed en passend verduurzamingsplan te komen. (project H3V fase 1B)

Nieuwe Woonupdate Ten Boer

dinsdag 25 mei 2021

De bewoners van de Blinkerdlaan en Ommelanderstraat hebben afgelopen week een nieuwe Woonupdate ontvangen. Op deze manier willen wij hen zo goed mogelijk op de hoogte houden over de voortgang van de sloop/nieuwbouw van de woningen aan de Blinkerdlaan en Ommelanderstraat en de nieuwbouw aan de Standwerker. 

Projectcommissie - 9e bijeenkomst

maandag 17 mei 2021

Tijdens dit overleg bespreken de aanwezigen onder andere de concept-enquête. De enquête is een behoeftepeiling die alle bewoners zullen ontvangen. Het doel is om de ervaringen en wensen op te halen, om te komen tot een definitief plan dat aansluit bij de doelen van Wierden & Borgen en de wensen en behoeften van de bewoners. (project H3V fase 1B)

Digitale bewonersavond - bijpraten bewoners over stand van zaken

dinsdag 4 mei 2021

Eind mei organiseren we een digitale bewonersavond voor de bewoners die terugkeren naar de nieuwbouw aan de Blinkerdlaan en Ommelanderstraat. Tijdens deze vierde zogenoemde projectcommissie bespreken we de stand van zaken en de voortgang van het project. Binnenkort ontvangen de bewoners een uitnodiging voor deze avond. 

Projectcommissie - 8e bijeenkomst

maandag 12 april 2021

Het projectteam deelt de stand van zaken van de voorbereidende werkzaamheden. De leden adviseren het projectteam over mogelijke manieren van communiceren met de bewoners voor en tijdens uitvoering van de werkzaamheden. (project H3V fase 1B)

Toewijzing Standwerker

maandag 5 april 2021

Een aantal bewoners van het project Blinkerdlaan en Ommelanderstraat kiest ervoor om één keer te verhuizen naar de nieuwbouw aan de Standwerker. Tijdens een individueel gesprek zijn de woonwensen van deze bewoners nogmaals opgehaald en inmiddels is de toewijzing gedaan.

De overige woningen van de nieuwbouw aan de Standwerker worden in eerste instantie ook ingezet als tijdelijke huisvesting voor het project Blinkerdlaan en Ommelanderstraat. De bewoners die hier gebruik van kunnen maken, hebben bericht van ons gekregen over naar welke wisselwoning zij verhuizen. Naar verwachting is dit begin 2022. Aan de andere bewoners hopen we z.s.m. duidelijkheid te kunnen geven over naar welke wisselwoning zij verhuizen. 

Digitale bewonersavond en individuele gesprekken met bewoners

maandag 22 maart 2021

Begin maart organiseerden wij een digitale bewonersavond (projectcommissie) voor de bewoners die terugkeren naar de nieuwe woningen aan de Ommelanderstraat en Blinkerdlaan. Ook zijn we deze maand individueel in gesprek gegaan met de bewoners van dit project die permanent naar de Standwerker willen verhuizen. 

Projectcommissie - 7e bijeenkomst

maandag 8 maart 2021

Een aantal leden heeft hun werkelijke gebruikscijfers van stoken en elektra gedeeld. Op basis hiervan heeft heeft projectteam doorberekend wat de mogelijke besparingen in woonlasten zijn na uitvoering van verschillende verbeter- en/of verduurzamingswerkzaamheden. (project H3V fase 1B)

Eerste woonupdate Ten Boer

dinsdag 9 februari 2021

Bewoners van de Ommelanderstraat en de Blinkerdlaan kregen begin februari de eerste woonupdate voor Ten Boer bezorgd.

Projectcommissie - 6e bijeenkomst

maandag 8 februari 2021

Het projectteam bespreekt met de leden de planning en de mogelijke werkzaamheden die uitgevoerd worden. Daarnaast bespreken ze de stand van zaken van de overige werkzaamheden die in voorbereiding op het project worden uitgevoerd, waaronder het dakpannenonderzoek en de werkzaamheden in relatie tot Wet Natuurbescherming. (project H3V fase 1B)

Projectcommissie - 5e bijeenkomst

maandag 18 januari 2021

Op verzoek van de leden staat deze bijeenkomst grotendeels in het teken van het huurbeleid. Een van de beleidsmedewerkers van Wierden & Borgen geeft een uitgebreide presentatie over dit onderwerp. (project H3V fase 1B)

Brief versterkingsadvies

maandag 11 januari 2021

De bewoners van de woningen met een versterkingsadvies ontvangen een brief waarin zij hierover geïnformeerd worden. Deze woningen maken geen deel meer uit van dit project. (project H3V fase 1B)

Projectcommissie - 4e bijeenkomst

donderdag 7 januari 2021

De leden van de projectcommissie en het projectteam bespreken de huidige stand van zaken van het project waaronder de uitkomsten van het dakpannenonderzoek en de gevolgen van het versterkingsadvies van NCG. (project H3V fase 1B)

Brief ingangsdatum sociaal plan

donderdag 17 december 2020

Eind december 2020 ontvingen de bewoners van de Ommelanderstraat en Blinkerdlaan een brief van Wierden en Borgen waarin officieel de ingangsdatum van het sociaal plan is aangegeven. Vanaf 1 januari 2021 maken deze bewoners aanspraak op het sociaal plan.

Dakpannenonderzoek

dinsdag 1 december 2020

Ter voorbereiding op het definitieve plan voert Buro BMI een dakpannenonderzoek uit. Hieruit blijkt welke dakpannen nog voldoen en bij welke woningen we tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de dakpannen gaan vervangen. (project H3V fase 1B)

Projectcommissie - 3e bijeenkomst

maandag 30 november 2020

Tijdens een interactieve workshop delen de leden van de projectcommissie hun ervaringen en wensen. Het projectteam en de leden bespreken de plannen en de geplande onderhoudswerkzaamheden. (project H3V fase 1B)

Versterkingsadvies NCG

maandag 2 november 2020

NCG geeft op basis van een nieuwe rekenmodel een versterkingsadvies voor woningen in het aardbevingsgebied. Hiervan vallen 66 woningen op dat moment nog binnen dit project. Deze woningen worden ondergebracht in een ander project. (project H3V fase 1B)

Individuele gesprekken

zondag 1 november 2020

In november en december voerde het projectteam van Wierden en Borgen individuele bewonersgesprekken met bewoners van de Ommelanderstraat en de Blinkerdlaan. In dit gesprek werden de nieuwbouwplannen en stedenbouwkundige voorstellen van de gemeente voor de nieuwe woningen besproken. We hebben input op de plannen opgehaald bij de bewoners. Ook werd een vooruitblik gegeven op het sociaal plan, de nieuwe ministeriële regelingen kwamen aan bod en we bespraken de individuele (woon)wensen nogmaals.

Projectcommissie - 2e bijeenkomst

maandag 19 oktober 2020

De leden van de projectcommissie krijgen inzicht in de uitkomsten van de behoeftepeiling van juli 2020. Daarnaast geeft installateur Feenstra een presentatie over de toepassing van mogelijke installaties. (project H3V fase 1B)

Wierden en Borgen op weekmarkt Ten Boer

dinsdag 6 oktober 2020

Wierden en Borgen was vandaag aanwezig op de weekmarkt in Ten Boer om vragen te beantwoorden over de ontwikkelingen in de buurt.

Projectcommissie - 1e bijeenkomst

dinsdag 6 oktober 2020

De projectcommissie is een sparringpartner die meedenkt over goede oplossingen bij het verduurzamen en verbeteren: een klankbordgroep die scenario’s bedenkt en beoordeelt en weet wat er leeft bij bewoners. Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt het projectteam met de leden van de projectcommissie de lopende zaken om te komen tot een plan dat aansluit bij de behoeften en wensen van Wierden en Borgen én de bewoners. Namens de Huurdersvereniging is ook iemand aanwezig bij deze bijeenkomsten. Bij "belangrijke documenten" vindt u een overzicht waarin de leden van de projectcommissie vermeld staan. (project H3V fase 1B)

Behoeftepeiling onder huurders

maandag 3 augustus 2020

Het projectteam voert een behoeftepeiling uit onder circa 10% van de bewoners. Het team gaat langs bij de huurders om te informeren naar hun ervaringen, wensen en behoeften. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het opstellen van het projectplan. (project H3V fase 1B)

Oproep deel te nemen aan projectcommissie

woensdag 8 juli 2020

Samen verbeteren en verduurzamen: de bewoners ontvangen een oproep om zich aan te melden voor de projectcommissie. Samen met de projectcommissie gaat Wierden & Borgen de plannen om te verbeteren en verduurzamen verder uitwerken. (project H3V fase 1B)

Bewonersgesprekken

maandag 1 juni 2020

Juni staat in het teken van gesprekken met de bewoners van de Ommelanderstraat en Blinkerdlaan.

Kennismakingsgesprek projectteam en bewoners

dinsdag 3 maart 2020

Vandaag was er een kennismakingsgesprek tussen projectteam Ten Boer van Wierden en Borgen en de bewoners van de Ommelanderstraat en Blinkerdlaan.

Informeren huurders finale regeling NAM en Wierden & Borgen

dinsdag 9 juli 2019

De bewoners ontvangen een brief waarin staat vermeld dat Wierden & Borgen met NAM een finale regeling is overeengekomen. Deze regeling is aanleiding tot dit project. (project H3V fase 1B)

Toon meer resultaten
Wiebo vakman

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden en plannen in Ten Boer? Laat dan hieronder je e-mailadres achter. Je krijgt een mail wanneer we weer een update plaatsen.

Belangrijke documenten

Hier plaatsen wij onze woonupdates en andere belangrijke documenten.