Alle projecten Ten Boer

Header afbeelding

We pakken de huurwoningen aan de Blinkerdlaan en Ommelanderstraat aan. De oude woningen worden gesloopt en hier komen 14 nieuwe woningen voor terug. De plannen hiervoor werkt Wierden en Borgen stap voor stap uit, in goed overleg met de betrokken bewoners. Daarnaast bouwen we 10 nieuwe eengezinswoningen aan de Marskramer. Ook verbeteren en verduurzamen we 9 woningen aan Groene Zoom, Karspelstraat en Kloosterstraat.

 

Projecten in het kort

  • Marskramer: nieuwbouw 10 gezinswoningen
  • Blinkerdlaan en Ommelanderstraat: sloop/nieuwbouw 14 woningen
Wiebo vakman

Voortgang projecten

  • Start bouw Marskramer zomer 2021
  • Sloop Blinkerdlaan en Ommelanderstraat voorjaar 2022
Foto

Contactpersoon

Vragen? Stel ze gerust.

Irene de Vries
Woonconsulent

woonpunt@wierdenenborgen.nl 

Recente updates

dinsdag 26 oktober 2021

Meer details bekend over de planning

We verwachten in het eerste halfjaar van 2022 iedereen te kunnen ontvangen in een modelwoning. Daar informeren wij u over de plannen. Volgens de huidige planning start de aannemer in het tweede kwartaal met de werkzaamheden in Bedum. Vervolgens gaan we via Onderdendam naar Uithuizermeeden en Roodeschool. Zodra we daar klaar zijn voeren we de werkzaamheden uit in Ten Boer en Garmerwolde.

woensdag 13 oktober 2021

Overeenkomst met aannemer

Van Wijnen is de aannemer met wie Wierden en Borgen de samenwerking aangaat voor dit project. Dinsdag 12 oktober ondertekenden de directeur-bestuurder van Wierden en Borgen en regiodirecteur van Van Wijnen de overeenkomst voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 

woensdag 15 september 2021

Natuurvrij maken

Vandaag is het bericht naar de bewoners gestuurd dat de woningen eind volgende week natuurvrij gemaakt worden door Bouwbedrijf Doornbos. Ze gaan een groot net over het dak spannen en alle gaatjes en kiertjes bij het dak dicht maken. Hierdoor kunnen de vogels en vleermuizen geen nesten meer maken in de gevels of onder het dak. Dit wordt gedaan ter voorbereiding van het slopen van de woningen. Ook de dieren mogen dan niet meer in de woning 'wonen'.

maandag 13 september 2021

Vorderingen na bouwvak

In de bouwvak lag er alleen een fundering en nu staan de twee blokken er al! Het is een leuk proces om te zien. De toekomstige bewoners zijn ondertussen bezig met het uitzoeken van hun nieuwe keuken. 

dinsdag 7 september 2021

Een nieuwe projectnaam!

Samen met de leden van de projectcommissie bedachten we een nieuwe projectnaam die beter bij het project past. We gaan uw woning verbeteren en verduurzamen. Het is uw thuis; een fijner en comfortabeler thuis voor nu en in de toekomst. We noemen het project daarom vanaf nu: “Duurzaam Thuis”.

dinsdag 7 september 2021

Woonupdate #3 - september 2021

De komende week valt de nieuwsbrief bij de bewoners op de deurmat. Wilt u deze al vast lezen? Dat kan! U vindt de nieuwsbrief onderaan deze pagina bij Belangrijke documenten.

donderdag 19 augustus 2021

Voortgang bouw

De bouw heeft even stil gelegen door de bouwvak, maar de aannemer zal spoedig weer beginnen!

donderdag 19 augustus 2021

Aannemersselectie

Op 1 juli vond de aannemersselectie plaats. Uiteindelijk is Plegt-Vos de aannemer geworden die deze nieuwe woningen gaat bouwen. Tijdens de volgende avond met de projectcommissie (24 augustus) gaan we hierover verder in gesprek met de bewoners. 

woensdag 11 augustus 2021

Opname energielabel

Invent is door Wierden & Borgen gevraagd om de huidige energielabels van de woningen vast te stellen. Daarom bezoekt Invent tussen nu en half september de woningen. De bewoners ontvangen hierover een brief van Invent met meer informatie.

zondag 27 juni 2021

Projectcommissie - 10e bijeenkomst

Dit was de laatste reguliere bijeenkomst met de leden van de projectcommissie. We hebben hen bedankt voor hun inzet en betrokkenheid tijdens de afgelopen maanden. Mede dankzij hen zijn we gekomen tot een concept verbeter-/verduurzamingsvoorstel. (project H3V fase 1B)

donderdag 24 juni 2021

De bouw is gestart!

Deze week is VDM gestart met de bouw van de nieuwe woningen aan de Marskramer. De nieuwe woningen zijn naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 klaar. Wij nemen u stap voor stap mee in de bouw van deze nieuwe woningen. Een deel van de huidige bewoners van de Blinkerdlaan en Ommelanderstraat kiest de Marskramer als permanente nieuwe woning en voor een ander deel is het een wisselwoning. In totaal worden er 10 duurzame eengezinswoningen gebouwd.  

dinsdag 22 juni 2021

Wat een betrokkenheid!

Eind mei ontvingen de bewoners een enquête waarin wij hen vroegen naar hun ervaringen en wensen. Wat geweldig om te zien hoeveel respons wij mochten ontvangen! Geweldig dat zo veel bewoners hebben aangegeven niet te kunnen wachten dat de werkzaamheden worden uitgevoerd! We gaan met de uitkomsten aan de slag en het definitieve verbeter-/verduurzamingsvoorstel opstellen. Tijdens keukentafelgesprekken bespreken we dit voorstel met de bewoners. (project H3V fase 1B)

dinsdag 8 juni 2021

Woonupdate #2 - juni 2021

De komende week valt de nieuwsbrief bij de bewoners op de deurmat! Wilt u deze al vast lezen? Dat kan! U vindt de nieuwsbrief onderaan deze pagina bij Belangrijke documenten. (project H3V fase 1B)

maandag 7 juni 2021

Wet Natuurbescherming

Voordat de werkzaamheden starten, moet Wierden en Borgen voldoen aan de regels van Wet natuurbescherming. Vooraf onderzoeken of beschermde diersoorten in de woningen zijn gehuisvest maakt onderdeel uit van deze wet. Buro Bakker voert in juni het vleermuisonderzoek uit. (project H3V fase 1B)

maandag 31 mei 2021

Behoeftepeiling - enquête

De bewoners ontvangen vandaag een enquête waarin ze gevraagd worden hun ervaringen en behoeften te delen. Wierden & Borgen gebruikt de uitkomsten van deze enquête om tot een goed en passend verduurzamingsplan te komen. (project H3V fase 1B)

dinsdag 25 mei 2021

Nieuwe Woonupdate Ten Boer

De bewoners van de Blinkerdlaan en Ommelanderstraat hebben afgelopen week een nieuwe Woonupdate ontvangen. Op deze manier willen wij hen zo goed mogelijk op de hoogte houden over de voortgang van de sloop/nieuwbouw van de woningen aan de Blinkerdlaan en Ommelanderstraat en de nieuwbouw aan de Standwerker. 

maandag 17 mei 2021

Projectcommissie - 9e bijeenkomst

Tijdens dit overleg bespreken de aanwezigen onder andere de concept-enquête. De enquête is een behoeftepeiling die alle bewoners zullen ontvangen. Het doel is om de ervaringen en wensen op te halen, om te komen tot een definitief plan dat aansluit bij de doelen van Wierden & Borgen en de wensen en behoeften van de bewoners. (project H3V fase 1B)

dinsdag 4 mei 2021

Digitale bewonersavond - bijpraten bewoners over stand van zaken

Eind mei organiseren we een digitale bewonersavond voor de bewoners die terugkeren naar de nieuwbouw aan de Blinkerdlaan en Ommelanderstraat. Tijdens deze vierde zogenoemde projectcommissie bespreken we de stand van zaken en de voortgang van het project. Binnenkort ontvangen de bewoners een uitnodiging voor deze avond. 

maandag 12 april 2021

Projectcommissie - 8e bijeenkomst

Het projectteam deelt de stand van zaken van de voorbereidende werkzaamheden. De leden adviseren het projectteam over mogelijke manieren van communiceren met de bewoners voor en tijdens uitvoering van de werkzaamheden. (project H3V fase 1B)

maandag 5 april 2021

Toewijzing Marskramer

Een aantal bewoners van het project Blinkerdlaan en Ommelanderstraat kiest ervoor om één keer te verhuizen naar de nieuwbouw aan de Marskramer. Tijdens een individueel gesprek zijn de woonwensen van deze bewoners nogmaals opgehaald en inmiddels is de toewijzing gedaan.

De overige woningen van de nieuwbouw aan de Marskramer worden in eerste instantie ook ingezet als tijdelijke huisvesting voor het project Blinkerdlaan en Ommelanderstraat. De bewoners die hier gebruik van kunnen maken, hebben bericht van ons gekregen over naar welke wisselwoning zij verhuizen. Naar verwachting is dit begin 2022. Aan de andere bewoners hopen we z.s.m. duidelijkheid te kunnen geven over naar welke wisselwoning zij verhuizen.

maandag 5 april 2021

Toewijzing Standwerker

Een aantal bewoners van het project Blinkerdlaan en Ommelanderstraat kiest ervoor om één keer te verhuizen naar de nieuwbouw aan de Standwerker. Tijdens een individueel gesprek zijn de woonwensen van deze bewoners nogmaals opgehaald en inmiddels is de toewijzing gedaan.

De overige woningen van de nieuwbouw aan de Standwerker worden in eerste instantie ook ingezet als tijdelijke huisvesting voor het project Blinkerdlaan en Ommelanderstraat. De bewoners die hier gebruik van kunnen maken, hebben bericht van ons gekregen over naar welke wisselwoning zij verhuizen. Naar verwachting is dit begin 2022. Aan de andere bewoners hopen we z.s.m. duidelijkheid te kunnen geven over naar welke wisselwoning zij verhuizen. 

maandag 22 maart 2021

Individuele gesprekken met bewoners

Begin maart organiseerden wij een digitale bewonersavond (projectcommissie) voor de bewoners die terugkeren naar de nieuwe woningen aan de Ommelanderstraat en Blinkerdlaan. Ook zijn we deze maand individueel in gesprek gegaan met de bewoners van dit project die permanent naar de Standwerker willen verhuizen om hun woonwensen nogmaals te bespreken. 

maandag 22 maart 2021

Digitale bewonersavond en individuele gesprekken met bewoners

Begin maart organiseerden wij een digitale bewonersavond (projectcommissie) voor de bewoners die terugkeren naar de nieuwe woningen aan de Ommelanderstraat en Blinkerdlaan. Ook zijn we deze maand individueel in gesprek gegaan met de bewoners van dit project die permanent naar de Standwerker willen verhuizen. 

maandag 8 maart 2021

Projectcommissie - 7e bijeenkomst

Een aantal leden heeft hun werkelijke gebruikscijfers van stoken en elektra gedeeld. Op basis hiervan heeft heeft projectteam doorberekend wat de mogelijke besparingen in woonlasten zijn na uitvoering van verschillende verbeter- en/of verduurzamingswerkzaamheden. (project H3V fase 1B)

dinsdag 9 februari 2021

Eerste woonupdate Ten Boer

Bewoners van de Ommelanderstraat en de Blinkerdlaan kregen begin februari de eerste woonupdate voor Ten Boer bezorgd.

maandag 8 februari 2021

Projectcommissie - 6e bijeenkomst

Het projectteam bespreekt met de leden de planning en de mogelijke werkzaamheden die uitgevoerd worden. Daarnaast bespreken ze de stand van zaken van de overige werkzaamheden die in voorbereiding op het project worden uitgevoerd, waaronder het dakpannenonderzoek en de werkzaamheden in relatie tot Wet Natuurbescherming. (project H3V fase 1B)

maandag 18 januari 2021

Projectcommissie - 5e bijeenkomst

Op verzoek van de leden staat deze bijeenkomst grotendeels in het teken van het huurbeleid. Een van de beleidsmedewerkers van Wierden & Borgen geeft een uitgebreide presentatie over dit onderwerp. (project H3V fase 1B)

maandag 11 januari 2021

Brief versterkingsadvies

De bewoners van de woningen met een versterkingsadvies ontvangen een brief waarin zij hierover geïnformeerd worden. Deze woningen maken geen deel meer uit van dit project. (project H3V fase 1B)

donderdag 7 januari 2021

Projectcommissie - 4e bijeenkomst

De leden van de projectcommissie en het projectteam bespreken de huidige stand van zaken van het project waaronder de uitkomsten van het dakpannenonderzoek en de gevolgen van het versterkingsadvies van NCG. (project H3V fase 1B)

donderdag 17 december 2020

Brief ingangsdatum sociaal plan

Eind december 2020 ontvingen de bewoners van de Ommelanderstraat en Blinkerdlaan een brief van Wierden en Borgen waarin officieel de ingangsdatum van het sociaal plan is aangegeven. Vanaf 1 januari 2021 maken deze bewoners aanspraak op het sociaal plan.

dinsdag 1 december 2020

Dakpannenonderzoek

Ter voorbereiding op het definitieve plan voert Buro BMI een dakpannenonderzoek uit. Hieruit blijkt welke dakpannen nog voldoen en bij welke woningen we tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de dakpannen gaan vervangen. (project H3V fase 1B)

maandag 30 november 2020

Projectcommissie - 3e bijeenkomst

Tijdens een interactieve workshop delen de leden van de projectcommissie hun ervaringen en wensen. Het projectteam en de leden bespreken de plannen en de geplande onderhoudswerkzaamheden. (project H3V fase 1B)

maandag 2 november 2020

Versterkingsadvies NCG

NCG geeft op basis van een nieuwe rekenmodel een versterkingsadvies voor woningen in het aardbevingsgebied. Hiervan vallen 66 woningen op dat moment nog binnen dit project. Deze woningen worden ondergebracht in een ander project. (project H3V fase 1B)

zondag 1 november 2020

Individuele gesprekken

In november en december voerde het projectteam van Wierden en Borgen individuele bewonersgesprekken met bewoners van de Ommelanderstraat en de Blinkerdlaan. In dit gesprek werden de nieuwbouwplannen en stedenbouwkundige voorstellen van de gemeente voor de nieuwe woningen besproken. We hebben input op de plannen opgehaald bij de bewoners. Ook werd een vooruitblik gegeven op het sociaal plan, de nieuwe ministeriële regelingen kwamen aan bod en we bespraken de individuele (woon)wensen nogmaals.

maandag 19 oktober 2020

Projectcommissie - 2e bijeenkomst

De leden van de projectcommissie krijgen inzicht in de uitkomsten van de behoeftepeiling van juli 2020. Daarnaast geeft installateur Feenstra een presentatie over de toepassing van mogelijke installaties. (project H3V fase 1B)

dinsdag 6 oktober 2020

Wierden en Borgen op weekmarkt Ten Boer

Wierden en Borgen was vandaag aanwezig op de weekmarkt in Ten Boer om vragen te beantwoorden over de ontwikkelingen in de buurt.

dinsdag 6 oktober 2020

Wierden en Borgen op weekmarkt Ten Boer

Wierden en Borgen was vandaag aanwezig op de weekmarkt in Ten Boer om vragen te beantwoorden over de ontwikkelingen in de buurt.

dinsdag 6 oktober 2020

Projectcommissie - 1e bijeenkomst

De projectcommissie is een sparringpartner die meedenkt over goede oplossingen bij het verduurzamen en verbeteren: een klankbordgroep die scenario’s bedenkt en beoordeelt en weet wat er leeft bij bewoners. Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt het projectteam met de leden van de projectcommissie de lopende zaken om te komen tot een plan dat aansluit bij de behoeften en wensen van Wierden en Borgen én de bewoners. Namens de Huurdersvereniging is ook iemand aanwezig bij deze bijeenkomsten. Bij "belangrijke documenten" vindt u een overzicht waarin de leden van de projectcommissie vermeld staan. (project H3V fase 1B)

woensdag 30 september 2020

Nieuwsbrief nieuwbouwplannen Standwerker

Wierden en Borgen brengt een nieuwsbrief uit over de nieuwbouwplannen aan de Standwerker. Deze is huis-aan-huis verspreid bij circa 150 omwonenden.

dinsdag 8 september 2020

Eerste bijeenkomst projectcommissie

Vandaag was de eerste bijeenkomst met de projectcommissie in het dorpshuis. We hebben de verschillende woningtypes doorgenomen, de uitgangspunten van de Gemeente Groningen, de uitgangspunten/toekomstplannen van Wierden en Borgen en de aanstaande nieuwbouw aan de Marskramer.

maandag 3 augustus 2020

Behoeftepeiling onder huurders

Het projectteam voert een behoeftepeiling uit onder circa 10% van de bewoners. Het team gaat langs bij de huurders om te informeren naar hun ervaringen, wensen en behoeften. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het opstellen van het projectplan. (project H3V fase 1B)

woensdag 8 juli 2020

Oproep deel te nemen aan projectcommissie

Samen verbeteren en verduurzamen: de bewoners ontvangen een oproep om zich aan te melden voor de projectcommissie. Samen met de projectcommissie gaat Wierden & Borgen de plannen om te verbeteren en verduurzamen verder uitwerken. (project H3V fase 1B)

maandag 1 juni 2020

Bewonersgesprekken

Juni staat in het teken van gesprekken met de bewoners van de Ommelanderstraat en Blinkerdlaan.

dinsdag 3 maart 2020

Kennismakingsgesprek projectteam en bewoners

Vandaag was er een kennismakingsgesprek tussen projectteam Ten Boer van Wierden en Borgen en de bewoners van de Ommelanderstraat en Blinkerdlaan.

dinsdag 9 juli 2019

Informeren huurders finale regeling NAM en Wierden & Borgen

De bewoners ontvangen een brief waarin staat vermeld dat Wierden & Borgen met NAM een finale regeling is overeengekomen. Deze regeling is aanleiding tot dit project. (project H3V fase 1B)

Toon meer resultaten

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden en plannen in Ten Boer? Laat dan hieronder uw e-mailadres achter. U krijgt een mail wanneer we weer een update plaatsen.

Belangrijke documenten

Hier plaatsen wij onze woonupdates en andere belangrijke documenten.