Loden leidingen

De Gezondheidsraad adviseerde het kabinet om huiseigenaren te stimuleren de laatste loden waterleidingen in oude woningen te saneren. Naar aanleiding van dit onderwerp in het journaal krijgen wij veel vragen binnen over loden leidingen en of deze aanwezig zijn in onze woningen.

 

Loden leidingen bij Wierden en Borgen

Sinds 2006 voeren wij Algemene Periodieke Keuringen (APK) uit bij de huizen die wij verhuren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de leidingen. Waar dat nodig was, zijn loden leidingen vervangen. Het is daarom onwaarschijnlijk dat er binnen het woningbezit van Wierden en Borgen nog loden leidingen aanwezig zijn.

Hoe herken ik loden leidingen?

Is uw woning gebouwd na 1970? Dan is de kans klein dat er lood gebruikt werd bij de installatie en hoeft u uw leidingen niet te checken. Is uw huis voor die tijd gebouwd? Dan kunt u uw leidingen ter hoogte van de watermeter bekijken, hier ligt de leiding meestal vrij. Op deze plaats kan u gemakkelijk nagaan of de leiding uit lood bestaat. Hieronder vindt u een aantal kenmerken waar u op moet letten:

1. Loden leidingen zijn vaak dikke en kronkelige buizen.
2. Een loden waterleiding is grijs van kleur. Bij geschilderde leidingen komt een zilverkleurige metaalglans tevoorschijn bij het weg krassen van de verf.
3. Lood is relatief zacht en dus gemakkelijk vervormbaar.
4. Aantikken met een metalen voorwerp geeft een dof geluid.
5. Een loden waterleiding heeft geen koppelstukken, maar aan ‘kruispunten’ zijn de buizen wel dikker.

Onderstaande afbeelding laat zien hoe loden leidingingen eruit kunnen zien:

 Loden waterleiding

Vermoeden van een loden leiding

Vermoedt u toch dat er loden leidingen door uw huis lopen, maak dan een duidelijke foto van de leiding en stuur deze op naar woonpunt@wierdenenborgen.nl.

Overzicht