Terugkoppeling informatiebijeenkomsten Bedum

Huurders van verschillende woningen in de Zeehelden-, Professoren- en Borgenbuurt zijn afgelopen maand uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten op 21, 22, en 23 januari 2019 in Het Trefcentrum. De informatiebijeenkomsten gingen over de voorlopige plannen voor de drie buurten. In zes verschillende sessies heeft Wierden en Borgen de voorlopige plannen toegelicht en vragen van huurders beantwoord.

Onderstaand vindt u de PDF-bestanden van de presentaties die zijn gehouden: 

  1. Presentatie Zeeheldenbuurt sloop / nieuwbouw
  2. Presentatie Zeeheldenbuurt renovatie / planmatig onderhoud
  3. Presentatie Professorenbuurt sloop / nieuwbouw
  4. Presentatie Professorenbuurt renovatie / planmatig onderhoud
  5. Presentatie Borgenbuurt sloop / nieuwbouw
  6. Presentatie Borgenbuurt renovatie

Reacties van huurders op de plannen waren wisselend. Huurders zijn veelal blij met de duidelijkheid over de toekomstplannen, maar hebben tegelijkertijd nog veel vragen. Vragen waar in veel gevallen pas het komende jaar antwoorden op komen. 2019 staat voor Wierden en Borgen in het teken van het nader uitwerken van deze voorlopige plannen, samen met de huurders. Om de wensen van huurders nog scherper in beeld te krijgen start Wierden en Borgen in het voorjaar met een woonwensenonderzoek. 

 

Overzicht