Wierden en Borgen: 'Huurdersfront zorgt voor verwarring'

Woningcorporatie Wierden en Borgen heeft moeite met de werkwijze van het door een aantal huurders in het leven geroepen Huurdersfront. Dat liet zij deze week weten in een antwoordbrief aan het Huurdersfront. Directeur-bestuurder Van Heeswijk: “De werkwijze van het Huurdersfront zaait onrust en verwarring in de buurten en zorgt mogelijk voor vertraging in de planvorming. Dat is niet in het belang van onze huurders en daar hebben we het Huurdersfront op aangesproken.”

In de afgelopen maanden heeft Wierden en Borgen frequent contact gehad met het Huurdersfront en in het belang van de huurders gezocht naar een goede samenwerkingsvorm. Begin dit jaar zijn er vervolgens gezamenlijke afspraken gemaakt over afstemming en werkwijze. De directeur heeft na acties van het Huurdersfront in februari contact gezocht met het Huurdersfront en gewezen op deze afspraken. Van Heeswijk: “Het Huurdersfront houdt zich niet aan de afspraken, maar zaait onrust onder onze huurders door het scheppen van valse verwachtingen en het doen van onjuiste beweringen. Ze vertegenwoordigen de gezamenlijke huurders niet, zoals de projectcommissies of het Huurdersplatform Bedum-Ten Boer en huurdersvereniging De Huurder dat wél doen en ze zijn niet bereid om constructief mee te denken of te werken in de planvorming.”

Geen rol meer voor Huurdersfront
Het Huurdersfront heeft zich in een brief op dinsdag 11 maart gedistantieerd van de planvorming en aanpak van Wierden en Borgen. Ze geven bovendien aan niet langer ideeën en informatie of huurdersproblematiek te melden bij Wierden en Borgen. Van Heeswijk: “Wij hebben in een antwoordbrief (op dinsdag 19 maart 2019) aangegeven dit te respecteren en ons te houden aan onze gezamenlijke afspraken. Huurders kunnen altijd terecht bij de projectcommissies en huurdersorganisaties met wie wij regelmatig overleggen.“

Huurdersorganisaties steunen Wierden en Borgen
Huurdersplatform Bedum-Ten Boer en huurdersorganisatie De Huurder zijn blij met dit signaal van Wierden en Borgen. Ida Douma en Ben Jacobs , voorzitters van de huurdersorganisaties: “We merken dat de werkwijze en opstelling van het Huurdersfront zorgt voor verwarring in de buurten. Het draagt in onze optiek niet bij aan goede planvorming, realisatie en probleemoplossing voor huurders.”

Overzicht