Tooltip content here Menu

Duurzaam Thuis 1 in Uithuizermeeden

Het project Duurzaam Thuis 1 voeren we uit in Bedum, Garmerwolde, Onderdendam, Ten Boer, Roodeschool en Uithuizermeeden. Op deze pagina vind je meer informatie over het deelproject in Uithuizermeeden.

In Uithuizermeeden krijgen 31 woningen een opknapbeurt. Alle woningen worden verduurzaamd en verbeterd. De bewoners krijgen een toekomstbestendige, comfortabelere woning met lagere energielasten. 

 

 

Project in het kort

 • Verduurzaming en verbetering van 31 woningen
 • Woningen aan Lijnbaan, Meidoornweg, Pr. Beatrixstraat, Pr. Bernhardstraat, Smitsweg

Voortgang

 • In uitvoering
 • Eind derde kwartaal 2023

Contactpersoon

Vragen? Stel ze gerust.

Grace van der Klijn
Projectconsulent
duurzaamthuis@wierdenenborgen.nl

Voortgang Uithuizermeeden

Al afgerond:

 • Behoeftepeiling - steekproef 10% van de bewoners
 • Conceptplannen uitwerken met projectcommissie
 • Bewonersenquête - ophalen ervaringen en wensen
 • Verbeter-/verduurzamingsvoorstel opstellen
 • Modelwoning maken (adres: Meidoornweg 18 en Smitsweg 4) start maart/april 2022)
 • Individueel keukentafelgesprek in de modelwoning 2e kwartaal 2022
 • Instemming met verbeter-/verduurzamingsvoorstel 2e kwartaal 2022
 • Huisbezoek / warme-opname door aannemer per woning maart/april 2023
 • In uitvoering

Recente updates

Een onverwachte bewoner

maandag 6 november 2023

Tijdens de verduurzaming van 150 woningen van Duurzaam Thuis krijgen bewoners een tijdelijke berging.

In deze berging kunnen spullen worden opgeslagen zodat Van Wijnen ruimte heeft om het werk te doen in de woningen.

Tijdens het werk bleek dat egels onderdak hebben gevonden onder een tijdelijke schuur, hoe leuk is dat!

De monteurs van Van Wijnen hebben voorzichtig de tijdelijke berging weggehaald en zorgden voor een beschutte plek voor mama en haar kindjes.

 

Bouwvakantie in aantocht

vrijdag 28 juli 2023

Begin juli werden nog 4 nieuwe bergingen geplaatst in Uithuizermeeden. Deze worden direct aangesloten aan de woning en kunnen meteen in gebruik worden genomen.

De aannemer is vanaf 4 augustus niet bereikbaar vanwege de bouwvakantie. Op 28 augustus pakken zij het gereedschap weer op. Dan worden de laatste bergingen neergezet. Ook zijn er nog wat werkzaamheden aan enkele woningen, deze worden ook na de vakantie opgepakt.

Wist u dat?

vrijdag 28 juli 2023

Wij in Uithuizermeeden de 100e verduurzaamde woning hebben gevierd? Bij deze feestelijke gebeurtenis konden bewoners en omwonenden een gehaktballetje meeprikken bij de foodtruck. Ook de huurdersorganisatie en verschillende onderaannemers aten gezellig mee. 

Inmiddels hebben we al 130 woningen voorzien van betere isolatie en ventilatie, een nieuw dak, zonnepanelen en meer. 

Asbestinventarisatie bergingen

vrijdag 21 april 2023

Asbestbureau Wierenga gaat op dinsdag 25 april langs alle bergingen om te inventariseren waar eventueel asbest-onderdelen op of aan de berging aanwezig zijn. De inspecteur heeft legitimatie bij zich. Hij hoeft niet binnen te zijn, maar moet wel even in de tuin om de berging te kunnen bekijken. 

Praat en denk mee over verduurzamen!

dinsdag 28 maart 2023

Woon je in één van de woningen binnen het project en vind je het leuk om mee te denken en praten? Dat kan!. Meld je aan als bewonersvertegenwoordiger. Je hebt dan een belangrijke taak tijdens de voorbereidingen en uitvoering van de werkzaamheden. 

Meer informatie staat in de folder.

Huisbezoek aannemer in maart - april

dinsdag 28 maart 2023

Voordat de aannemer start met de werkzaamheden komt hij bij de bewoners thuis. Tijdens dit huisbezoek bespreekt hij de planning en bekijkt hij waar hij rekening mee moet houden in de woning en persoonlijke situatie van de bewoners. Deze huisbezoeken staan gepland voor maart en april 2023. Na deze huisbezoeken kan de aannemer starten met de werkzaamheden aan de woningen.

De bouwroute is bekend!

dinsdag 14 februari 2023

De aannemer start begin mei met de werkzaamheden aan de eerste woning. Hij begint met de woningen aan de Smitsweg. Hieronder staat de route die de aannemer volgt. Hij begint om de werkdag aan een nieuwe woning.

- Smitsweg 4 t/m 8
- Lijnbaan 9 t/m 17
- Lijnbaan 24 t/m 38
- Prinses Beatrixstraat 17 t/m 21
- Meidoornweg 14 t/m 18a
- Meidoornweg 22 t/m 32
- Prins Bernhardstraat 14 en 16

Woonupdate #6 is uit!

donderdag 12 januari 2023

De bewoners ontvingen Woonupdate - december 2022 - op de deurmat. Wilt u deze ook lezen? Dat kan! U vindt de Woonupdate onderaan deze pagina bij Belangrijke documenten.

Op de foto: Een gevel van een gerenoveerde woning. Hier is een nestkast voor zwaluwen in de gevel geplaatst.

Werkzaamheden pdb|design 23 en 25 augustus

maandag 15 augustus 2022

De firma pdb|design architecten & ingenieurs voert op dinsdag 23 en donderdag 25 augustus werkzaamheden uit voor het project. Een medewerker maakt scans van de woningen. Het bureau maakt op basis van deze scans tekeningen. Deze tekeningen zijn nodig voor de aanvraag van de bouwvergunning. De medewerker hoeft niet in uw woning of achtertuin te zijn. Hij zal vanaf de straat en brandgang scans maken van de voorzijde, zijkant en achterzijde van de woning.

Draagvlak behaald en start werkzaamheden

vrijdag 22 juli 2022

Ruim 80% van de bewoners heeft ingestemd met het verbeter-/verduurzamingsvoorstel 'Duurzaam Thuis in Uithuizermeeden & Roodeschool'. Dit betekent dat we de werkzaamheden gaan uitvoeren. Alle woningen krijgen energielabel A+. De aannemer start in het tweede kwartaal 2023 met de uitvoering.

Woonupdate #5 is uit

vrijdag 22 juli 2022

Afgelopen week ontvingen de bewoners de Woonupdate - juli 2022 - op de deurmat. Wilt u deze ook lezen? Dat kan! U vindt de Woonupdate onderaan deze pagina bij Belangrijke documenten.

Woonupdate 4

maandag 21 februari 2022

Afgelopen week ontvingen de bewoners Woonupdate 4, versie februari 2022, op de deurmat. Wilt u deze ook lezen? Dat kan! U vindt de Woonupdate onderaan deze pagina bij Belangrijke documenten.

Meer details bekend over de planning

dinsdag 26 oktober 2021

We verwachten in het eerste halfjaar van 2022 iedereen te kunnen ontvangen in een modelwoning. Daar informeren wij u over de plannen. Volgens de huidige planning start de aannemer in het tweede kwartaal met de werkzaamheden in Bedum. Vervolgens gaan we via Onderdendam naar Uithuizermeeden en Roodeschool. Zodra we daar klaar zijn voeren we de werkzaamheden uit in Ten Boer en Garmerwolde.

Overeenkomst met aannemer

woensdag 13 oktober 2021

Van Wijnen is de aannemer met wie Wierden en Borgen de samenwerking aangaat voor dit project. Dinsdag 12 oktober ondertekenden de directeur-bestuurder van Wierden en Borgen en regiodirecteur van Van Wijnen de overeenkomst voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 

Een nieuwe projectnaam!

dinsdag 7 september 2021

Samen met de leden van de projectcommissie bedachten we een nieuwe projectnaam die beter bij het project past. We gaan uw woning verbeteren en verduurzamen. Het is uw thuis; een fijner en comfortabeler thuis voor nu en in de toekomst. We noemen het project daarom vanaf nu: “Duurzaam Thuis”.

Woonupdate #3 - september 2021

dinsdag 7 september 2021

De komende week valt de nieuwsbrief bij de bewoners op de deurmat. Wilt u deze al vast lezen? Dat kan! U vindt de nieuwsbrief onderaan deze pagina bij Belangrijke documenten.

Opname energielabel

woensdag 11 augustus 2021

Invent is door Wierden & Borgen gevraagd om de huidige energielabels van de woningen vast te stellen. Daarom bezoekt Invent tussen nu en half september de woningen. De bewoners ontvangen hierover een brief van Invent met meer informatie.

Projectcommissie - 10e bijeenkomst

zondag 27 juni 2021

Dit was de laatste reguliere bijeenkomst met de leden van de projectcommissie. We hebben hen bedankt voor hun inzet en betrokkenheid tijdens de afgelopen maanden. Mede dankzij hen zijn we gekomen tot een concept verbeter-/verduurzamingsvoorstel. 

Wat een betrokkenheid!

dinsdag 22 juni 2021

Eind mei ontvingen de bewoners een enquête waarin wij hen vroegen naar hun ervaringen en wensen. Wat geweldig om te zien hoeveel respons wij mochten ontvangen! Geweldig dat zo veel bewoners hebben aangegeven niet te kunnen wachten dat de werkzaamheden worden uitgevoerd! We gaan met de uitkomsten aan de slag en het definitieve verbeter-/verduurzamingsvoorstel opstellen. Tijdens keukentafelgesprekken bespreken we dit voorstel met de bewoners.

Woonupdate #2 - juni 2021

dinsdag 8 juni 2021

De komende week valt de nieuwsbrief bij de bewoners op de deurmat! Wilt u deze al vast lezen? Dat kan! U vindt de nieuwsbrief onderaan deze pagina bij Belangrijke documenten.

Wet Natuurbescherming

maandag 7 juni 2021

Voordat de werkzaamheden starten, moet Wierden en Borgen voldoen aan de regels van Wet natuurbescherming. Vooraf onderzoeken of beschermde diersoorten in de woningen zijn gehuisvest maakt onderdeel uit van deze wet. Buro Bakker voert in juni het vleermuis- en gierzwaluwonderzoek uit.

Behoeftepeiling - enquête

maandag 31 mei 2021

De bewoners ontvangen vandaag een enquête waarin ze gevraagd worden hun ervaringen en behoeften te delen. Wierden & Borgen gebruikt de uitkomsten van deze enquête om tot een goed en passend verduurzamingsplan te komen.

Projectcommissie - 9e bijeenkomst

maandag 17 mei 2021

Tijdens dit overleg bespreken de aanwezigen onder andere de concept-enquête. De enquête is een behoeftepeiling die alle bewoners zullen ontvangen. Het doel is om de ervaringen en wensen op te halen, om te komen tot een defitief plan dat aansluit bij de doelen van Wierden & Borgen en de wensen en behoeften van de bewoners.

Projectcommissie - 8e bijeenkomst

maandag 12 april 2021

Het projectteam deelt de stand van zaken van de voorbereidende werkzaamheden. De leden adviseren het projectteam over mogelijke manieren van communiceren met de bewoners voor en tijdens uitvoering van de werkzaamheden

Projectcommissie - 7e bijeenkomst

maandag 8 maart 2021

Een aantal leden hebben hun werkelijke gebruikscijfers van stoken en elektra gedeeld. Op basis hiervan heeft heeft projectteam doorberekend wat de mogelijke besparingen in woonlasten zijn na uitvoering van verschillende verbeter- en/of verduurzamingswerkzaamheden.

Projectcommissie - 6e bijeenkomst

maandag 8 februari 2021

Het projectteam bespreekt met de leden de planning en de mogelijke werkzaamheden die uitgevoerd worden. Daarnaast bespreken ze de stand van zaken van de overige werkzaamheden die in voorbereiding op het project worden uitgevoerd, waaronder het dakpannenonderzoek en de werkzaamheden in relatie tot Wet Natuurbescherming.

Projectcommissie - 5e bijeenkomst

maandag 18 januari 2021

Op verzoek van de leden staat deze bijeenkomst grotendeels in het teken van het huurbeleid. Een van de beleidsmedewerkers van Wierden & Borgen geeft een uitgebreide presentatie over dit onderwerp.

Brief versterkingsadvies

maandag 11 januari 2021

De bewoners van de woningen met een versterkingsadvies ontvangen een brief waarin zij hierover geïnformeerd worden. Deze woningen maken geen deel meer uit van dit project.

Projectcommissie - 4e bijeenkomst

donderdag 7 januari 2021

De leden van de projectcommissie en het projectteam bespreken de huidige stand van zaken van het project waaronder de uitkomsten van het dakpannenonderzoek en de gevolgen van het versterkingsadvies van NCG.

Dakpannenonderzoek

maandag 14 december 2020

Ter voorbereiding op het definitieve plan voert Buro BMI een dakpannenonderzoek uit. Hieruit blijkt welke dakpannen nog voldoen en bij welke woningen we tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de dakpannen gaan vervangen.

Projectcommissie - 3e bijeenkomst

maandag 30 november 2020

Tijdens een interactieve workshop delen de leden van de projectcommissie hun ervaringen en wensen. Het projectteam en de leden bespreken de plannen en de geplande onderhoudswerkzaamheden.

Versterkingsadvies NCG

maandag 2 november 2020

NCG geeft op basis van een nieuwe rekenmodel een versterkingsadvies voor woningen in het aardbevingsgebied. Hiervan vallen 66 woningen op dat moment nog binnen dit project. Deze woningen worden ondergebracht in een ander project.

Projectcommissie - 2e bijeenkomst

maandag 19 oktober 2020

De leden van de projectcommissie krijgen inzicht in de uitkomsten van de behoeftepeiling van juli 2020. Daarnaast geeft installateur Feenstra een presentatie over de toepassing van mogelijke installaties.

Projectcommissie - 1e bijeenkomst

dinsdag 6 oktober 2020

De projectcommissie is een sparringpartner die meedenkt over goede oplossingen bij het verduurzamen en verbeteren: een klankbordgroep die scenario’s bedenkt en beoordeelt en weet wat er leeft bij bewoners. Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt het projectteam met de leden van de projectcommissie de lopende zaken om te komen tot een plan dat aansluit bij de behoeften en wensen van Wierden en Borgen én de bewoners. Namens de Huurdersvereniging is ook iemand aanwezig bij deze bijeenkomsten. Bij "belangrijke documenten" vindt u een overzicht waarin de leden van de projectcommissie vermeld staan.

Behoeftepeiling onder huurders

maandag 3 augustus 2020

Het projectteam voert een behoeftepeiling uit onder circa 10% van de bewoners. Het team gaat langs bij de huurders om te informeren naar hun ervaringen, wensen en behoeften. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het opstellen van het projectplan.

Oproep deel te nemen aan projectcommissie

woensdag 8 juli 2020

Samen verbeteren en verduurzamen: de bewoners ontvangen een oproep om zich aan te melden voor de projectcommissie. Samen met de projectcommissie gaat Wierden & Borgen de plannen om te verbeteren en verduurzamen verder uitwerken.

Informeren huurders finale regeling NAM en Wierden & Borgen

dinsdag 9 juli 2019

De bewoners ontvangen een brief waarin staat vermeld dat Wierden & Borgen met NAM een finale regeling is overeengekomen. Deze regeling is aanleiding tot dit project.

Toon meer resultaten

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van de plannen en werkzaamheden in Duurzaam Thuis 1 Uithuizermeeden? Laat dan hieronder je e-mailadres achter. Je krijgt een mail wanneer we weer een update plaatsen.