Alle projecten Loppersum

Header afbeelding

In Loppersum zijn met de oplevering van de nieuwe woningen aan de Badweg al bijna 100 aardbevingsbestendige en energiezuinige huurwoningen. Zeker 71 woningen worden nog gesloopt om er nieuwe, veilige en energiezuinige woningen voor terug te bouwen. Een intensief traject waarbij we in nauw overleg met de bewoners plannen uitwerken en realiseren. We werken aan de Badweg, Bessentuin, Bosweg, Duursumerweg, Fruitlaan, Pomonaweg en de Verbindingsweg.

 

Opgeleverd

 • Badweg: nieuwbouw levensloopbestendige woningen
 • Badweg, Delfstraat, Fivelstraat, Sjuxumerweg: versterkt en verduurzaamd
Wiebo vakman

In uitvoering

 • Versterking, verduurzaming en sloop-nieuwbouw
 • 109 woningen
Barbera

Contactpersonen

Vragen? Stel ze gerust.

Barbera Folkers
Woonconsulent

woonpunt@wierdenenborgen.nl 

Foto Martin Jan

Contactpersonen

Vragen? Stel ze gerust.

Martin Jan Post
Bewonersbegeleider

woonpunt@wierdenenborgen.nl 

Recente updates

donderdag 12 mei 2022

Sloop Duursumerweg-Badweg

In de week van 23 mei zal er gestart worden met de sloop van de woningen aan de Duursumerweg en het laatste stuk van de Badweg. Hiermee wordt ruimte gemaakt voor de bouw van de nieuwbouwwoningen, zodat de bewoners einde van dit jaar terug kunnen keren op hun eigen plek .

woensdag 9 maart 2022

Verhuisservice POST NL

Mocht u straks gaan verhuizen naar uw wisselwoning of definitieve woning zult u uw nieuwe (tijdelijke) adres moeten doorgeven aan een flink aantal bedrijven. Om dit voor u makkelijker te maken heeft Post NL de verhuisservice. U kunt er dan ook voor kiezen om uw post tijdelijk door te laten sturen naar uw nieuwe adres. Klik voor meer informatie op de volgende link: https://www.postnl.nl/ontvangen/post-doorsturen/verhuisservice/

donderdag 17 februari 2022

Bouwwerkzaamheden Badweg\/Pomonaweg

Er speelt veel in Loppersum. Zo staat de sloop en nieuwbouw voor Fase 3 ook voor de deur. We hebben Bhouwvast als taxateur de opdracht gegeven om met alle bewoners van Fase 3 contact op te nemen om de Zelf Aangebrachte Voorzieningen te taxeren. Zij nemen hier vanaf de week van 21 februari contact over op. Daarnaast zullen Barbera en Martin Jan contact opnemen voor het inplannen van een keukentafelgesprek om de huidige stand van zaken met u door te nemen.

donderdag 17 februari 2022

Bouwwerkzaamheden Badweg\/Pomonaweg

Afgelopen week konden de bewoners weer komen kijken op de bouw. De woningen waren uiteraard weer verder afgebouwd en zo kon er een goed beeld gevormd worden hoe de woningen straks gaan worden. Er is nog flink wat werk aan de winkel maar het moment van oplevering komt nu toch echt dichtbij. We kijken ernaar uit!

donderdag 23 december 2021

Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022

Alle projecten

We wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022! Geniet van de mooie momenten met elkaar! Ons kantoor aan de Verbindingsweg is helaas gesloten in verband met de nieuwe maatregelen vanuit RIVM. Tussen kerst en oud en nieuw zijn wij bereikbaar via het algemene telefoon of email van Wierden en Borgen. Projectteam Loppersum

dinsdag 16 november 2021

Woonupdate Loppersum op de deurmat

Alle projecten

Er is weer een nieuwe Woonupdate over wat we doen in Loppersum. Bekijk het kaartoverzicht van de verschillende fases en lees meer over het kijkmoment op de bouw. Veel leesplezier! 

woensdag 27 oktober 2021

Leerlingen OBS Prinses Beatrix kijken op de bouw

Twintig leerlingen van openbare basisschool Prinses Beatrix uit Loppersum hebben in het kader van de Kinderboekenweek donderdag 14 oktober gekeken bij de nieuwbouwlocatie naast de school. Het thema van de Kinderboekenweek is Worden wat je wil. Uitvoerder Piet van Friso Bouwgroep vertelt de leerlingen over het werken in de bouw en wat er bij de nieuwbouw van een huis komt kijken. Medewerkers van Wierden en Borgen vertellen over wat er allemaal voor een nieuwbouwplan moet worden gedaan. “Iedereen kan in de bouw werken”, vertelt projectleider Peter. Bekijk het nieuwsbericht: https://www.wierdenenborgen.nl/nieuws/leerlingen-obs-prinses-beatrix-maken-kennis-met-de-bouw-in-het-kader-van-de-kinderboekenweek .

vrijdag 1 oktober 2021

Voortgang bouwwerkzaamheden fase 2

Wij krijgen vaak de vraag wat de bouwvakkers toch de hele tijd doen en waarom de bouw stil lijkt te liggen. Het tegendeel is waar: Op dit moment is Friso bezig om de fundering aan te brengen voor de woningen. Leidingwerk is aangebracht en daaroverheen komt de tweede betonlaag. Zo zijn we klaar voor het plaatsen van de CLT casco's. Deze worden verwacht in week 43. Per te bouwen blok verwachten ze dan ca. 6 dagen bezig te zijn. Aangezien Friso iets voorloopt op de planning zal het rustig zijn tot die tijd. Op de foto ziet u de tweede betonlaag.

woensdag 7 juli 2021

Bewonersavond - presentatie definitief ontwerp

Op woensdag 30 juni is het definitief ontwerp aan de bewoners van fase 3 gepresenteerd in Ons Dorpshuis. Eindelijk weer een bijeenkomst in real life! De bewoners kregen te horen welke plek en type woning zij in de toekomst mogen bewonen. De stedenbouwkundig architect heeft het ontwerp nogmaals laten zien en toelichting hierop gegeven. Er was ook ruimte om vragen te stellen over de nieuwe woningen. De bewoners zijn enthousiast over het nieuwe plan. Wij kijken terug op een geslaagde bewonersavond. 

maandag 14 juni 2021

Van een voorlopig naar een definitief ontwerp

In de afgelopen weken hebben wij alle bewoners van fase 3 gesproken tijdens een keukentafelgesprek. Zij hebben hun wensen aangegeven voor het type woning en de plek waar ze graag naartoe willen verhuizen. De stedenbouwkundig architect verwerkt op dit moment zoveel als mogelijk de wensen in het plan. Daarna bespreken wij het plan weer tijdens een bewonersavond eind juni. Dit noemen wij het definitieve ontwerp. De betrokken bewoners hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst. 

dinsdag 8 juni 2021

Nieuwe woonupdate Loppersum

Afgelopen week hebben alle huurders van Wierden en Borgen in Loppersum een nieuwe Woonupdate ontvangen. Op deze manier willen wij iedereen zo goed mogelijk op de hoogte houden over de voortgang van de verschillende projecten. 

vrijdag 30 april 2021

De bouw is gestart aan de Badweg en Pomonaweg

In de afgelopen periode zijn de woningen aan de Badweg en Pomonaweg gesloopt. Dit is het eerste gedeelte van fase 2. Sloopbedrijf Steenhuis heeft het terrein leeggemaakt en opgeleverd aan Wierden en Borgen. Nu is het tijd om te gaan bouwen!

Voorbereidende werkzaamheden
Voordat de bouw kan beginnen, worden eerst alle oude kabels en leidingen uit de grond gehaald. Deze worden namelijk vervangen en daarnaast gebruiken de nieuwe woningen natuurlijk geen gas meer. Er wordt hard aan gewerkt om dit mogelijk te maken. Binnenkort wordt de bouwplaats ingericht en de benodigde materialen en goederen aangeleverd.

Vervolgens starten de funderingswerkzaamheden. Als alles volgens planning verloopt, is voor de zomer de start van de bouw. Daarna is het tijd voor de volgende stap; de fundering is dan klaar en de casco’s (muren) worden (deels) prefab aangeleverd. Eén voor één en in een hoog tempo worden de nieuwe woningen zichtbaar.

Definitieve ontwerp
Het definitieve ontwerp is inmiddels af. Op 21 april presenteerden we dit definitieve ontwerp tijdens een digitale bijeenkomst aan de bewoners. De uitstraling van de woningen en plattegronden zijn al eerder gedeeld. Op deze avond heeft de aannemer zich uitgebreid voorgesteld, werden de laatste ontwikkelingen besproken en vertelden we welke installatiesystemen in de nieuwe woningen komen.

vrijdag 30 april 2021

Presentatie conceptplannen fase 3 – Pomonaweg, Badweg en Verbindingsweg

Op woensdagavond 21 april organiseerden wij een digitale bewonersavond voor de bewoners van de Pomonaweg, Badweg en Verbindingsweg (fase 3). Tijdens deze avond is het conceptontwerp voor de nieuwe woningen gepresenteerd door de stedenbouwkundig architect.

Nationaal Coördinator Groningen heeft samen met de particuliere bewoners afspraken gemaakt. In samenwerking met Wierden en Borgen is gekeken naar de randvoorwaarden en invulling voor het plan van fase 3. In het plan zijn de wensen van alle bewoners nu goed vertegenwoordigd. Het wordt een mooie variatie van flexibele woningen en gezinswoningen.

De aanwezige bewoners reageerden enthousiast op de plannen voor hun nieuwe woningen. De aankomende periode wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Een aantal aannemers krijgt hier opdracht voor. Vervolgens wordt in overleg met de bewoners een keuze gemaakt welke aannemer de nieuwe woningen gaat bouwen. Zodra bekend is wanneer de tijdelijke huisvesting voor fase 3 beschikbaar is, kunnen wij aangeven wanneer de bouw van deze nieuwe woningen kan starten.

vrijdag 30 april 2021

Presentatie plannen fase 4 - Bessentuin en Fruitlaan

Aan de Bessentuin en Fruitlaan worden ook nieuwe woningen gebouwd. Nationaal Coördinator Groningen is ook hier samen met de particuliere bewoner en Wierden en Borgen bezig met de invulling van de plannen. Op 11 mei praten wij de bewoners bij en presenteren we het ontwerp voor de nieuwe woningen. In 2022 staat de start van de bouw gepland.

vrijdag 16 april 2021

Bewonersavond bouwkundig versterken Pomonaweg

Tijdens een digitale bewonersavond op 6 april presenteerden wij de plannen voor de versterking aan de bewoners van de appartementen aan de Pomonaweg 46 t/m 76. Het versterkingsadvies is gedeeld door Nationaal Coördinator Groningen. Waarom worden deze woningen versterkt, wat wordt er gedaan en hoe wordt dit gedaan? Onze woonconsulenten begeleiden de bewoners in dit proces waarbij ze tijdelijk niet in de woning kunnen blijven. Naar verwachting start de versterking van de appartementen eind 2021.

dinsdag 15 december 2020

Brief verstuurd over uitstel bespreken plannen

Bewoners van fase 3 ontvingen een brief van Wierden en Borgen dat het bespreken van de definitieve plannen nog even op zich laat wachten. Vooralsnog heeft dit geen invloed op planning van de bouw.

dinsdag 15 december 2020

Brief verstuurd over uitstel bespreken plannen

Bewoners van fase 4 ontvingen een brief van Wierden en Borgen dat het bespreken van de definitieve plannen nog even op zich laat wachten. Vooralsnog heeft dit geen invloed op de planning van de bouw.

woensdag 18 november 2020

Start sloop en bouwaannemer bekend

Aannemer Steenhuis heeft de bouwplaats afgezet en is begonnen met het slopen van de woningen uit project Loppersum fase 2. De aannemer is ook bekend. Bouwborg/Frisobouw gaat de woningen aan de Duursumerweg, Badweg en Pomonaweg bouwen.

woensdag 9 september 2020

Bewonersavond

Vanavond vond er een bewonersavond voor fase 2 plaats. Tijdens deze avond presenteerden we het definitieve plan en kozen alle bewoners uit fase 2 hun nieuwe woning uit. 

maandag 6 juli 2020

Doorberekening plan Loppersum

Het plan voor fase 2 is door de architect en constructeur doorberekend en verder afgerond. Binnenkort presenteren we het plan aan de bewoners. 

dinsdag 9 juni 2020

Gesprekken bewoners Badweg en Pomonaweg

In de bewonersgesprekken zijn de plannen voor de nieuwe woningen nogmaals besproken en hebben we het gehad over de tijdelijke huisvesting. Begin juli weten alle vijf huishoudens in welke woning zij tijdelijk gaan wonen. Deze woningen worden uiterlijk in september gestoffeerd. De verwachting is er in september/oktober verhuisd kan worden en alle woningen leeg zijn.

maandag 20 april 2020

Sleuteloverdracht nieuwe woningen Badweg

Op 17 april 2020 was het zover: Wierden en Borgen kon – vanwege corona keurig op anderhalve meter afstand - de sleutels overhandigen aan tien nieuwe bewoners van de nieuwe twee-onder-een-kap woningen aan de Badweg. Vijf huishoudens woonden voor de sloop al in de Badweg en keren terug. Ook zijn er vijf nieuwe bewoners voor de nieuwbouw gevonden.

donderdag 12 maart 2020

Woningen aan de Badweg zijn bijna klaar

maandag 2 maart 2020

Bewonersavond fase 4

In maart hebben wij de een bewonersavond georganiseerd voor onze huurders aan de Bessentuin/Fruitlaan. Dit was de eerste avond, in een traject waarbij we stap voor stap samen met de huurders de plannen willen uitwerken.

donderdag 26 december 2019

Casco's Badweg gereed

Alle casco’s zijn begin december geplaatst. De aannemer is inmiddels bezig met de afbouw, zowel buiten als binnen. Ook worden de installaties aangebracht. De terugkomende 'oude' bewoners hebben een kijkmiddag op de bouw gehad. 

woensdag 11 december 2019

Oktober, november, december 2019

 • De nieuwbouw aan de Badweg is in volle gang. De tien levensloopbestendige woningen worden in het eerste kwartaal van 2020 opgeleverd.
 • Bewoners actief betrekken bij nieuwe planontwikkeling - dat is één van de speerpunten van Wierden en Borgen. Daarom hebben we in het najaar van 2019 verschillende bewonersavonden georganiseerd om bewoners bij te praten over de stand van zaken en het vervolg. Ook zijn we bij veel bewoners op bezoek geweest om hun persoonlijke situatie te bespreken. Ondertussen zijn we druk bezig om de nieuwe plannen te ontwikkelen. Dit doen we stap voor stap, in nauw overleg met de bewoners.
 • In december 2019 is de derde Woonupdate verspreid onder alle huurders van Wierden en Borgen in Loppersum.

woensdag 23 oktober 2019

Woningen Badweg krijgen vorm

De eerste onderdelen van het casco van de woningen aan de Badweg zijn geplaatst. Het casco van de woningen bestaat uit een stalen frame. Dat frame wordt bekleed met een houten buitenplaat en een gipsen binnenplaat. Hiertussen zit isolatie. De wanden, vloeren en daken worden als prefab elementen aangeleverd op de bouw. Een kraan zet deze onderdelen op zijn plek. Het casco van één blokje van twee woningen staat binnen een week. Ijs en wederdiende staan de tien casco's in de eerste week van december.

dinsdag 1 oktober 2019

Juli, augustus en september 2019

 • Medio augustus start de bouw van de woningen aan de Badweg.
 • In september organiseren wij verschillende bewonersavonden voor huurders van de blauwe, gele en paarse woningen (zie projectkaart). Zij ontvingen hiervoor eind augustus een uitnodigingsbrief. Tijdens de bewonersavonden worden onder andere een fasering en globale planning besproken.
 • De tweede Woonupdate Loppersum verschijnt nadat alle bewoners van de blauwe, gele en paarse woningen in september zijn bijgepraat tijdens de bewonersavonden. Hierin wordt een totaaloverzicht opgenomen voor Loppersum, zodat huurders ook van elkaar weten wat waar gaat gebeuren en wanneer. Huurders krijgen de Woonupdates in de brievenbus. Woningeigenaren kunnen de Woonupdates lezen via deze site.

donderdag 22 augustus 2019

Bouw Badweg start volgens planning

De bouw van onze tien nieuwe woningen aan de Badweg is mooi volgens planning in de week van 19 augustus gestart. De grond is uitgegraven, zodat de betonnen fundering gestort kan worden. 

maandag 1 juli 2019

Terugblik mei en juni 2019

 • De afgelopen maanden is gewerkt aan een plan van aanpak. Dit is half juni goedgekeurd door het bestuur van Wierden en Borgen. De afgelopen maand is dit plan besproken met de huurdersorganisatie. Ook vinden gesprekken plaats met de NCG over vier huiseigenaren die hun dak delen met huurders. De ideeën moeten op elkaar worden afgestemd, zodat een gezamenlijke aanpak en samenwerking ontstaat.
 • Voor de huurders die terugkeren in de nieuwbouw aan de Badweg organiseerde Wierden en Borgen op 23 mei jl. een informatieavond. Een 3D-filmpje gaf de bewoners een goede indruk van hun toekomstige woning. Het filmpje werd dan ook positief ontvangen. Na de zomer start de bouw en de oplevering is gepland voor het eerste kwartaal van 2020.

Toon meer resultaten

Welkom in het contactpunt

U bent van harte welkom in onze huiskamer aan de Verbindingsweg 2. Iedere donderdag tussen 14.30 en 16.30 uur is een van de woonconsulenten aanwezig om uw vragen, suggesties of tips te bespreken.*

U kunt ook buiten de openingstijden een afspraak maken. Liever een briefje door de brievenbus? Dan kan natuurlijk ook. Is een van de woonconsulenten aanwezig? Dan hangt de vlag aan de gevel. Wij zijn ook telefonisch en per mail bereikbaar. 

*Vanwege corona zijn wij tijdelijk alleen op afspraak in de huiskamer, die is ingericht met spatscherm en desinfectie.